AKKOORD EU-MOBILITEITSPLAN VOOR 5 JAAR;

WAAROM ZO BELANGRIJK EN WAT IS DE DOORBRAAK?

Het mobiliteitspakket is dan eindelijk van de tekentafel.

Enkel nog een formele goedkeuring en het plan kan worden uitgevoerd.

Vanaf 2017 hebben wij onze stem mogen laten horen. Deze stem was ontwikkeld door onze volgers en ervaringen uit ons team.

Daardoor konden wij u op de hoogte houden en anticiperen op ontwikkelingen.

Zoals bij elke onderhandeling, probeerde ieder in het belang van het eigen land tot een goed resultaat te komen.

Het verschil tussen Oost- en West-Europa is zeer groot, en iedereen weet dat Oost-Europa het werkgebied voornamelijk in West-Europa heeft.

Oost-Europa wil dit na de ruim 25 jaar dat de Europese Unie bestaat niet zomaar uit handen geven.

Er wordt geld verdiend in West-Europa en daar wordt ook alle overlast ondervonden, terwijl sociale lasten en belastingheffingen in Oost-Europa worden afgedragen.

Het is dus logisch dat Oost-Europa deze gouden ticket niet graag wil opgeven.

Daarom zijn we blij met wat uiteindelijk is bereikt, alsook met wat vervolgens na deze vijf jaar kan worden bewerkstelligd.

Rij- en rusttijden                                                           Terugkeer voertuig                                       

Cabotage                                                                        Gecombineerd vervoer

Detachering                                                                    (Smart)Tachograaf

Terugkeer chauffeur

Dit zijn zeer belangrijke punten voor onze toekomst als beroepschauffeur uit West-Europa.

Rij- en rusttijden

Verbod normale rust in de cabine blijft. Chauffeur moet eens in de vier weken in de gelegenheid worden gesteld rust thuis te genieten. Wel mag de chauffeur buitenland 2 verkorte rusten achter elkaar genieten. Echter moeten de uren weer worden gecompenseerd, zodat de wekelijkse rijtijd over een periode van 3 weken goed is.

In praktijk houdt het in dat wordt gestimuleerd om 3 weken hard te werken met 2 weekenden 24 uur rust, en dan een weekend lange rust thuis (compensatie).

Transporteffect ziet dit als een goede stap met het oog op oneerlijke concurrentie.

Dit is een middel om mensen op natuurlijke wijze weer richting hun thuisland te krijgen, omdat het in combinatie met alle nieuwe regels ook aantrekkelijk is.

Cabotage

Max 3 ritten in maximaal 7 dagen, daarna mag er 4 dagen geen cabotage plaatsvinden voordat de regel weer opnieuw start.

Transporteffect had ingezet op 2 ritten, waarna men dan moest terugkeren naar het thuisland met een rit of in combinatie.

Violetta Bulc was hier op tegen en voorzag veel lege transporten naar het thuisland.

Onze intentie was juist de problematiek van weinig vrachten naar het land waar men was gevestigd in beeld te brengen.

Hierdoor kwam ook de oneerlijke concurrentie, d.w.z. dat bedrijven uit landen waar weinig transporten waren in West- Europa hun geld verdienden, nogmaals in beeld.

Transporteffect kon gelijk aangeven dat men door de kosten wagen en chauffeur ver onder de ritprijzen die een westerse transporteur nodig had om te overleven kon rijden.

Het resultaat dat er nu is was onzes inziens het hoogst haalbare op dit moment, doordat Oost-Europese lidstaten hun inkomsten willen blijven behouden.

Detachering

Detacheringsregeling gaat direct in op het moment van bezoek aan een andere lidstaat.

Dit houdt in: loon naar hoogte van het land waarin men rijdt.

Transporteffect ziet dit als een positieve stap.

Gelijktrekking van het minimumloon gaat nog wel een eeuw duren, als het al gaat gebeuren.

Transporteffect vindt daarom dat dit de beste oplossing is om het speelveld gelijk te kunnen trekken.

Alles in de strijd met oneerlijke concurrentie draait om kosten wagen plus chauffeur.

Terugkeer chauffeur

Elke drie weken moet de chauffeur terug naar huis/standplaats

Vooral over dit punt was veel weerstand van de Oost-Europese landen.

Logisch is dit wel, men vindt het super als het wagenpark en de gevechten tot verkrijgen van vrachten plaatsvinden ver van hun eigen lidstaat.

Het is ook al 25 jaar aan de gang dat het Oost-Europese wagenpark bijna 365 dagen per jaar in west Europa is.

