ACTIE VAN DE BOEREN 1 OKTOBER 2019 – Nabeschouwing

Bereik van ruim 3 miljoen!

Onze organisatie was gevraagd het sociale mediagebeuren te regelen op 1 oktober.
Chauffeursnieuws (Transporteffect, Chauffeursbelangen) heeft hier zonder te twijfelen gelijk mee ingestemd; en we waren zelfs vereerd.
Niet alleen staan wij voor de volle 100 procent achter de boeren; ook is het een feit dat de transportsector een gelijke problematiek kent.
Ook hebben veel beroepschauffeurs werk van onze boeren; dit mogen wij ook niet vergeten.
In onze ogen was het vreemd dat Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), de grootste vakbeweging voor de boeren, dit niet organiseerde en zich ver op de achtergrond hield.
Dit zien we ook elke keer in de transportsector met de FNV en CNV.
Natuurlijk komen geluiden van de vakbewegingen als mosterd na de maaltijd. Zij proberen zich dan pas als goede organisatie neer te zetten en de eer op te strijken.
Men kijkt tegenwoordig blijkbaar liever eerst de kat uit de boom.
De actie is gekomen vanuit de boeren zelf. Wat klein begon hebben wij allemaal tot een groot succes kunnen maken, zonder deze vakbewegingen.
Schaamte mag op zijn minst wel worden verwacht omdat er geen enkele grond meer lijkt te zijn waarvoor de vakbonden ooit zijn ontstaan.

Ons team is in actie gekomen en voor ons was de uitdaging groot. Zouden we dit aankunnen?
Het was 36 uur lang crisis en soms slopen er wel eens taalfoutjes in door de adrenaline en de snelheid waar we in moesten opereren.
Ook rustte de grote verantwoordelijkheid ons werk goed te doen op onze schouders.
Met het oog op het draaiboek dat we klaar hebben liggen voor de transportsector konden we aan de slag!
Dit draaiboek is in grote lijnen ook gebruikt en heeft zijn vruchten afgeworpen.
In de eerste paar uur explodeerde (figuurlijk) het bereik van ons platform en konden we van onze kant sturing geven waar wenselijk. Telefoons begonnen te rinkelen en berichten en opmerkingen stroomden binnen.
Door ons grote bereik konden wij de transportsector oproepen een groen lint aan de spiegels te hangen op de dag van het protest.
Dit was van belang als steun aan de boeren, maar tevens om te laten zien dat de transportsector ook kracht heeft.
Wij wilden laten zien dat wij als organisatie de volgende kunnen zijn op het Malieveld, en dit hebben we tussendoor ook aangegeven.
Maar gisteren was het de dag van de boeren en dat was op deze dag dan ook onze prioriteit!
Niettemin zijn we gehoord en we hebben verschillende uitnodigingen binnen om over onze sector te praten.

Wat klein begon is uitgegroeid tot een monster!(onze verantwoordelijkheid)

Niemand had een glazen bol, en niemand wist bij het begin hoeveel tractoren en boeren konden worden gemobiliseerd!
De missie was enkel geschiedenis schrijven en het kabinet op de feiten wijzen, plus dat het volk ook erbij moest worden betrokken.
Sociale media is een belangrijk aspect, maar de solidariteit onder de boeren zelf evenzeer!
Dit kwam goed samen en heeft menigeen emotioneel geraakt.
Chapeau voor onze contacten die het mogelijk maakten adequaat te reageren op situaties die zich voordeden!
Zo werd de firma Knijnenburg uit Den Haag door het ANP bestempeld als wegblokkeerders, en het was aan ons om dit over te nemen en te controleren.
Hieronder ziet u dat wij die juist in bescherming hebben genomen in plaats van blindelings op andere media te vertrouwen!
Dit is een stuk verantwoordelijkheid dat op onze schouders rust; commentaren op berichten moesten steekproefsgewijs worden gecontroleerd om de boel niet te laten te escaleren.
Het was in ieders belang dat door heel Nederland de rust bewaard bleef.
Op een gegeven moment hebben wij de keuze gemaakt om een foto te plaatsen met bericht dat mensen werden ingezet om provocaties uit te lokken.
Dit wilde voor ons niet zeggen dat het zo was, maar het doel was wel om mensen rustig te houden in geval van opstootjes.
De sfeer is uitmuntend gebleven dank zij onze boeren! Laat niemand dit vergeten.

Transportsector en de beroepschauffeurs

Veel vragen kregen wij :
Op nummer 1 stond waarom wij dit niet deden voor de Transportsector.
Ons antwoord is simpel.
Er melden zich nauwelijks leden bij ons aan, waardoor we niet de mogelijkheid hebben zoals bij de Actie Van De Boeren die wij hebben gesteund.
Solidariteit en vertrouwen in ons kunnen was er bij de boeren, maar de beroepschauffeurs gunnen ons dit niet, zoals blijkt aan de leden aantallen.
Uiteraard willen wij dit organiseren en het is ook gebleken dat we het aankunnen, maar het zal in eerste instantie bij de beroepschauffeurs vandaan moeten komen.
FNV rijdt 1 dag rond met een vrachtwagentje en dat is dan hun actie; CNV doet niets in onze ogen.
Met het boerenprotest hebben wij ze ook weer niet gehoord.
Maar toch wil de beroepschauffeur achter het glas blijven zitten, is nu onze ervaring.

Op nummer 2 stond :
Waarom wij als chauffeurssite en Transporteffect hier aandacht aan schenken.
Als u het bovenstaande heeft gelezen is er al het een en ander duidelijk.
De hoofdreden is dat de term “chauffeurs” niet in een hokje moet worden geplaatst.
Wij zijn er voor iedereen die voor zijn beroep een voertuig bestuurt, punt.
Extra oog en specialisme is wel de vrachtwagenchauffeur, maar we zetten ons in voor elke wegdeelnemer.
Bij de Boeren Actie kwam er nog een extra punt bij: dat veel transportbedrijven van hen afhankelijk zijn.
Van de 100.000 boeren in Nederland zijn er nog 50.000 over (ongeveer), en wij willen die zeker behouden.

Wij hopen op uw respect voor onze inzet.
Wij hopen dat deze inzet sceptische gedachten wegnemen en dat u ons gaat steunen.

Dan alleen kunnen wij blijven bestaan en ons inzetten zoals gisteren. Zoals al vaker is gemeld, onze draaiboeken op vele punten liggen klaar.
En het is aan u of wij ons ook voor u kunnen hardmaken!
Hier onder een greep uit onze berichtgevingen.

Met vriendelijke groet,

https://www.facebook.com/watch/?v=540352980050977

Gelukkig dat bedrijven dit ondersteunen. De vakbonden helpen niet echt, het waren de boeren zelf die het initiatief…

Geplaatst door Chauffeursnieuws 2.0 op Woensdag 2 oktober 2019

Er zijn ruim 60 berichten geplaatst door ons.

Het is uniek geweest en geen incidenten hebben zich voorgedaan.

Toen het duidelijk werd dat Farmers Defense Force (FDF) hebben wij ons teruggetrokken.

BOERENPROTEST NIET VOOR DE TRANSPORTSECTOR ,
WAAROM DEZE KEUZE?
16 oktober 2019

Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.