Moeten bedrijven worden verplicht overnachtingsplaatsen aan te bieden?

Eerder mocht men gewoon bij bedrijven of op industrieterreinen overnachten. Ook was het eenieder die op een industrieterrein ging wonen bekend dat men dan ook op vrachtwagens en bedrijvigheid kon rekenen. Echter lijkt het in deze tijd een traditie geworden om bij het bedrijf te gaan wonen en dan bij de gemeente te gaan klagen over geluidsoverlast en aan te dringen op een verbod voor vrachtwagens.

transporteffect slapen

Kop in het zand

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat beroepschauffeurs keer op keer in een hoek worden gedrukt, en door de verdeling van vrachtwagens over heel Europa kan men ook niet makkelijk in verweer gaan (bezwaar maken) tegen gemeentelijke verboden. Daarbij is men sinds 1993, met de komst van veel beroepschauffeurs uit andere lidstaten met andere normen en waarden dan de doorsnee beroepschauffeur van toen, nooit tot actie overgegaan en heeft men de kop in het zand gestoken om de gevolgen niet te hoeven zien.

 

Dat gemeenten bezuinigen op het legen van afvalbakken en vervolgens met de vinger naar de vrachtwagenchauffeur gaan wijzen wanneer het een rommeltje wordt is natuurlijk wel heel makkelijk. Het lijkt er verdacht veel op dat men de beroepschauffeur niet tegemoet wil komen. Bedrijven waar de producten worden geladen of gelost zouden moeten worden verplicht een parkeergelegenheid met de daarbij behorende voorzieningen te regelen. Het tegendeel is het geval; er moet betaald worden geparkeerd, meestal op zeer afgelegen terreinen.

 

Bedrijven

De oplossing om ook bedrijven tot parkeergelegenheid te verplichten zal ervoor zorgen dat vrachtwagens worden verspreid en dat terreinen schoon blijven. Daarbij krijgt men ook nog eens een automatische controle op goed gedrag; een chauffeur zal bij een klant altijd verantwoording moeten afleggen als het een zooitje wordt. Ook kunnen er bij overtreding van de normen en waarden maatregelen worden getroffen tegen de transporteur.

 

Uiteraard zullen er nog steeds parkeerplaatsen nodig zijn, maar in veel mindere mate dan waar we nu over spreken. Waarschijnlijk zal de huidige situatie volstaan. Wij zijn er ook erg op tegen om zogenaamde parkeerplaatsen te bouwen met een hek eromheen en tegen betaling van aanzienlijke bedragen, die ongelimiteerd kunnen worden verhoogd. Dit doet ons sterk denken aan zigeunerkampen en het wegstoppen van mensen.

 

Voor de westerse bedrijven is het door de dominantie van de Oost-Europese transporteurs al zeer moeilijk een normale winstmarge te behalen. Het gevolg hiervan zou goed kunnen zijn dat een westerse beroepschauffeur elke nacht naar het bedrijf zal worden gehaald om 15 tot 20 euro te besparen en dat de Oost-Europese chauffeur enkel nog overnachtingen en kilometers zal maken. Ook al is eten bij de prijs inbegrepen, dan is het nog afhankelijk van de tijd waarop men stil moet staan en of de keuken wel van degelijke kwaliteit is.

Uitbaters

De uitbaters kunnen ook net zulke hoge prijzen vragen als men wil, omdat er voor de beroepschauffeurs geen alternatief meer is. De vergoeding voor een chauffeur als hij 24 uur onderweg is wordt vaak bij het salaris opgeteld als inkomen.

 

Het is voor de westerse beroepschauffeur niet wenselijk vaak op de zaak te moeten komen, omdat dit een aanzienlijke inkomstenderving zal geven. Daarbij zal de werkdruk extreem hoog worden wanneer een bedrijf de chauffeur niet onderweg wil laten overnachten. Ook is de gezinssituatie hierop in veel gevallen zowel financieel als mentaal niet ingesteld, wat enorme problemen kan veroorzaken.

 

Verschillenden culturen zullen moeten samenscholen als men alleen nog maar van betaalde parkeergelegenheden gebruik kan maken. Is dit wenselijk? Veel gemeenten hebben in het verleden al eens een samenscholingsverbod ingesteld, dus men is bekend met de gevolgen als dit fenomeen een feit zal worden. Daarbij zullen chauffeurs ook niet de rust krijgen die zij verdienen. Men gaat op verschillende tijden naar bed en vrachtwagens kunnen op elk willekeurig tijdstip worden gestart. Ook koelwagens zullen bij velen de nachtrust verstoren.

 

Wij vinden dan ook dat er een alternatief moet komen en dat ervoor moet worden gezorgd dat bedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het is altijd normaal geweest dat een chauffeur bij een bedrijf kon overnachten en gebruik kon maken van de faciliteiten. Helaas zien we de trend doorzetten dat een beroepschauffeur als minderwaardig wordt beschouwd en in het gunstigste geval van een dixi gebruik mag maken, waarna men zo snel mogelijk het bedrijfsterrein moet verlaten.

 

Vind u dat hiervoor aandacht moet komen? Vul de poll in!

vind u ook dat bedrijven voor voorzieningen verplicht moeten worden?
  • Voeg je antwoord toe

Geef uw stem! laat weten of we er werk van moeten maken.
Wij zijn er voor uw welzijn!