LAGE-EMISSIEZONES (LEZ) EEN DOORN IN HET OOG

De controle gebeurt door slimme camera’s die je nummerplaat registreren. 10 februari 2020

België heeft een nieuwe traditie: om juist in grote steden, waar veel toerisme is en waar veel dagjesmensen komen, de lage-emissiezones te hanteren.

Voor die steden is veel toelevering nodig, omdat daar nu eenmaal de kleine ondernemer zijn brood probeert te verdienen.

Er komen meer en meer regels, maar daarmee ook slechte communicatie en onduidelijkheid.

Het toerisme en de transportsector zijn de dupe en het kan zeer veel geld kosten om een dagje zo’n stad aan te doen.
Men denkt al snel dat, zodra de regels op een webpagina ergens op het internet staan, iedereen daarvan op de hoogte is.

Wat is er gebeurd met de informatie op de locaties?
Waarom gaat men er maar vanuit dat iedereen deskundig is en een seintje van boven krijgt om de website te bezoeken waar de regels staan?
Het ergste is natuurlijk dat men toch de macht heeft hoge boetes op te leggen.

In een artikel van 6 februari wordt al geschetst welke problemen voorkomen bij de toeristensector.https://www.vlaamsbelang.org/vlaams-belang-wil-dat-demir-ingrijpt-tegen-chaotische-lez-manie/


Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur kan de regels uiteraard ook niet weten. De klanten moeten daardoor worden verplicht deze informatie te geven, waar het nu vaak aan schort.Dit kan niet alleen hoge boetes tot gevolg hebben, maar ook een chaos in de aangewezen zones.
Als men komt aanrijden en men wordt zich ervan bewust dat men niet verder mag rijden, krijgen we veel paniekacties.

Om het nog moeilijker te maken heeft men een zogenaamd circulatieplan bedacht.
Een gebied wordt in hokjes verdeeld en dan mag je in het ene hokje wel komen, maar in het andere niet.
Of dit voor een ieder duidelijk zal zijn is natuurlijk de grote vraag.

Een bijkomend probleem is ook dat als men even over de streep heen gaat om bijvoorbeeld te keren big brother u al heeft gezien, met als gevolg een rekening op uw deurmat.

Uiteraard is ook de vraag of alles wel nut heeft en of deze zones niet gewoon om andere redenen worden ingesteld.
Mensen moeten veelal extra kilometers maken om bij de gebieden te komen waar men mag rijden.

Gent en Antwerpen moet men vaak het voertuig vooraf registreren voordat men een gebied binnen gaat.

Maar ook bijvoorbeeld in de gemeentes als Leuven , Geel , Halle , Aalst , Oudenaarde , Sint Niklaas, Hasselt, Kortrijk en ga zo maar verder kennen ze al een circulatieplan .

Door deze traditie met circulatieplannen is de weg klaar om er allemaal regels aan vast te knopen.

Veel gemeentes beginnen nu al met een rijverbod op bepaalde tijden en dit zal nog niet het einde zijn.

Voor Transporteffect/Chauffeursnieuws wederom een reden deze punten aan te kaarten bij de Belgische parlementsleden.

We hebben nu België gepakt doordat het actueel is, maar dit soort tactieken geldt net zozeer voor Nederland.

Met vriendelijke groet

De boete bedraagt 150 euro per overtreding. Je krijgt de geldboete met de vaststelling per aangetekende brief. Je kan maximum 1 boete per dag krijgen. In Gent en Antwerpen is een onzinnig circulatieplan van kracht.

Voertuigen registreren in Gent doe je op deze link.

Je moet het maar toevallig weten.

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/deze-voertuigen-kan-je-registreren

Antwerpen

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/registratie


Deel het:

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. TRANSPORTEFFECT - GENT WORDT DE GEVANGENIS VAN BELGIE: GEMEENTERAAD KIEST VOOR AUTO VRIJ
  2. TRANSPORTEFFECT - BRIEF NAAR DE STAD GENT OVER DE OMSTREDEN LEZ ZONES
  3. Homepage

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.