ONDERHANDELINGEN CAO 2020 EN ONZE ROL HIERIN

27 feb. 2020


Dagelijks krijgen wij de vraag waarom wij nu niet mee-onderhandelen.

Wij vinden deze hoofdvraag zeker niet vreemd en wij hadden graag met CNV, FNV, TLN en VTT aan de tafel gezeten.

Dit was ook een van onze doelen toen we eind 2018 begonnen met het werven van officiële leden.

Als Transporteffect/Chauffeursnieuws hadden wij graag onze mening en het toekomstperspectief nu op tafel willen leggen en daarbij mee willen onderhandelen voor uw belangen.

Al snel bleek dat men erg sceptisch was over onze organisatie en we kregen veel speculaties aan ons adres waarbij wij werden gelijkgesteld met de bedrijfsstructuur van de huidige grote vakbewegingen.

Het was ons niet gegund genoeg leden op te bouwen om de vakbewegingen de deur voor ons te laten openen.

Uiteraard willen de huidige vakbewegingen alles graag in eigen hand houden. Men is ook nauw met elkaar verweven in de stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

Eerlijkheidshalve moeten wij ook melden dat er de laatste jaren zoveel punten in het transport zijn verwaarloosd dat goede cao-condities zeer moeilijk zijn geworden. Daarom moeten we eerst zorgen dat er ruimte is en dat de sector gezond wordt.In 2019 is ons ledenaantal fors gegroeid en we hebben nu gelukkig een stijgende lijn.

Ondanks dat we nu alleen maar sturing en onze mening kunnen geven vanaf de zijlijn, zijn we zeer druk bezig om voor de volgende cao-onderhandelingen ruimte te bewerkstelligen voor gedegen arbeidsvoorwaarden voor de volgende onderhandelingen.

Onze organisatie vindt dat de beginvoorstellen van de huidige vakbewegingen niet voldoen aan toekomstige koopkracht, inflatie en andere sectoren.

Wij vinden ook dat er op dit moment geen ruimte is voor uiteindelijke normale nieuwe goede cao-voorwaarden, die uit deze onderhandelingen zouden moeten voortvloeien.

Om tot goede cao-voorwaarden te kunnen komen is er meer nodig dat alleen het hokje “cao”.

Bedrijven moeten ook ruimte hebben om aan de eisen te voldoen.

Het bekende spreekwoord van een kale kip kan men niet plukken is erg van toepassing.

Transporteffect/Chauffeursnieuws heeft daarom de focus om bedrijven in Nederland en België sterker te krijgen in de transportmarkt in Europa.

Prijzen zijn jarenlang onderdrukt en kosten die niets te maken hebben met de service die transporteurs leveren stijgen de pan uit.

Onwetendheid omtrent de politiek viert hoogtij, terwijl daar de toekomst van de bedrijven en het volk wordt bepaald.

Het is daarom van zeer groot belang dat wij met de Belgische, Nederlandse en Europese politiek samenwerken om natuurlijke concurrentie en ook de transportmarkt gezond maken voor uw toekomst.

Onze webpagina staat vol met artikelen over ontwikkelingen en onze inzet.

Alleen door deze inzet kunnen wij voor u waarde krijgen om uw toekomst te garanderen.

Nu kunnen wel eens waar niet aan de tafel aanschuiven bij de cao-onderhandelingen maar dankzij uw steun als lid kan dit niet uitblijven en vakbewegingen zullen ons moeten accepteren.  

Transporteffect/Chauffeursnieuws heeft voor nu de keuze gemaakt zich niet openbaar te mengen in deze cao-onderhandelingen.

Wij leggen onze focus op de gehele transportsector om zo ruimte te creëren voor goede arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse beroepschauffeur.

België kent een ander arbeidsvoorwaardensysteem dan Nederland, maar dat neemt niet weg dat wij dit niet meenemen in onze beleidsvorming.

Wij hopen dat werknemers uit onze sector begrijpen dat het, na jarenlange verwaarlozing, veel werk voor ons is om deze inhaalslag te realiseren.

Wij roepen ook dringend de jongere generaties op lid te worden van onze organisatie als men het vak jaren wil blijven uitoefenen en niet wil overdragen aan andere lidstaten.

Tot slot

Ons advies is dan ook boven de suggesties, speculaties en vergelijkingen met andere vakbewegingen te staan, omdat dit wat ons betreft neerkomt op knollen met citroenen vergelijken.

Er is genoeg  openbaar materiaal van ons om deze aantijgingen te weerleggen.

Wij zijn er voor u en voor de toekomst van de beroepschauffeur, maar de vakbewegingen en werkgeversverenigingen denken binnen de muren van hun eigen organisatie en maken niet de weg vrij voor een gezonde transportsector waar iedereen baat bij heeft.

Wilt u ook dat dit wel wordt gerealiseerd? Word dan lid van ons platform.

lid worden
Lid worden- klik

Met vriendelijke groetDeel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.