ANTWOORD OP DE FORMELE BRIEF AAN DE STAD GENT – LEZ

Er is al veel ophef over de lage-emissiezone in de stad Gent, en men wil het ook nog eens ver uitbreiden.

De oppositie komt van politieke partijen en van de mensen en bedrijven uit Gent zelf.

Als deze maatregel door zou gaan, zullen daarvan straks ruim 6400 bedrijven hinder ondervinden.

Transporteurs moeten zeer alert zijn om aanleveringen te kunnen doen, en boetes worden opgelegd via een automatisch camerasysteem.

Buiten dat het veel administratieve problemen oplevert is het ook nog zo dat men niet kan inspelen op onvoorziene situaties, bijvoorbeeld als een wagenwissel moet plaatsvinden.

Buitenlandse bedrijven en transporteurs moeten ook bekend zijn met alle regels die eraan worden gekoppeld, wat momenteel al onmogelijk is gebleken.

Voor ons is de vraag: is dit het allemaal waard?

Burgers kunnen alleen maar naar het werk met de auto als zij hun voertuig inruilen voor een voertuig dat aan de nieuwste technische eisen voldoet.

Voor overmacht, zoals naar de spoedeisende hulp moeten, kent Gent geen uitzondering.

Men is keihard met het innen van boetes en men eist een gerechtelijke uitspraak om boetes te ontbinden.

De landelijke politiek wordt door de regionale politiek aan de kant geschoven, wat voor de buitenwereld een zeer vreemde situatie is.

De Europese Unie heeft nu ook aan het adres van België uitgesproken dat de versnippering en het elkaar aanvallen op persoonlijk vlak moet ophouden.

Het antwoord van de gemeente Gent

Zoals wij al hadden verwacht, slaat men ons met cijfers om de oren.

Cijfers die volgens ons kant noch wal raken, maar logisch lijken met dit systeem.

Als men op een drukke weg de eerste meting doet, een kwartier de weg afsluit en dan de tweede meting doet, is de laatste er altijd een die van belang lijkt voor het milieu.

Volgens ons behoren metingen bij de bestaande LEZ correct te gebeuren; op 2 meter van de grond.

Wij vinden het namelijk nog steeds onvoorstelbaar dat men een bubbel van schone lucht kan creëren zonder een KOEPEL over de stad.In de brief die wij hebben ontvangen stond dit:

Citaat:

“In Gent hebben we er voor gekozen om eerst andere mobiliteitsmaatregelen uit te rollen (het mobiliteitsplan en het circulatieplan). Deze maatregelen waren succesvol, ook voor de luchtkwaliteit. Uit cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij blijkt dat de verbetering van de luchtkwaliteit in Gent 2x zo hoog ligt dan in de rest van Vlaanderen na de invoering van het circulatieplan. Uit de inschatting die vooraf ging aan het instellen van de LEZ als aanvullende gezondheidsmaatregel bleek dat we met de eerder genomen mobiliteitsmaatregelen de verkeersassen met een slechte luchtkwaliteit onmogelijk volledig kunnen aanpakken. Om dezelfde daling van de roetconcentraties te genereren dan diegene die we beogen met de LEZ zouden de verkeersintensiteiten met 63% moeten dalen.

In Gent hebben we verder beslist om de LEZ in stappen in te voeren en de LEZ-zone eerst te beperken tot de contouren van de binnenring R40. Om het effect van de uitbreiding van de LEZ na te gaan, zullen de komende maanden verschillende scenario’s bestudeerd worden. Op basis van deze scenario’s zal het stadsbestuur eind 2020 / begin 2021 beslissen naar welke deelgemeentes de LEZ verder zal uitbreiden.

Met de invoering en uitbreiding van de LEZ is Stad Gent trouwens geen uitzondering in Europa. Meer dan 250 steden hebben reeds een LEZ ingevoerd. Het is ook geen typische ‘groene’ maatregel.

In België beslisten de stadsbesturen van Antwerpen en Brussel al eerder om een LEZ in te voeren. In verschillende Europese landen werden de effecten ook onderzocht. De Europese milieubeweging Transport & Environment lijstte in een recent rapport de vele voordelen van de LEZ op de luchtkwaliteit op.”
Einde citaat.

Het bevreemdt ons dat men zich verschuilt achter het gegeven dat er al ruim 250 zones in Europa zijn en dat men daarom de conclusie trekt dat het een goede ‘groene’ maatregel is.

Wij blijven erbij dat men moet kijken naar de nadelen die deze regel de Gentse burgers en bedrijven gaat opleveren.

Zo kan het voortbestaan van de beroemde Gentse feesten in gevaar komen, wat ook grote gevolgen zal hebben.

Als men zich echt voor het milieu wil inzetten, is volgens ons het verbeteren van het openbaar vervoer in de stad en zijn omgeving een eerste oplossing.

Volgens de Gentse burger is het openbaar vervoer om te huilen en kan men er niet van op aan.

De burgers hebben aangegeven dat men er in het belang van het milieu graag gebruik van zou maken, maar dat dit geen optie is als men er niet van op aan kan.

Mocht men echt willen dat er positieve maatregelen komen tot het verbeteren van de luchtkwaliteit, zal men enorme distributiecentra moeten realiseren met van daaruit een milieuvriendelijke verdeling om de stad leefbaar te houden.

Wat Gent zou moeten doen is investeren in plaats van het simpelweg instellen van regels die de burgers opzadelen met hoge extra kosten, met boete-inkomsten voor de gemeente als doel.

Naar onze mening is het standpunt van Gent erg kort door de bocht en mag men, gezien het havengebied en de grootte ervan, hierover niet te licht denken.

Wij stellen het wel zeer op prijs dat de gemeenteraad onze brief heeft beantwoord.
De complete mail is te lezen op

https://chauffeursnieuws.com/mail-ontvangen-gemeenteraad-gent/

Lees ook

Met vriendelijke groet,


https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/29/balans-gentse-feesten-2019


lid worden
Lid worden – klik


Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.