De avondklok en de praktische problemen die mensen nu onder ogen zien


 

Het lijkt allemaal simpel. Op tijd naar bed en op tijd opstaan en je hebt nergens last van.

De avondklok die nu in Nederland is ingesteld brengt toch meer mee dan men heeft kunnen voorzien. Emotionele gevoelens waarop men niet had gerekend zijn onder de mensen ontstaan. De afgelopen dagen was vooral frustratie goed voelbaar onder de bevolking.’

Gevolg

Het gevolg was rellen en plunderingen om aandacht te krijgen voor deze emotionele lading die bij veel mensen speelt.

Natuurlijk is dit niet goed te keuren en kost het de maatschappij nog meer leed en geld.

Toch moet de politiek zich volgens ons eens gaan afvragen of zij dit niet over zichzelf heeft afgeroepen. Eerlijkheidshalve moet worden gesteld dat tot op heden niet naar het volk is geluisterd. Veel problemen onder de bevolking zijn ontstaan.

Regels

Er zijn enkel steeds strengere regels opgelegd. De gevolgen zijn voor elke burger voelbaar en er is niet ook maar het kleinste lichtpuntje aan het eind van de tunnel te bespeuren. Sterker nog: deze aardedonkere tunnel wordt elke keer weer een stuk langer gemaakt en het volk wordt geen enkel perspectief geboden.

Ook ervaren enorm veel mensen praktische problemen nu alles dat hun gezin of leven structuur heeft gegeven wordt weggevaagd.

In een jaar tijd zijn veel mensen alles al kwijtgeraakt. Velen hebben moeite de rust in hun gezin te bewaren en zien geen toekomst meer nu ze hun baan, bedrijf of onderneming zijn verloren.

Dit alles is uiteraard niet ontstaan door toedoen van de persoon zelf. In zo’n geval zou het volgens ons beter te accepteren zijn.

Zure appel

Dit is al een heel zure appel waar we doorheen moeten bijten, en men heeft steeds meer moeite sterk in de schoenen te blijven staan als elke keer weer een hap uit de appel wordt genomen.

Twee beroepen

Problemen met de meest simpele dingen komen nu ook aan het licht. Onlangs kregen we een bericht van een volger wier man als chauffeur altijd onderweg is en die zelf nachtdiensten in de verzorging draait. Twee beroepen die in deze tijd alle respect verdienen. Enkel zit de vrouw die nachtdienst heeft met een probleem: door de avondklok kan de oppas voor de kinderen niet komen.

Het klinkt als een klein probleem en de meesten zullen zeggen dat de oppas dan maar een uurtje eerder moet komen. Los van de vraag of dit wel of niet kan heeft dit impact, zowel in het gezin als bij de oppas. Ook zou dit, juist doordat dit niet de enige gevolgen zijn die mensen ondervinden, weleens de laatste druppel kunnen zijn.

Transport

In het transport is vooral zichtbaar hoe men in de problemen komt om het werk te kunnen blijven uitvoeren. Aan de ene kant wordt geëist dat de bevoorrading blijft doorgaan, maar aan de andere kant eist men ook allerlei documentatie, bijvoorbeeld pcr-testen, waarvoor geld moet worden neergelegd. Je zou je kunnen afvragen in hoeverre de politiek alles omtrent covid-19 maar kan aanpakken om de maatschappij geld afhandig te maken of om hele sectoren te bombarderen.

Uiteraard blijkt ook nu eens te meer dat de een zijn dood de ander zijn brood is. Er worden nu ook veel mensen erg rijk en zij kunnen zich in de Gouden eeuw wanen. Denk bv. aan laboratoriums, degenen die op commerciële basis testen afnemen, degenen die mondkapjes produceren en/of op grote schaal aan de man brengen, en ga zo maar door.

Extra zuur

Dit maakt het nog eens extra zuur. Aan de ene kant zie je een ondernemer die zijn hele leven heeft gewijd aan het opzetten van iets waar hij trots op is en die binnen een jaar buiten zijn eigen schuld alles ziet ontploffen.

Aan de andere kant heb je dan lieden die zonder noemenswaardige eigen inzet nu gouden bergen kunnen binnenharken.

Wij vinden het daarom belangrijk dat mensen juist nu onder elkaar steun zoeken en vinden, en wij blijven openstaan voor elk bericht dat ons bereikt. We hopen ook dat de maatschappij zodra alles weer wordt vrijgegeven samen aan de opbouw begint. Het kwaad is al geschied en men moet er nu voor elkaar zijn.

Met vriendelijke groet

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/05/coronacrisis-stuwt-schuld-rijksoverheid-naar-379-miljard-euro

 

In 2020 waren 1,2 miljoen werkenden soms of regelmatig in de nacht aan het werk. Dat is 13,5 procent van alle werkenden. Artsen, verzorgenden, sociaal werkers en verpleegkundigen zijn de grootste groepen nachtwerkers. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/05/1-2-miljoen-nachtwerkers-in-2020

Deel het: