Internationale chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalen als ze werken voor een bedrijf uit Cyprus


Sociale premies

In dit soort situaties kunnen dubbele sociale afdrachten worden gevraagd, doordat een chauffeur met twee landen te maken heeft.

In februari 2020 is dit al een onderwerp van ons geweest, en wij hebben toen chauffeurs die op de loonlijst van een buitenlandse firma stonden, maar woonachtig waren in Nederland bijgestaan. Men droeg sociale premies af in het land waar het bedrijf stond ingeschreven, maar kreeg ook van de Nederlandse belastingdienst brieven waarin hoge bedragen stonden.

In ons artikel “DUBBELE BELASTING EN HET MEDICIJN” kunt u lezen dat het erg moeilijk was om tot oplossingen te komen en dat deze groep lange tijd enorme bedragen boven het hoofd hingen. Nadat wij dit hadden aangekaart bij het ministerie van financiën kwam er schot in de zaak en zijn er uiteindelijk oplossingen gekomen.

EU-recht

Volgens het EU-recht is de wetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd van toepassing, maar aan deze wet zitten toch haken en ogen! De groep die wij onder onze hoede hadden had te maken met een werkgever uit Noorwegen, en dan is het weer geen EU. Nu zijn er veel verdragen afgesloten onder lidstaten of niet-EU-landen. Toch is het niet zo geregeld als in de scheep- en luchtvaart, en elk land zal proberen zijn geld te krijgen.

Centrale Raad van Beroep

Dit bleek ook uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 19 november. Het oordeel volgde na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 16 juli 2020. Beroepschauffeurs werkten in eerste instantie voor een Nederlands transportbedrijf dat de loonadministratie in 2011 overdroeg aan een bedrijf in Cyprus. De beroepschauffeurs bleven woonachtig in Nederland, maar kwamen dus in Cyprus op de loonlijst. Dit bedrijf droeg de sociale premies in Cyprus af, alleen ging Nederland daar niet mee akkoord en eiste ook hier afdracht van de sociale premies.

Feitelijk

De partijen verschilden van mening over de vraag of nu het Nederlands of het Cypriotisch recht van toepassing was en er ontstond een vervelende situatie over de ruggen van de chauffeurs. Het Hof heeft in zijn arrest van 16 juli bepaald dat het er voor de vraag wie de werkgever is om gaat wie feitelijk: 1. het gezag over de werknemer uitoefent, 2. de loonkosten van de werknemer draagt en 3. de bevoegdheid heeft om de werknemer te ontslaan.

De Centrale Raad van Beroep heeft bovenstaande zaken aan de criteria van het Hof getoetst en concludeerde dat het Cypriotische bedrijf hieraan niet voldoet, zodat de Nederlandse vervoersondernemingen als werkgever moeten worden aangemerkt. De Sociale Verzekeringsbank heeft daarom terecht de Nederlandse wetgeving van toepassing verklaard. De CRvB is daarin nu meegegaan en Cyprus zal dus de afdrachten moeten uitbetalen aan de SVB.

Woonachtig zijn in Nederland

Op zich is de zaak uniek te noemen, en elke zaak kent andere feiten. Chauffeurs die woonachtig zijn in Nederland en werken voor een buitenlandse werkgever moeten goed weten waar ze aan toe zijn. Zeker als dit een land buiten de EU betreft; dan dient men zelf een zeer goede administratie bij te houden van waar men heeft gereden en waar men de nacht heeft doorgebracht. Voor Duitsland en België zijn ook verdragen van kracht en daarover horen we over het algemeen geen klachten.

Met vriendelijke groet,

Centrale Raad van Beroep- uitspraak hoger beroep.

Fundamentele basisrechten: chauffeurs en chauffeuses moeten gebruik kunnen maken van schone degelijke sanitaire voorzieningen bij laad- en loslocaties!

Stichting Chauffeursnieuws

Veel bedrijven gooien de boel op slot voor chauffeurs en chauffeuses, waardoor men geen stromend water heeft of niet van een goed schoon toilet gebruik kan maken.

Stichting Chauffeursnieuws is hiervan niet gecharmeerd en ziet het als een basisrecht van de mens.

In week 49 van 2020 starten we een campagne om deze traditie bij de bedrijven te breken. Wilt u gewoon naar het toilet kunnen? Wilt u de handen kunnen wassen?

 

Teken dan de petitie! klik hier

Deel het:

1 Comment

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Route Calais-Dover een oorlogsmissie voor chauffeurs! EU laat al ruim 26 jaar zwakte zien!
  2. Het gaat slecht met Waberer's en velden met geparkeerde vrachtwagens zien we deze kerst ook niet!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.