Die lidstaten hebben niet de lasten, maar zij plukken wel de vruchten aan inkomsten.

Transporteffect heeft er vooral op ingezet dat niet alleen de chauffeur terug moet, maar ook de wagen.

Tom Berendsen en Rob Roos, maar ook ex-parlementariër Dennis de Jong, hebben op dit punt meegestreden voor Nederland.

West-Europa en Oost-Europa hebben gestreden tot op het bot.

Uiteindelijk gaan nu de chauffeurs eerst naar huis. De wagen mag langer rondrijden, waardoor er wisseling van chauffeurs zal plaatsvinden.

TLN was er overigens helemaal op tegen dat de wagen ook om de zoveel tijd terug moest.

Transporteffect is tot op de dag van vandaag verbaasd over het standpunt van TLN, omdat het hele pakket dan niet het gewenste effect zal hebben.

Terugkeer voertuig

Voertuig mag 8 weken onderweg blijven en moet dan naar eigen lidstaat terugkeren.

Transporteffect is hierover minder enthousiast, al denken we wel dat het op dit moment het maximaal haalbare was.

Er is een grondlegging tot inkorten van deze periode in het volgende pakket.

Feit is ook dat er geen regels waren, waardoor voertuigen na tewerkstelling nooit meer in eigen lidstaat kwamen.

8 weken houdt in dat een voertuig 6 tot 7 keer per jaar de eigen lidstaat moet aandoen, wat erg weinig blijft, maar beter is dan nooit.

De strijd om dit om de 3 weken voor elkaar te krijgen en dezelfde regel als voor de chauffeur zelf te hanteren, geven wij niet op.

Oost-Europese landen waren er fel op tegen dat het voertuig om de zoveel tijd terug moest!

TLN gooide het erop dat deze regel niet nodig was, omdat het al gebeurt.

Transporteffect is het daarmee niet eens. Wij vinden het vreemd dat TLN, als men deze gedachte had, dan moeite doet om helemaal geen regel te hebben.

Gecombineerd vervoer

Voor- en natransporten na het hoofdtransport vallen ook onder de cabotageregeling.

Voor ons is dit logisch, omdat een en ander zeer fraudegevoelig is waardoor de intentie van de cabotageregeling voor een groot deel zou wegvallen.

Nationaal, dus in eigen lidstaat, geldt de regel uiteraard niet, anders kan men geen binnenlandse ritten uitvoeren.

(Smart)Tachograaf

Registratie van grensovergangen en laad- en lospunten moeten in de tachograaf worden ingevoerd.

Dit punt wordt naar verwachting medio 2023 ingevoerd om controles makkelijker te kunnen uitvoeren.

Door de overgang naar de smart-tachograaf heeft het tijd nodig.

Tot slot

Transporteffect vindt voor dit moment dat het pakket een goed resultaat is voor de westerse transportmarkt.

Zoals velen de afgelopen 2 jaar hebben kunnen lezen zijn wij, in tegenstelling tot andere Nederlandse organisaties, actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het pakket.

Duizend mensen, duizend wensen; wij hopen dat u hiermee de aankomende vijf jaar kunt leven.

Transporteffect is realistisch en vindt het een mooie grondlegging voor het hierna volgende nieuwe mobiliteitspakket.

Wij vinden zeker dat West Europa als winnaar kan worden uitgeroepen in het resultaat.

Dit neemt niet weg dat er nog veel moet gebeuren om in Europa een gelijk speelveld te krijgen.

Transporteffect moet ook blijven strijden voor uw belangen en het behoud van uw baan.

De combinatie van de nieuwe regels zorgt ervoor dat we op de goede weg zijn; naar onze mening had het ook heel anders kunnen uitpakken.

Transporteffect wil bij deze Dennis de Jong bedanken voor zijn inzet in het verleden.

Ook Tom Berendsen en Rob Roos willen we bij deze bedanken.

Deze heren zijn nog niet lang actief als Europarlementariërs, maar we hebben respect voor hun scherpe inzet in relatief korte tijd.  

We zijn er zeker van dat het heeft bijgedragen aan het resultaat.

Met vriendelijke groet.

http://www.transporteffect.nl/mobiliteit43.html

http://www.transporteffect.nl/NIEUW_MOBILITEITSVOORSTEL11juli2018.html

https://www.transporteffect.nl/MOBILTEITSPAKKET_2019_ACTIE_27_MAART_12_UUR.html

https://www.transporteffect.nl/AKKOORD-EU-MOBILITEIDSPLAN-VOOR-5-JAAR-WAAROM-ZO-BELANGERIJK-EN-WAT-IS-DE-DOORBRAAK.html

Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.