Technologie ook een moordwapen in het verkeer

We kunnen er niet omheen; moordwapens die eerder niet bestonden zijn nu een heus gevaar in het verkeer.

Er komen steeds meer elektrische wagens op de markt en steeds vaker worden de bijkomende gevaren onderschat. Het is onze indruk dat vooral jonge mensen die op de fiets rijden en die vaak nog nooit een auto hebben bestuurd de gevaren van het verkeer niet zien.

 

Ongelukken zijn niet zeldzaam; dat is al jaren zo en dat zal ook zo blijven. Het blijft mensenwerk en verkeersfouten kunnen worden gemaakt. Maar de laatste tijd zie je steeds meer fietsers met oordopjes in vrolijk rondfietsen. Het was al moeilijk om aankomend verkeer te horen met die oordopjes in, maar wij voorzien dat het door de elektrische wagens vrijwel onmogelijk zal worden om bij het verkeer betrokken te raken.

transporteffect 127873
transporteffect29385

Wat de motorvoertuigen betreft:

Iedereen weet nu wel dat met de telefoon in de hand rijden zeer gevaarlijk kan zijn, en dat ook de mobiel in een houder voor afleiding zorgt. We weten ook dat een systeem in de voertuigen waardoor men geen signalen kan ontvangen nooit zal worden geïnstalleerd, omdat veel systemen in de auto nog steeds afhankelijk zijn van het ontvangen en verzenden van data. Als we alleen al naar een Tesla kijken zien we dat daarin een beeldscherm is geïnstalleerd dat bijna 1/3 van het dashboard beslaat. Maar ook de vrachtwagenchauffeurs hebben live tracking en zijn afhankelijk van het internet.

 

Dus wat doet men? Enkel maar boetes verhogen en daarbij de pakkans zo hoog mogelijk maken. Wat zou men kunnen doen? 

Verantwoordelijkheid

Wij denken dat het toch ieders eigen verantwoordelijkheid is en dat het daarom meer bij bewustwording moet worden gezocht. Wie wil nu iemand doodrijden doordat men met de telefoon bezig is of op een boordcomputer zit te typen?

 

Nu is men bij een ongeluk tussen een voertuig en een fietser (zwakke weggebruiker) al snel geneigd de schuld neer te leggen bij degene die het voertuig bestuurt. Maar men moet niet alleen met de vinger wijzen naar de bestuurder van een motorvoertuig; ook de jeugd is niet zomaar vrij te pleiten. We zien dagelijks in het straatbeeld dat jongeren fietsen met oordopjes in, en ze menen dat de verkeersregels voor hen niet gelden. Dit probleem kan alleen van jongs af aan worden aangepakt! Het moet niet stoer, maar juist schandalig zijn als je niet met het verkeer bezig bent terwijl je er aan deelneemt.

“Elk voordeel heb z’n nadeel.”

Wij vinden dat er zeker meer aandacht moet komen voor nieuwe technologie, maar daarbij moeten niet altijd alleen maar de voordelen worden benadrukt. Zoals een bekend voetballer al zei: “Elk voordeel heb z’n nadeel.” Om de problemen die er nu al zijn en die in de toekomst alleen maar vaker zullen ontstaan aan te pakken, zou men meer moeten gaan doen om het bewustzijn te blijven prikkelen.

 

Kind regards