België heeft weer een nieuw bord! Erkenning van het probleem maar geen oplossing

21 november 2020


Geplaatst bij 15 parkings. (is dit een oplossing?)

Vlaamse versie

Typisch België

Het is toch weer typisch België, zouden we kunnen zeggen. Wat hier de achterliggende gedachte is, daar moeten we bovendien naar gissen.

Het gaat om een bord dat op 15 parkings geplaatst zou worden. Na de vraag of dit bord besproken is met de Belgische commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement is het antwoord: neen. Hieruit kunnen we concluderen dat minister Lydia Peeters dit bord uit eigen beweging in het leven geroepen heeft.

Maar wat hebben we hier nu aan? Moeten vrachtwagenchauffeurs de hele nacht wakker blijven of met een stoel buiten de wacht houden? Wat zal hiervoor dan een reden zijn? Verzekeringstechnisch? Dat men gewaarschuwd was, dus eigen verantwoording? Er moet een reden voor zijn dat dit bord in het leven geroepen is, lijkt ons? De reden is in ieder geval geen oplossing.

Chauffeursnieuws/Transporteffect

Chauffeursnieuws/Transporteffect heeft al aangegeven dat de oplossing schuilt in een samenwerking met een beveiligingsorganisatie die over honden en patrouillewagens beschikt. Dit is noodzakelijk om het probleem van criminaliteit en inklimmers aan te pakken. Het is daarenboven goed voor de werkgelegenheid en daarbij wordt de veiligheid veel beter gewaarborgd voor het transport. Dit hebben wij reeds aangegeven bij organisaties en de politiek van België en Nederland. Verzekeringmaatschappijen en bedrijven maar ook de overheid kunnen hier zeker geld voor vrij maken. Bovendien is het goedkoper en ook nog eens een stuk veiliger voor de mens.

Maatregelen

Deze week zullen wij het plan veel meer uitwerken en gaan we dit vanuit stichting Chauffeursnieuws in het leven roepen. Wij vinden dat het afgelopen moet zijn met maatregelen die het probleem totaal niet aanpakken. Volgens ons kunnen 2 man op een wagen met een getrainde hond en een alarmknop (app) een oplossing bieden voor chauffeurs. Nederland en België zijn nu geen landen waar kilometers een probleem is en er zijn geen duizenden wagens nodig om dit te realiseren.

Schadepost

De schadepost wordt alleen al in Nederland geschat op ongeveer € 350 miljoen per jaar. Dus we kunnen echt door middel van samenwerking een vuist maken. Geld is hier niet het probleem, vinden wij. Er moet echter een wil zijn om op te komen voor het transport en de betrokkenen om veiligheid te waarborgen. Iedereen met gezond verstand weet dat de nieuwe borden enkel het probleem vaststellen en dat dit geen oplossing is maar een uitnodiging.

Ideeën

Wat vindt u? Welke ideeën heeft u om het probleem aan te pakken? Stuur het naar redactie@transporteffect.nl

Met vriendelijke groet,

Zie ook: THEMA-INKLIMMERS | Transporteffect

 

Nederlandse Versie

België heeft weer een nieuw bord! Erkenning van het probleem, maar geen oplossing

Dit is toch weer typisch België zouden we kunnen zeggen, en naar de achterliggende gedachte hiervan kunnen we slechts gissen.

Een bord dat waarschuwt voor inklimmers en ladingdiefstal en dat bij 15 parkeerplaatsen wordt of al is geplaatst. Op de vraag of dit bord door de Belgische commissie Mobiliteit is besproken in het Vlaams parlement is het antwoord NEE.

Hieruit kunnen we dus concluderen dat het initiatief voor dit bord door minister Lydia Peeters zelf is genomen.

Wat kan hiervoor dan een reden zijn? Wellicht iets verzekeringstechnisch? Dat men was gewaarschuwd, dus eigen verantwoordelijkheid? Maar wat hebben we hier nu aan? Moeten vrachtwagenchauffeurs de hele nacht wakker blijven of op een stoel buiten de wacht houden? Dat er een reden moet zijn om deze borden te plaatsen lijkt ons duidelijk, maar deze reden is in ieder geval niet de oplossing!

Chauffeursnieuws/Transporteffect

Chauffeursnieuws/Transporteffect heeft al aangegeven dat de combinatie van patrouillewagens en een beveiligingsorganisatie die over honden beschikt de oplossing moet zijn. 2 man op een wagen met een getrainde hond en een alarmknop (app) voor de chauffeurs biedt pas uitkomst. Nederland en België zijn nu niet echt landen waar kilometers een probleem zijn en je hebt geen duizenden wagens nodig om dit te realiseren.

Dit moet gewoon om het probleem van criminaliteit en inklimmers aan te pakken!

Het is goed voor de werkgelegenheid, en daarbij wordt de veiligheid voor het transport veel beter gewaarborgd. Deze oplossing hebben wij bij de Belgische en Nederlandse organisaties en politiek aangegeven.

Verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en ook de overheid kunnen hiervoor zeker geld vrijmaken. Onder de streep is het goedkoper, en ook nog eens een stuk veiliger voor de mens!

Deze week zullen wij het plan veel verder uitwerken en we gaan dit vanuit de stichting Chauffeursnieuws in het leven roepen. Het moet afgelopen zijn met maatregelen die het probleem totaal niet aanpakken, vinden wij.

De schadepost wordt alleen al in Nederland geschat op ongeveer €350 miljoen per jaar! Dus we moeten echt een vuist maken door samen te werken, en wij vinden dat geld niet het probleem moet zijn. Er moet alleen wel een wil zijn om op te komen voor het transport en om de veiligheid voor alle betrokkenen te waarborgen.

Iedereen met gezond verstand kan inzien dat deze nieuwe borden het probleem enkel vaststellen en dat dit geen oplossing is, maar juist een uitnodiging.

Wat vindt u? Welke ideeën heeft u om het probleem aan te pakken? Stuur ze naar redactie@transporteffect.nl
 
Met vriendelijke groet,

 

Deel het:

1 Trackback / Pingback

  1. Denemarken voert een minimumloon voor beroepschauffeurs in

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.