AFGELEID DOOR HULPSYSTEMEN IN DE VOERTUIGEN

We hebben al eerder gemeld dat er bij hulpsystemen een extra gevaar op de loer ligt.

https://www.transporteffect.nl/VERTROUWEN-WE-NIET-TE-VEEL-OP-ELECTRONICA.html

Volgens ons maakt het ook een groot verschil of iemand er tijdelijk mee te maken heeft of dat men dagelijks lang wordt blootgesteld aan allerlei toeters en bellen.

Men wordt ook steeds meer verplicht de hulpmiddelen aan te hebben en verzekeringsmaatschappijen proberen door te drukken dat de schuld bij de bestuurder ligt als men geen hulpmiddelen aan heeft.

Wij vinden beslist dat dit te ver gaat, omdat het woord “hulpmiddelen” daarmee uit zijn verband wordt getrokken en elektronica boven de mens komen te staan.

Iedereen weet dat elektronica te hacken of te manipuleren zijn en daardoor nooit 100% betrouwbaar, waardoor men er niet van kan uitgaan dat dit rechtsgeldig moet worden.

Oudere mensen – met alle respect – hebben veel problemen met de overgang naar deze hulpmiddelen; deze wekken juist vaak onzekerheid en afleiding.

Maar ook de ervaren chauffeur wordt afgeleid door het snel groeiende aantal elektronica in de voertuigen.

Onlangs is een onderzoek van AAA Foundation for Traffic Safety gepubliceerd waaruit blijkt dat afleiding door de systemen een serieus onderwerp is.

Natuurlijk willen automerken en politiek hierin niet meegaan, omdat het verdienmodel erg lucratief is.

Denk bijvoorbeeld aan de meerwaarde die een fabrikant kan rekenen, en dan natuurlijk ook alle storingen en sensors waarvoor men de hoofdprijs kan vragen.

Dit levert geld op voor alle partijen, behalve voor de bestuurder.

David Yang (uitvoerend directeur AAA) meldt ons ook: “Als er te veel wordt vertrouwd op de hulpmiddelen kan dit in kritieke situaties zeker gevaar opleveren voor bestuurder en andere weggebruikers.”

Veilig Verkeer Nederland en organisaties als RAI en ANWB moeten de wensen van fabrikanten, verzekeringspartijen en politiek dan ook niet klakkeloos steunen, vinden wij.

We hebben te maken met verschillende generaties en verschillende niveaus in het verkeer.

Hierdoor moet juist worden gekeken naar de bestuurder, en hulpmiddelen moeten te allen tijde kunnen worden uitgezet als een bestuurder er niet mee weet om te gaan of er ernstig door wordt afgeleid.

Wij denken aan het principe van de radio in de auto; die zet men vaak ook uit wanneer men zich moet concentreren als het verkeer druk is.

Tot slot

Wij vinden dat men niet moet doen alsof het wiel opnieuw is uitgevonden, en pleiten ervoor dat het nooit ofte nimmer een wettelijke verplichting kan zijn hulpmiddelen aan te hebben.

Ook pleiten wij ervoor dat organisaties als VVN, ANWB en RAI juist naar de reacties van bestuurders moeten kijken en niet het belang van verdienmodellen hoogtij moeten laten vieren.

Graag uw mening over deze tekst.

Onderzoek AAA: https://aaafoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-AAAFTS-Utah-IVIS-Age-Difference-Full-Report.pdf

Met vriendelijke groet,

Deel het:

1 Trackback / Pingback

  1. PIJLWAGENS RIJKSWATERSTAAT - INHAALVERBODEN, AFSTAND HOUDEN EN ONGEVALLEN

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.