EISENPAKKET VAKBONDEN CAO ONDERHANDELINGEN 2020

21 Mei 2019

EISENPAKKET VAKBONDEN CAO ONDERHANDELINGEN 2020

Vakbonden wachten weer tot het 5 voor 12 is met in actie komen voor de beroepschauffeur is onze indruk.
Natuurlijk, hoe langer men wacht om te onderhandelen hoe slechter dat voor ons uit zal pakken.
A: de cao zal te laat vernieuwd worden
B: kan men druk leggen op de werknemers om zaken te accepteren wegens tijdgebrek.
Wel zijn er ruim een maand geleden bijeenkomsten geweest echter heeft men moeite dit blijkbaar te verwerken gezien de tijd die het nu al in beslag neemt.
Wij hebben al 2x aangegeven bij de vakbonden dat men volgens ons zeer laat is met het opstarten van de onderhandelingen.

Helaas zitten wij nog onder de 1000 officiële leden dus een poging om mee te onderhandelen kunnen we gewoonweg niet.
Toch komen we met een eisenpakket op tafel waar wij voor willen pleiten !
(Dit kan aangepast worden door de kennis van onze volgers)
Graag willen wij daarom weten hoe de chauffeurs over deze punten denken en kenbaar maken bij opmerkingen.
Wij weten dat de huidige vakbonden onze kennis en die van de volgers nauw volgen.
In onze ogen voelen ze zich heer des meesters en vaak kiest men ervoor om er niet op te anticiperen.
Het vermoeden bestaat dan ook dat men zich schaamt om kennis te vergaren van de werknemers en men liever bouwt op de wensen van de politiek en de bedrijvensector.
Wel vernemen we vaak dat onze visie en kennis gebruikt en verwerkt wordt in eigen persberichten.
In onze ogen is dit meer om werknemers tegemoet te komen in wensen en alleen met woorden zonder op te treden.
(bv Mobiliteitspakket waar wij intensief mee bezig zijn, zie website Transporteffect)

Eisenpakket

Het eisenpakket aan de werkgevers wat wij anno 2019 op tafel zouden willen leggen:
A. Salaris moet minimaal 21 procent bijgesteld worden.
Onderbouwing
Het vak beroepschauffeur heeft in Nederland een metamorfose ondergaan en men heeft vele neventaken erbij gekregen zonder enige vorm van beloning.
Te denken aan boekhouding, computerkennis, 95 en adr kennis en overige verplichte studies.
Het salarispeil is meer dan 10 jaar achtergebleven met de inflatie en koopkracht en ook in vergelijking met andere vergelijkbare sectoren.
Vakantiegeld is afgekocht voor een klein deel van de beroepschauffeurs met 750 euro bruto en het overgrote deel kreeg niets door een adder onder het gras.
Daadwerkelijke bedrag zou enkele duizenden euro’s bedragen.
Onkostenvergoeding is ook vele jaren achtergebleven ten opzichte van andere sectoren. (bv ambtenaren)
Eisen aan een werknemer, werkdruk en verantwoording zijn enorm toegenomen in de laatste decennia.
Dit is maar een klein deel van de onderbouwing en we zijn benieuwd waar u mee komt in de opmerkingen.
21 procent lijkt misschien veel in werkelijkheid betaalt u meer inkomstenbelasting en sociale premies dus met het oog naar de koopkracht, inflatie en inkomstenderving van de afgelopen 18 jaar moet dit een redelijke eis zijn in onze ogen.
(Daarin ook meegenomen dat veel beroepschauffeurs een complete schaal is teruggevallen in de crisis jaren.)

 • Protocol gebruik boordcomputer en rechten en plichten werkgever en werknemer meer uitgebreid dan nu.
 • Anonieme tiplijn bedrijven die niet aan cao afspraken houden en zichtbaar de acties naar de buitenwereld toe.
  (Er moet geen ontmoedigingsbeleid zijn)
 • Parkeergeld protocol vastleggen en wie dat gaat betalen.
 • Stand airco protocol vast op de wagen als men internationaal rijdt met overnachtingen.
 • protocol hotel kosten en vervoer.
 • protocol pensioen laatste werkjaren in verband met zwaarte van het beroep.
 • protocol afkeuring bij gezondheid verklaring CBR
  Het kan niet zo zijn als de gezondheidsverklaring (tijdelijk) wordt afgekeurd dat men gelijk geen baan meer heeft en geen inkomsten.
  -protocol rijden met gevaarlijke stoffen en toeslag voor de chauffeur.

Deze protocollen moeten zeker waarde hebben en verplichtingen moeten een feit zijn.

Wij zijn zeer benieuwd wat u hiervan vindt en elke suggestie is ook zeer welkom !
Deze punten zouden wij zeker aangehaald en geëist hebben als wij aan de onderhandelingen konden deelnemen.
Financiële ruimte is er wel degelijk bij bedrijven vinden wij anders zou men niet alle kosten verhogende maatregelen door de politiek accepteren.
Daarbij hebben de werknemers geen invloed in deze verhogingen en kunnen dus ook niet de rekening krijgen.
Werkgevers organisaties als TLN moet ook niet een monopolist zijn voor de werkgevers, aangezien het ledenaantal niet erg hoog is en meer georiënteerd is op de politieke wensen, vinden wij.

Met vriendelijke groet,

Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.