Aftellen is begonnen; Nederlandse transportbedrijven met Oostblokkers in dienst krijgen het moeilijk

19 Augustus 2020Het mobiliteitspakket wordt op 20 augustus 2020 actief, en dit is een kans om natuurlijke concurrentie dichterbij te krijgen.

Chauffeursnieuws heeft zich samen met Transporteffect ingezet voor het stelselmatig terughalen van vrachtwagens naar hun eigen lidstaat.  Transport en Logistiek Nederland geeft achteraf aan dat ze het niet leuk vinden.

Zou dat kunnen zijn omdat zich onder hun leden grote bedrijven bevinden met constructies die juist gebruik maken van de lage-lonenlanden? ( https://transporteffect.com/transport-en-logistiek-nederland-en-febetra-niet-blij-met-het-mobiliteitspakket-de-aap-komt-uit-de-mouw )

Toen de lage-lonenlanden de vrachtmarkt van west Europa begonnen te domineren kwamen er al snel Nederlandse en Belgische bedrijven met het plan in die landen een kantoor op te zetten.  Bedrijven van enige omvang konden dit financieel regelen, en constructies werden bedacht en uitgevoerd.

Kantoren werden opgezet in deze landen en daarop werd dan personeel aangenomen en werden wagens aangeschaft. Zo kon men meegaan met de lage prijzen die deze landen vroegen per vracht en per kilometer. Kleine bedrijven begonnen steeds meer vrachten door te verkopen, wat de markt voor de lage-lonenlanden alleen maar vergrootte. Opdrachtgevers die met Nederlandse bedrijven een samenwerking aangingen kregen al snel door dat vrachten door lage-lonenlanden werden uitgevoerd. Velen zagen hierdoor geen meerwaarde meer en dit zette de vrachtprijzen onder druk.

Vervoer van een product maakt een product niet beter

Vervoer van een product maakt een product niet beter, het zijn puur kosten voor een opdrachtgever. Als hierop kan worden bespaard zal elk bedrijf dit doen, mits er een stuk kwaliteit tegenover staat. Met kwaliteit bedoelen we die van de vervoerder. Dit is een visitekaartje voor zijn klanten, en als een chauffeur professioneel is, de talen spreekt en daarbij ook de vrachtwagen goed kan besturen is dit al snel een pre voor een opdrachtgever.

Helaas hebben veel transportbedrijven hun eigen glazen ingegooid waardoor de prijzen al jarenlang onder druk staan. 

We er nog niet

Geeft het nieuwe mobiliteitspakket nu wat lucht?

Chauffeurs die uit andere lidstaten komen kunnen niet meer maanden aaneengesloten in andere lidstaten vertoeven. En dit is goed! Om de drie of vier weken moet men terug naar zijn lidstaat.Wij hadden graag gezien dat dit altijd met voertuig zou zijn, alleen moest hierin nog wat worden toegegeven om het andere wel voor elkaar te krijgen. Voertuigen moeten nu om de 8 weken terug naar de lidstaat en dat is natuurlijk veel beter dan het was. 

Transport en Logistiek Nederland komt op voor de Nederlandse bedrijven (leden) die juist nu nadelen ondervinden als men voertuigen heeft op kenteken van een andere lidstaat. Die voertuigen moeten nu om de zoveel tijd terug en daarop heeft men zijn structuren niet gebaseerd. Ook de chauffeurs hield men vaak maandenlang vast, omdat de vrachten toch in West-Europa zijn.                                    

Hierin zal verandering komen. Het bevreemdt ons wel dat Transport en Logistiek Nederland nu het pakket is goedgekeurd pas van zich laat horen. We hadden graag dialogen gevoerd tijdens het ontstaan van dit pakket. Ook in België zien we dit fenomeen met de werkgeversorganisatie Febetra.

Wij hopen dat controles worden ingericht en dat men de daad bij het woord voegt. Wij zullen dit nauw volgen omdat het voor elke Westerse chauffeur van belang is.

Update van de OBU vind eind augustus plaats.

Met vriendelijke groet