21 februari gaat het toch echt gebeuren: 4 dagen cooling off en wagens moeten terug naar lidstaat

Met ingang van 2 februari 2022 is het voor een chauffeur verplicht elke grenspassage (link) in te voeren. Dit is lastig en velen vinden het niet leuk, maar door deze regel kan ook de volgende stap worden gezet. Vanaf 21 februari 2022 moet een voertuig tenminste eenmaal in de 8 weken zijn eigen lidstaat hebben aangedaan. Juist de bedrijven die gebruik maakten van de mogelijkheid om meerdere bedrijven op te zetten in de goedkope landen waar men minder kwijt was voor kosten chauffeur+wagen klimmen nu in de hoogste boom.

Thema Mobiliteitspakket

De strijd

Iedereen weet wel waarom deze regel in het leven is geroepen. De vrachten zijn nu eenmaal niet voorhanden in de goedkopere landen, omdat de meeste producten en daardoor ook de meeste vrachten bij de havens binnenkomen. We zien ook al jaren chauffeurs uit lidstaten met lagere kosten onafgebroken in andere lidstaten aan het werk; zo wordt in Nederland 2/3 van de vrachten door niet-Nederlandse bedrijven vervoerd.

Bedrijven met genoeg vermogen konden in lagelonenlanden bedrijven opzetten, zodat men de wagens in zo’n land kon registreren en daar goedkoper personeel kon halen. Deze mensen werden dan op hun beurt bijna onafgebroken ingezet in de westerse lidstaten waar de vrachten lagen. Deze constructies hebben de afgelopen jaren de vrachtprijzen enorm gedrukt (dumpingtarieven), waardoor geen natuurlijke concurrentie meer kon bestaan. En nu zijn het juist die bedrijven, die dus aan deze constructies hebben meegewerkt en er ook volop gebruik van hebben gemaakt, die het hardst lopen te schreeuwen.

Leegrijden

De regel is dat de vrachtwagen tenminste eens in de 8 weken terug in het eigen land moet zijn. Nu horen we al dat bedrijven de wagens op de trein willen zetten en we horen ook dat bedrijven leegrijden als argument gebruiken om deze regel te ontduiken. Dat is nu juist waar het om gaat, lijkt ons: men geeft hiermee dus toe dat er in die lidstaten geen vrachten zijn! Er is duidelijk maar één belang, en dat is de kosten chauffeur+wagen zo laag mogelijk houden, terwijl men de vrachten in andere lidstaten wegkaapt.

CO2-uitstoot is ook een veelgehoord argument. Laten we eerlijk zijn, het lijkt ons niet bepaald normaal dat bedrijven milieuheffing betalen in de lidstaat waar ze zijn geregistreerd, maar wel hun wagens enkel in andere lidstaten laten rondrijden. Wij zijn daarom zeker voor deze regel, en velen met ons. Zoals gezegd zijn het alleen maar de postbusfirma’s, die jarenlang veel voordeel van deze constructies hebben gehad, die nu lopen te piepen.

Cooling off-regel

De cooling off-regel gaat ook op 21 februari 2022 in. Dat houdt vooral in dat vrachtwagens die geregistreerd zijn in de ene lidstaat binnen 7 dagen maar 3 ritten in een andere lidstaat mogen uitvoeren, waarna ze daar 4 dagen niet mogen rijden. Dit is eveneens ter voorkoming van dumpingprijzen, omdat buitenlandse transporteurs niet kunnen vissen in de vijver van de transporteurs van een duurder land. Ook hiervan is veel misbruik gemaakt en ook hier zien we weer juist die transporteurs in de hoogste boom klimmen. Waarom is ons een raadsel, want men kan gewoon cabotage in een ander land gaan doen. Dus 3 ritten in België en daarachteraan 3 ritten in Duitsland is geen probleem.

Het is dus niet voor niets dat de eisen nu vanaf 21 februari worden aangescherpt. Wanneer men elders geregistreerde wagens heeft, moet men kunnen aantonen dat men daar ook echt een fysiek bedrijf heeft . Hoe vaak zien we bijvoorbeeld niet een van huis uit Nederlandse transporteur met buitenlandse wagens rijden? Die zijn dan vaak niet geregistreerd in westerse landen, maar vooral in landen waar de lonen, sociale premies en kosten laag zijn.

Kortom: het mobiliteitspakket is er enkel om een eerlijke markt te creëren en we staan hier dan ook vol achter. Wanneer een bedrijf winst kan maken wordt het kapitaalkrachtig en kan het goed voor zijn personeel zorgen.

 

Jullie welzijn als beroepschauffeur is ons belang!

Lid worden kan ook. Klik een afbeelding

Jaren lang hebben we gebouwd aan chauffeursnieuws. Hackers nemen het over in een seconde en Facebook laat ons al 9 dagen bungelen.

Het had al die jaren al normaal moeten zijn dat bedrijven op zoek waren naar chauffeurs uit eigen land. Waar waren de organisaties?

Transportcriminaliteit is niet te onderschatten en kan een chauffeur of mensen het leven in negatieve zin voorgoed veranderen.

We horen heel vaak: “Ik dacht met een rechtsbijstandverzekering mijn recht te kunnen halen”.Dit is deels een misvatting waar je pas achterkomt wanneer je het nodig hebt.

In het begin van de oorlog hebben wij de belofte gedaan om onze collega's namens de Nederlandse chauffeurs bij te staan en dat doen we nog steeds.

CAO - De vakantietijd breekt aan en tot op heden hebben we nog niet gehoord dat er al wordt gepraat