HOE SCHEEF KAN HET ZIJN? OOSTBLOKKERS WEG, DEFENSIE MOET HELPEN BIJ TRANSPORT

24-03-2020Veel landen, bijvoorbeeld het grote Duitsland, zetten nu dit scenario al klaar.

Volgens Trans Info is dit een scenario waarmee serieus rekening moet worden gehouden, aldus de Duitse heer Scheuer.


link

Sinds de afgelopen week de horrorfiles aan de grenzen een feit waren, blijven veel Oost-Europese bedrijven op eigen grondgebied.

Uiteraard is dit goed nieuws!

Maar de gedachte dat het leger nu zou moeten inspringen geeft zeker aan dat de Oost-Europese landen de westerse vrachtmarkt domineerden.

Wat het ook aangeeft zijn alle valse berichten waarin door politiek, vakbewegingen en werkgeversorganisaties werd gesteld dat de Oost-Europese transporteurs NIET de oorzaak waren van de ongezonde vrachtmarkt die was ontstaan.

Transporteffect/Chauffeursnieuws heeeft het nu ontstane dilemma al op 24 februari aangegeven aan de Tweede Kamer en de Europese Unie.

Het is nog steeds zo dat er, ook nu, een mogelijkheid is de westerse vrachtmarkt weer gezond te krijgen.

Volgens ons mag het na deze coronacrisis niet zo zijn dat alles weer in het oude systeem vervalt.

Het staat als een paal boven water dat het goed nieuws is voor de westerse burger dat de chauffeurs zich terugtrekken naar hun eigen land.

Hygiëne en verspreiding van het virus zijn zorgenkindjes voor de bevolking.

Het is algemeen bekend dat deze chauffeurs meerdere weken aaneengesloten in een hok van 2 bij 2 leven en dat men een douche vaak niet als prioriteit ziet.

Dat men nu het leger als back-up wil inzetten kunnen wij alleen maar beamen.

Voor de westerse landen zou dit beter zijn dan Oost-Europese transporteurs te stimuleren op het grondgebied te bivakkeren en zo verspreiding in de hand te werken.


link

Wat denkt u?

Wij pleiten ervoor en zijn veel in overleg om juist een gezonde westerse transportmarkt te realiseren, zodat westerse bedrijven kapitaalkrachtig genoeg worden om u goed materiaal te verschaffen, maar zeker ook om u naar behoren te kunnen betalen voor uw werk.

Met vriendelijke groet.

Deel het:

1 Comment

  1. Er staan genoeg mensen aan de dop, verplicht zewerk te zoeken,en desnoods in de de transport,is voor iedereen win win

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.