CORONACRISIS KAN OOK WORDEN GEBRUIKT OM DE WEGEN AAN TE PAKKENBij elk nadeel moeten we ook kijken naar de voordelen die we hieruit kunnen halen.

Wetenschappers berichten al volop over de schonere lucht die de landen nu kennen. Dit is goed nieuws, omdat je nu kunt bedenken dat de boeren gewoon hun werk kunnen blijven doen zonder meer geld te moeten investeren.

Het blijft natuurlijk ook vreemd; zolang de mens bestaat hebben wij boeren nodig om te kunnen eten.

Nu is er nog meer mooi nieuws.

Het verkeer is enorm afgenomen, waardoor het fileprobleem voorlopig ook meteen is opgelost.

Maar de politiek zou de politiek niet zijn als deze na de crisis niet zijn eigen werk kon creëren.

Het zou enorm goed uitkomen als nu herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur zouden worden gedaan.

En dan niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Dit zou voor de landen zelfs erg bevorderlijk zijn.

Files zullen nu niet of nauwelijks ontstaan en de arbeiders hebben veel minder kans op ongelukken.

De vraag die nu rijst is waarom geen initiatief wordt genomen om dit nu aan te pakken.

De aannemers roepen dat dit is omdat ook zij zich aan de regels moeten houden. Soms moet men schouder aan schouder werken en dat mag niet met de 1,5 meter regel.

Letterlijk hebben ze misschien gelijk, maar is dit wel zo, en kunnen hiervoor geen oplossingen worden bedacht?

Wij zien vooral dat men er op aanstuurt alle werkzaamheden uit te stellen tot de tijd dat het weer druk op de weg wordt. Zou het zo kunnen zijn dat de politiek niet wil meewerken omdat er ook na deze crisis werk voor hen moet zijn?

De problemen met infrastructuur, files en stikstof zorgen natuurlijk allemaal voor werk. De wereld blijft vreemd in elkaar zitten als je erbij stilstaat, en dan met name de politiek.

Al 26 jaar betalen we aan één Europa en nu, in de tijd dat het hard nodig is, zien we totaal geen eenheid of leiding.

Maar ook in de lokale politiek blijf je zien dat mogelijkheden veelal worden genegeerd omdat er uiteindelijk meer belang voor de politiek kan worden behaald dan voor de burger.

Wat denkt u?

Met vriendelijke groet.
Deel het:

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. CORONACRISIS KAN OOK WORDEN GEBRUIKT OM DE WEGEN AAN TE PAKKEN
  2. VEEL ZWARE ONGELUKKEN; ZOU HET LIGGEN AAN DE (SLECHTE) RIJOPLEIDINGEN?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.