Cursussen code 95 compleet. Wat denken we ervan?

Zaterdag 25 september hebben we de laatste cursus van de 35 uur gehad, EHBO/BHV. We hadden eindelijk eens het gevoel dat het een nuttige cursus was en dat deze ook daadwerkelijk een toevoeging is. Uiteraard is het bij elke cursus zeer belangrijk dat de instructeur kennis van zaken heeft en de stof goed kan overdragen, maar ook moeten de cursisten een gevoel krijgen dat het nuttig is en dat ze er iets mee kunnen. Onze instructeur voor deze cursus was een man uit de ambulancewereld, waardoor hij uitgebreide praktijkkennis en ruime ervaring in het onderwerp had. Het was ook fijn om te zien dat er niet alleen van computerschermen en standaard slides werd opgelezen. Dit maakt een cursus veel persoonlijker en we vinden dat computerslides meer een hulpmiddel dan hoofdzaak moeten zijn.

enquête-chauffeurs123
https://transporteffect.com/enquete-transporteffect-chauffeursnieuws/

De ene cursus niet de andere

Nu moeten we ons wel realiseren dat de ene cursus niet de andere is en dat chauffeurs veelal geen inspraak hebben omdat de werkgever bepaalt welke cursussen worden gevolgd. Aan EHBO heeft iedereen iets en men voelt al automatisch een band bij een cursus als deze, maar het is wel belangrijk dat de instructeur kennis van zaken heeft en ook begrijpt dat een chauffeur zich in andere situaties zal bevinden dan menigeen. Veel van de vragen die werden gesteld gingen dan ook over situaties op de weg en bij ongevallen en dergelijke. De instructeur was goed voorbereid en kon de vragen duidelijk beantwoorden.

We hebben al eerder aangegeven dat we ervoor moeten waken dat cursussen die verplicht elke vijf jaar moeten worden gevolgd ook nut hebben en dat de stof interessant is, en dat is nog steeds onze conclusie. Het is ook zeker van belang dat de instructeur voldoende stof heeft om een dag te vullen en dat deze niet al na een uur niets meer te zeggen heeft of worstelt om de groep aan zich te binden. Bij cursussen als gevaarlijke stoffen, slipcursus en EHBO/BHV is dit geen probleem en is een dag zelfs vaak te kort. Er zijn echter ook cursussen waarvan de stof binnen een uur kan worden verteld, wat het voor een instructeur moeilijk maakt de dag vol te maken.

Kosten

Voor veel bedrijven zijn de kosten het eerste waarnaar men kijkt, wat logisch is omdat het vaak niet om enkele, maar om tientallen chauffeurs gaat. Wij vragen ons wel af waarom cursussen zo duur moeten zijn. Bij elke cursus zitten al snel zo’n 10 man en als men dan rekent wat men moet betalen, zijn dit aanzienlijke inkomsten voor de verstrekker ervan. Nu weten we allemaal dat men al snel de hoofdprijs moet betalen zodra iets wettelijk verplicht wordt, maar wij vinden dat het bedrijfsleven dan ook eisen moet kunnen stellen aan de kwaliteit en het nut van de cursussen.

Wij vinden het belangrijk dat chauffeurs kunnen aangeven waaraan ze de verplichte 35 uur nascholing zouden besteden als men het zelf voor het kiezen had, wat bij ons de vraag oproept welke cursus(sen) u belangrijk vindt.
Met het oog op de toekomst vinden wij ook dat elk uur van een cursus nuttig moet zijn en wij zouden graag zien dat er enkel cursussen waaraan iemand iets heeft werden gegeven.
Daarbij horen we vaak dat een chauffeur een cursus alleen maar ziet als 7 uur betaald aanwezig zijn.
Hoe mooi zou het zijn als een chauffeur deze stelling niet meer zou hoeven gebruiken en een beter gevoel bij een cursusdag zou hebben?

Wij zijn dan ook benieuwd welke cursus(sen) u heeft gedaan en welk rapportcijfer u deze geeft.

Kind regards

Code 95 cursussen. Welke vindt u de beste? 1 zeer slecht en 5 zeer goed!
Code 95 cursussen
Code 95 cursussen

Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur

Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur

ADR-certificaat

ADR-certificaat

Branche specifiek (Mest- en speciaal transport, afval, etc.)

Branche specifiek (Mest- en speciaal transport, afval, etc.)

Chauffeursdag

Chauffeursdag

Communicatieve Vaardigheden

Communicatieve Vaardigheden

Digitale Tachograaf

Digitale Tachograaf

EHBO voor beroepschauffeurs

EHBO voor beroepschauffeurs

Fysieke Belasting / Fit op de Rit

Fysieke Belasting / Fit op de Rit

Gas terug op stress

Gas terug op stress

Lading Zekeren

Lading Zekeren

Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

VCA

VCA

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

Baantraining (slippen, uitwijken en remmen)

Baantraining (slippen, uitwijken en remmen)

Veilig werken met de vrachtauto

Veilig werken met de vrachtauto

Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinaties (LZV’s)

Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinaties (LZV’s)

Manoeuvreren

Manoeuvreren

Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS)

Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS)

Het Nieuwe Rijden (HNR)

Het Nieuwe Rijden (HNR)

Opmerking artikel Code95