Het schouwspel van de CAO en de vakbonden 2020


 

Cao en het schouwspel

FNV en CNV horen we alleen maar spreken over hoe werkgeversorganisaties hun werk niet doen en de kop in de wind gooien!

Van TLN en VTT horen we eigenlijk maar weinig om zich te verdedigen of om aanvallen op de vakbewegingen te openen. Waarom?

Chauffeursnieuws/Transporteffect wordt vaak verweten geen cao-partij te zijn, waardoor de conclusie wordt getrokken dat we geen inbreng hebben. Wij willen benadrukken dat deze conclusie onterecht is en dat wij wel degelijk invloed hebben. Doordat wij deze positie hebben kunnen wij juist inspelen op het hele plaatje en bruggen bouwen om de kerk in het midden te kunnen houden.

Prioriteit

Het welzijn van de chauffeur is onze prioriteit, maar dit is alleen te bereiken als de werkgever meewerkt of überhaupt kan meewerken door financiële draagkracht. FNV en CNV roepen graag van de daken hoe goed ze zijn, maar eigenlijk zijn zij degenen die juist het schaamrood op de kaken moeten hebben! De cao had een jaar geleden al rond moeten zijn, maar de vakbewegingen hebben er bewust voor gekozen deze deadline niet te halen, met ernstige gevolgen.

Nu roept men enkel maar over corona, en dat werkgeversverenigingen nooit mee willen werken. Dit is niet het geval, en in onze ogen zijn het juist de vakbewegingen die keer op keer roet in het eten gooien. Deze stelling kunnen wij neerzetten doordat wij juist alle partijen horen en ook het hele plaatje zien.

Verschillende cao’s zijn dit jaar wel tot stand gekomen, maar de cao beroepsgoederenvervoer schijnt onmogelijk te zijn. Hoe kan dit? Of willen werkgevers juist een stabiele en lange cao? We hebben er dit jaar al meer over geschreven, dit kunt u vinden in de linken hieronder.

Hoe staan we er dan nu voor?

Werkgevers hebben aangegeven dat ze het zat zijn om keer op keer het toneelspel van de vakbewegingen mee te spelen.

Een werkgever wil:

1 een langere cao zodat ze dit ook aan hun klanten kunnen doorberekenen

2 meegaan om koopkracht voor hun personeel te behouden

3 het welzijn van hun personeel verbeteren (bv. standairco)

4 een stabiele markt

Vakbewegingen willen:

– zich profileren

* leden werven

Zo zien wij het op het moment. Vakbewegingen komen nu regelmatig in het nieuws met eenzijdige publicaties.

De werkgeversorganisaties hebben enkel maar gezegd dat ze het, doordat er begin dit jaar geen cao op tafel lag en nu corona de markt op lossen schroeven zet, beter vinden om te wachten tot er een stabielere markt is en dan een cao voor langere tijd af te sluiten.

Chauffeursnieuws/Transporteffect

Wij als chauffeursnieuws/Transporteffect staan hier achter, omdat wij vinden dat alleen dan een cao tot stand kan komen die voor beide partijen acceptabel is. Het is nooit goed om in een zwakke markt een cao af te roepen; een cao is heel erg belangrijk om wildwestverhalen te voorkomen.

Het verbaast ons dan ook dat vakbewegingen deze gelegenheid aangrijpen om zich te profileren over de rug van werkgeversorganisaties, dat men fictieve verhalen in de wereld brengt en dat op een later tijdstip exact uitkomt wat we hierboven beschrijven.

Zo ging rond dat TLN niet wilde onderhandelen en zogenaamd was weggelopen. Dit heeft men groot in de wereld gebracht. Vakbewegingen zouden zelfs hebben gedreigd dat er dan maar helemaal geen cao meer zou komen, wat ernstig zou zijn voor werknemers.

Nu blijkt dat ook de vakbewegingen willen wachten, wat ook normaal zou moeten zijn. Een stabiele markt betekent domweg een stabiele cao. Werkgevers hebben er alle belang bij om werknemers tevreden te houden, maar helaas wordt dit niet zo naar buiten gebracht.

Een kanttekening is natuurlijk wel dat er een balans moet zijn en niet dat de werknemer alles opeet, zodat een bedrijf niet kan bestaan. Het is eenmaal zo dat we elkaar nodig hebben! Een voorbeeld is de vakantiegeldschikking van 750 euro bruto.

Natuurlijk hadden de werkgevers het liefst het volle pond betaald nadat bekend werd dat men hier recht op had.

Maar simpel gezegd waren alle bedrijven dan failliet gegaan en had u bij het UWV gestaan. Bedrijven hebben zeker de fout gemaakt en helaas hadden ze het nooit meegenomen in de tarieven voor de klanten. Dus met terugwerkende kracht het volle pond betalen hadden veel bedrijven niet overleefd.

Het is nu eenmaal zo dat men het geld niet kon terughalen bij de opdrachtgevers.

Veel chauffeurs vielen ook buiten de boot met de 750 euro, en dit zit ook in ons achterhoofd. Werkgevers hebben aangegeven dat ze dit bij de aankomende cao recht willen zetten. Dit kwam vanuit de werkgevers zelf, en niet vanuit de vakbewegingen.

Natuurlijk moeten we de werkgevers hierop vastbinden en zal dit in de salarisverhoging moeten worden meegenomen! Chauffeursnieuws/Transporteffect ziet hierin dan ook geen problemen, en ook op andere punten zien we dat werkgevers zeker mee willen gaan.

Tot slot

Ook al zijn wij geen cao-partij, toch geven we uw stem waarde! Wij hebben bepaalde punten ook al vastliggen, en ongeacht welk draaiboek vakbonden hebben, zullen ze toch uiteindelijk op het zelfde neerkomen.

De kerk moet in het midden blijven!

Met vriendelijke groet

Deel het: