Mark Harbers nieuwe minister I&W. Gaat deze minister nu verschil maken?

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het de laatste jaren niet bepaald soepel gelopen qua ministers. Eerst was er minister Schultz, die in het nieuws kwam vanwege omstreden contracten met de KIWA. Daarna kwam minister van Nieuwenhuizen, die de wagens figuurlijk midden op de snelweg verliet. Dan hebben we ook nog demissionair minister Visser gehad. Wat hebben we daarvan vernomen?

Mark Harbers

Proberen

Nu mag Mark Harbers het gaan proberen en wij vinden de start al twijfelachtig. Mark Harbers is tot op de dag van vandaag nog niet per mail bereikbaar en op het vorige mailadres worden mails gewist zonder ze te lezen. Natuurlijk is hij pas begonnen en zal dit binnenkort wel opgelost worden, maar normaal zou je wel verwachten dat hij bij de start alle informatie tot zich zou willen nemen om beslagen ten ijs te kunnen komen. Ministers hebben volgens ons de taak om het volk te bedienen, en om te kunnen weten wat er zoal speelt is dat volk nog steeds een goede informatiebron.

Loopbaan

Mark Harbers begon zijn loopbaan als gemeenteraadslid en wethouder in Rotterdam. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 stond Harbers als 26e op de lijst van de VVD, te laag om direct te kunnen worden gekozen. Op 1 december 2009 werd hij tussentijds alsnog als kamerlid beëdigd, als opvolger van de opgestapte Arend Jan Boekestijn. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 stond Harbers als 21e op de lijst van de VVD, en werd als zodanig gekozen. Hij was financieel woordvoerder in de Kamer. Daarna was Harbers staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III, belast met vreemdelingen- en vluchtelingenzaken, migratie en aangelegenheden betreffende mensenhandel. En nu mag hij zich dan Minister van Infrastructuur en Waterstaat noemen. De vraag is hoe hij zich in deze functie zal ontwikkelen en we hopen dat de koe nu eindelijk eens bij de horens zal worden gevat.

Vivianne Heijnen

Ergens vinden we het jammer dat deze post nu al jaren door de VVD wordt bezet en we zijn daarom wel verheugd dat Vivianne Heijnen (CDA) is benoemd tot staatssecretaris. Mevrouw Heijnen heeft in onze ogen meer van doen gehad met onderwerpen die in deze portefeuille zitten. Heijnen was van 2010 tot 2018 gemeenteraadslid in Maastricht, vanaf 2011 tevens CDA-fractievoorzitter, en vervolgens in diezelfde gemeente wethouder en locoburgemeester met de thema’s economie en arbeidsmarkt, (eu)regionalisering, wonen, welstand, sociale innovatie en slimme stad (smart city) in haar portefeuille. Maar goed, niemand weet hoe een koe een haas vangt en we hopen op een daadkrachtig team dat ook stappen durft te zetten.

Transport is de motor van de economie en heeft een enorme invloed op het welzijn van de mensen. Chauffeursnieuws & Transporteffect zal dan ook alles doen dat in het vermogen ligt om de juiste informatie en adviezen aan te leveren en we hopen ook met dit team interessante dialogen te kunnen voeren. Bestuurders kunnen alleen goede beslissingen nemen als ze alle informatie voorhanden hebben en daarbij is jullie nog stem vanuit de praktijk hard nodig.

Inschrijven op onze nieuwsbrief
transporteffect we bewijzen ons wel
Klik de afbeelding

Dieseldiefstal: Het is algemeen bekend en bijna elke chauffeur heeft er weleens mee te maken gehad: je wordt wakker en er is diesel gejat.

Geef je stem! Moeten we mee gaan doen met de boeren als transportsector. Ook deze sector staat onder druk.

Het had al die jaren al normaal moeten zijn dat bedrijven op zoek waren naar chauffeurs uit eigen land. Waar waren de organisaties?

Transportcriminaliteit is niet te onderschatten en kan een chauffeur of mensen het leven in negatieve zin voorgoed veranderen.

We horen heel vaak: “Ik dacht met een rechtsbijstandverzekering mijn recht te kunnen halen”.Dit is deels een misvatting waar je pas achterkomt wanneer je het nodig hebt.

In het begin van de oorlog hebben wij de belofte gedaan om onze collega's namens de Nederlandse chauffeurs bij te staan en dat doen we nog steeds.