21 februari gaat het toch echt gebeuren: 4 dagen cooling off en wagens moeten terug naar lidstaat

Met ingang van 2 februari 2022 is het voor een chauffeur verplicht elke grenspassage (link) in te voeren. Dit is lastig en velen vinden het niet leuk, maar door deze regel kan ook de volgende stap worden gezet. Vanaf 21 februari 2022 moet een voertuig tenminste eenmaal in de 8 weken zijn eigen lidstaat hebben aangedaan. Juist de bedrijven die gebruik maakten van de mogelijkheid om meerdere bedrijven op te zetten in de goedkope landen waar men minder kwijt was voor kosten chauffeur+wagen klimmen nu in de hoogste boom.

Thema Mobiliteitspakket

De strijd

Iedereen weet wel waarom deze regel in het leven is geroepen. De vrachten zijn nu eenmaal niet voorhanden in de goedkopere landen, omdat de meeste producten en daardoor ook de meeste vrachten bij de havens binnenkomen. We zien ook al jaren chauffeurs uit lidstaten met lagere kosten onafgebroken in andere lidstaten aan het werk; zo wordt in Nederland 2/3 van de vrachten door niet-Nederlandse bedrijven vervoerd.

Bedrijven met genoeg vermogen konden in lagelonenlanden bedrijven opzetten, zodat men de wagens in zo’n land kon registreren en daar goedkoper personeel kon halen. Deze mensen werden dan op hun beurt bijna onafgebroken ingezet in de westerse lidstaten waar de vrachten lagen. Deze constructies hebben de afgelopen jaren de vrachtprijzen enorm gedrukt (dumpingtarieven), waardoor geen natuurlijke concurrentie meer kon bestaan. En nu zijn het juist die bedrijven, die dus aan deze constructies hebben meegewerkt en er ook volop gebruik van hebben gemaakt, die het hardst lopen te schreeuwen.

Leegrijden

De regel is dat de vrachtwagen tenminste eens in de 8 weken terug in het eigen land moet zijn. Nu horen we al dat bedrijven de wagens op de trein willen zetten en we horen ook dat bedrijven leegrijden als argument gebruiken om deze regel te ontduiken. Dat is nu juist waar het om gaat, lijkt ons: men geeft hiermee dus toe dat er in die lidstaten geen vrachten zijn! Er is duidelijk maar één belang, en dat is de kosten chauffeur+wagen zo laag mogelijk houden, terwijl men de vrachten in andere lidstaten wegkaapt.

CO2-uitstoot is ook een veelgehoord argument. Laten we eerlijk zijn, het lijkt ons niet bepaald normaal dat bedrijven milieuheffing betalen in de lidstaat waar ze zijn geregistreerd, maar wel hun wagens enkel in andere lidstaten laten rondrijden. Wij zijn daarom zeker voor deze regel, en velen met ons. Zoals gezegd zijn het alleen maar de postbusfirma’s, die jarenlang veel voordeel van deze constructies hebben gehad, die nu lopen te piepen.

Cooling off-regel

De cooling off-regel gaat ook op 21 februari 2022 in. Dat houdt vooral in dat vrachtwagens die geregistreerd zijn in de ene lidstaat binnen 7 dagen maar 3 ritten in een andere lidstaat mogen uitvoeren, waarna ze daar 4 dagen niet mogen rijden. Dit is eveneens ter voorkoming van dumpingprijzen, omdat buitenlandse transporteurs niet kunnen vissen in de vijver van de transporteurs van een duurder land. Ook hiervan is veel misbruik gemaakt en ook hier zien we weer juist die transporteurs in de hoogste boom klimmen. Waarom is ons een raadsel, want men kan gewoon cabotage in een ander land gaan doen. Dus 3 ritten in België en daarachteraan 3 ritten in Duitsland is geen probleem.

Het is dus niet voor niets dat de eisen nu vanaf 21 februari worden aangescherpt. Wanneer men elders geregistreerde wagens heeft, moet men kunnen aantonen dat men daar ook echt een fysiek bedrijf heeft . Hoe vaak zien we bijvoorbeeld niet een van huis uit Nederlandse transporteur met buitenlandse wagens rijden? Die zijn dan vaak niet geregistreerd in westerse landen, maar vooral in landen waar de lonen, sociale premies en kosten laag zijn.

Kortom: het mobiliteitspakket is er enkel om een eerlijke markt te creëren en we staan hier dan ook vol achter. Wanneer een bedrijf winst kan maken wordt het kapitaalkrachtig en kan het goed voor zijn personeel zorgen.

 

Jullie welzijn als beroepschauffeur is ons belang!

Inschrijven op onze nieuwsbrief
21 feb mobiliteitspakket

Help ons mee, Dagelijks zijn we onderweg, daarover stellen we je graag even een paar vragen. Samen maken we de sector veiliger en beter. het kost je maar een paar minuten en wij kunnen er dan voor jullie mee aan de slag. De enquête is geheel anoniem.

transporteffect we bewijzen ons wel
Klik de afbeelding

18 januari was voor deze organisatie blijkbaar de dag om eens van leer te trekken; het invoeren van grenspassages. Maar hebben ze een punt?

Girteka, toch wel de grootste transportondernemer van Europa, moet zich nu voor de rechter gaan verantwoorden wegens illegale cabotage

Begrijpt men niet dat veel chauffeurs graag bij hun wagen blijven en zeker geen 49 euro per nacht willen betalen voor een slaapplaats in een container?

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het de laatste jaren niet bepaald soepel gelopen qua ministers

Ingaande 2 februari moet je de landcode invoeren bij een grensovergang.Velen zullen het niet leuk vinden en we zien de files al ontstaan.

Overzicht ingang regels Mobiliteitspakket Mobiliteitspakket wanneer gaan de regels in. Wat houden de regels eigenlijk in. https://transporteffect.com/wp-content/uploads/2022/01/Mobiliteitspakket-met-muziek-1.mp4 Subtitel