CORONAVIRUS: STOERDOENERIJ TRANSPORTEURS EN CHAUFFEURS IS VOORBIJ

12 maart 2020
Transporteffect heeft eerder al meerdere artikelen geschreven met waarschuwingen voor en mogelijke gevolgen van het coronavirus.

Helaas blijkt alles uit te komen en in tegenstelling tot de commentaren van veel mensen is nu wel duidelijk dat dit echt serieus moet worden genomen.

Op de vele bij ons binnengekomen commentaren waarin men het wilde vergelijken met de griep zou men nu moeten terugkomen.

Griep bevindt zich niet in de longen; het coronavirus wel!

Ook heeft men zuurstof nodig als men is geïnfecteerd, wat een probleem is bij de ziekenhuizen.

Het is niet zonder reden dat overheden dit virus, in tegenstelling tot andere virussen, zo breed in de media brachten.

De balans vinden tussen het uitroepen van een pandemie en het voorkomen van paniek is ook moeilijk en hier is weinig ervaring mee.

Een vuistregel zou zijn dat men het virus oploopt van een geïnfecteerde.

Ziekenhuizen kunnen niet duizenden mensen aan, daarom worden grote evenementen afgelast. Men kan immers met geen mogelijkheid weten wie al of niet is geïnfecteerd.

Italië is hier een voorbeeld van; daar zijn ziekenhuizen vol en ligt men in volle zalen op de buik met het hoofd in de kussens.

Ook is het toedienen van zuurstof een groot probleem.Er waren transporteurs die vol bravoure de media opzochten en aankondigden op Italië te blijven rijden.

Wij hebben aangegeven dat na de noodmaatregel een tijdvak om terug te keren werd ingesteld.

Zoals we hebben gezien is gisteren dit tijdvak verstreken en heeft men vandaag moeite uit het land te geraken.

Er zijn meldingen van 80 km file en dagenlange vertraging.

Daarom herhalen wij deze belangrijke tip uit ons vorige artikel: zorg voor voldoende eten en drinken.

Chauffeurs en transporteurs kunnen er nu ook niet meer omheen; iedereen heeft te maken met de gevolgen.

Wij hebben al vanaf 24 februari 2020 hiervoor gewaarschuwd.

Er is nog geen licht te zien aan het einde van de tunnel.

Dit houdt in dat, net als met elk virus, veel mensen zullen worden geïnfecteerd.  Duitsland verwacht al 60% op 83 miljoen mensen.

Dit kan gerust worden doorgetrokken tot de gehele wereldbevolking, is onze mening.

De kans op genezing is hoog, waarbij de kanttekening dat men wel moet worden opgenomen in een ziekenhuis.

Dit veroorzaakt wereldwijd problemen, vandaar dat grote voorzichtigheid in acht moet worden genomen.

Overheden worstelen met het geven van duidelijkheid; wat is nu advies en wat is nu moeten?

Het is ook aan uzelf hoe u ermee omgaat en of u wel of niet mondkapjes gebruikt.

In ieder geval lijkt het ons voor u toch wel belangrijk dat u deze ziekte niet zult krijgen.

Transporteurs moeten hierin dan ook te allen tijde hun verantwoordelijkheid nemen.

Als men nu nog ritten naar Italië wil uitvoeren brengt men daarmee ook de Nederlanders in gevaar.

Zoals we nu weten is dit zeker niet ondenkbaar, omdat verspreiding zeer snel kan gaan.

Het heeft ons ook zeer verwonderd dat kranten aandacht gaven aan transporteurs die tegen beter weten in nog op Italië reden. Men kreeg daardoor extra reclame en het was een stimulans om de chauffeurs die kant op te sturen.

In ons vorige artikel hebben wij geschetst welke gevolgen deze toestand zou kunnen hebben voor de vrachten en de economie.

Wij kunnen op dit moment alleen maar melden dat onze artikelen de situatie goed weergeven en dat het eerder erger  wordt dan minder.

Daarnaast hebben wij ook aangegeven dat er een betere economie uit voort zou kunnen vloeien, waarbij oneerlijke concurrentie tot het verleden gaat behoren. Hierover zijn wij dialogen aan het voeren.

Tot slot

Wij hopen dat chauffeurs en transporteurs nu de ernst van deze wereldwijde situatie inzien en er alles aan zullen doen om gezond te blijven.

Lees de artikelen die wij eerder hierover hebben gepubliceerd.

Houd er rekening mee dat opname in een ziekenhuis kan worden geweigerd als u ziek wordt, zeker als het een ander land betreft.

Ziekenhuizen zullen de komende dagen/weken overvol raken en het is nog wachten op een goed medicijn.

Met vriendelijke groet,lid worden
Lid worden – klik


Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.