Politiek– Discretiepolicy

Transporteffect/Chauffeursnieuws heeft zichzelf de verplichting opgelegd zeer strikte huisregels te hanteren. (Discretiepolicy)

Transporteffect/Chauffeursnieuws doet alleen delen van informatie in overleg of wanneer er expliciet om wordt gevraagd door de betrokkende.

Organisaties – Discretiepolicy

Doordat er veel verschillende typen organisaties zijn, maakt Transporteffect/Chauffeursnieuws zelf de afweging wat openbaar wordt gemaakt bij organisaties of bedrijven.

Onze keuze hangt af van de manier waarop organisaties zich naar de buitenwereld profileren. Uiteindelijk bespreken we deze kwesties in ons team.

Bedrijven en organisaties kunnen altijd expliciet een verzoek tot discretie doen; dit wordt door Transporteffect/Chauffeursnieuws bijna altijd gehonoreerd.

Volgers, deelnemersraad en achterban – Discretiepolicy

Transporteffect/Chauffeursnieuws hanteert ook hierin strikte discretie. (discretiepolicy)

Personen blijven altijd anoniem, tenzij men expliciet om publicatie van zijn naam vraagt.

Persoonlijke kwesties – Discretiepolicy

Transporteffect/Chauffeursnieuws zorgt ervoor dat de anonimiteit gewaarborgd blijft, door niets publiek te maken.

Echter als kwesties via een rechter dan wel via werkgevers moeten, kunnen wij de anonimiteit niet meer garanderen.

Hierover zal altijd op voorhand overleg plaatsvinden.

Bedrijven – Discretiepolicy

Kwesties van betreffende bedrijven kunnen zowel in negatieve als in positieve zin openbaar worden gemaakt. Dit hangt af van de nieuwswaarde en of het elders in de media zichtbaar is.

Transporteffect/Chauffeursnieuws zal dit laatste alleen met gegronde reden doen en ook kijken naar andere mediabronnen. (discretiepolicy)

Delen van berichten – Discretiepolicy

Transporteffect/Chauffeursnieuws aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het delen van berichten van derden op de platforms.

Als gedeelde berichten die niet staan niet op de server van Transporteffect / Chauffeurnieuws hebben we daardoor geen controle over de inhoud ervan. Als gevolg hiervan kunnen we geen aansprakelijkheid nemen..

Bovendien valt elke verantwoordelijkheid onder de Stichting Chauffeursnieuws.

Met vriendelijke groet,

Transporteffect/Chauffeursnieuws

logo-enkel-cn-te

ChauffeursnieuwsMedische keuringkeurmerk Chauffeursnieuws

Terug naar de hoofdpagina


Transporteffect – Standpunten overbrengen

Transporteffect neemt het zeer letterlijk: we hebben extra oog voor de belangen van de beroepschauffeur. Samen met onze facebook -community geven wij u een stem in deze maatschappij.


Wij verzorgen het gehele jaar, ook op zon- en feestdagen, nieuws voor het transport. Wij gaan regelmatig op bezoek bij de politici en organisaties die zich bezighouden met het transport.

Wat zeer vaak ontbreekt is praktijkkennis, terwijl die van essentieel belang is om regelgeving uitvoerbaar te houden en uiteraard om te zorgen voor verbetering in de sector.

Stichting Chauffeursnieuws

Transporteffect werkt voornamelijk in opdracht van de Stichting Chauffeursnieuws, en daar liggen ook de verantwoordelijkheden voor de inhoud van de pagina’s.

De Stichting Chauffeursnieuws heeft een deelnemersraad waarvan ook u deel kunt uitmaken.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.chauffeursnieuws.com.

De stichting Chauffeursnieuws heeft een keurmerk ontwikkeld, dat wordt uitgegeven aan transportbedrijven die hun bedrijfsstructuren afstemmen op de menselijke factor.

Als een transportbedrijf een keurmerk heeft bemachtigd moeten opdrachtgevers erop kunnen bouwen dat dit bedrijf op een goede manier zaken doet.

Ook duurzaamheid is een belangrijk punt, evenals het volgen van de regelgeving die door de Europese Unie is opgesteld.

Een bedrijf met een keurmerk wordt door ons uitgebreid gesponsord door middel van aandacht, en we staan er voor dat een bedrijf er alles aan doet om op een goede manier in de maatschappij te staan.

Tot slot

Transporteffect en Chauffeursnieuws is dagelijks bijna de hele dag bezig om er voor u te zijn. Elke kwestie met betrekking tot het transport kunt u bij ons melden; wij zijn ontzettend blij met uw suggesties.

Transporteffect en Chauffeursnieuws is dagelijks bijna de hele dag bezig om er voor u te zijn. Elke kwestie met betrekking tot het transport kunt u bij ons melden; wij zijn ontzettend blij met uw suggesties.

Met vriendelijke groet.

Deel het: