PARKEERVERBOD BOVEN DE 5 TON EEN FEIT

(1 januari 2020 ingegaan)

Gemeente Denderleeuw

Afgelopen jaar hebben wij een actie ondernomen tegen het feit dat de lokale politiek van Denderleeuw een algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens wilde.

Voor ons was het een signaal om in verweer te komen tegen dit soort kort-door-de-bochtpolitiek.

België staat er nu wel om bekend dat men vreemde politieke gedachten heeft tegen de vrachtwagen en dat men in hokjes denkt om het volk niet te bedienen van producten en welvaart.

Het lijkt wel of er tegenwoordig maar 1 of 2 brieven bij de gemeenten moeten binnenkomen (dat bijvoorbeeld het geluid van de motor te hard wordt bevonden), en men plaatst gelijk een verbodsbord voor de vrachtwagen.

Verweer kan alleen maar komen van lokale bedrijven, die altijd in de minderheid zijn.

De vrachtwagenchauffeur zelf kan er ook niets tegen ondernemen, omdat men niet in die gebieden woonachtig is en alleen af en toe daar het werkgebied heeft.
De lokale politiek maakt hier misbruik van en het lijkt wel of er in het café regels worden bedacht.

Ze hebben tenslotte zelf geen band met de bedrijven, laat staan met de vrachtwagenchauffeur, dus men heeft lak aan de problemen die voor de sector ontstaan.

Het gaat er bij lokale politici om de kiezers tevreden te krijgen. Het merendeel beseft niet meer wat de consequenties zijn en vindt het alleen maar lastig als er vrachtwagens in het straatbeeld zijn.

Wij hebben niet stilgezeten.

Vakbewegingen hebben volgens ons de taak in verweer te gaan voor de beroepsgroep, maar ook voor de bedrijven die met dit beleid in aanraking komen.

Wederom zagen we de grote vakbewegingen alleen toekijken. Men heeft blijkbaar niet door dat als één gemeente hiermee begint, dit een kettingreactie tot gevolg kan hebben.

Wij zijn daarom gelijk maar een telefonische discussie met de gemeente aangegaan.

Hieruit bleek dat men totaal niet had nagedacht over de gevolgen en wat dit zou inhouden. Wij kregen ook de indruk dat het niet het probleem van de gemeente is als de regel er zou komen.

Ook waren de verplichte alternatieven om elders te parkeren of uit te wijken aanwezig.
(Dat heeft men nu kortgesloten om op privéterrein of bij bedrijven te kunnen parkeren)

Zoals u weet hebben telefonische conversaties niet dezelfde waarde als schriftelijke.

De volgende actie voor ons was bekendheid en een formele schriftelijke brief aan de betreffende gemeente.

Via ons is landelijke bekendheid bewerkstelligd, en een enkele krant heeft hier aandacht aan besteed. De vakbewegingen van België hadden blijkbaar geen tijd voor dit onderwerp.

De brief die wij hebben opgesteld is onder deze tekst weergegeven.

Inmiddels begint het negeren en de kop in het zand steken door gemeenten en lokale politiek als ultiem tegenwapen hoogtij te vieren.

NV-A heeft de brief zelfs in eerste instantie zonder te lezen naar de prullenbak verwezen.

Bij de andere partijen gingen er weken overheen eer men de moeite nam de mail te openen, op de partij Vlaams Belang na.

Uiteindelijk was elke betrokkene op de hoogte, maar men wilde naar ons geen uitspraken op papier zetten.

Hierop hebben wij de landelijke politiek en het Europese parlement benaderd.

Ook hebben wij meer media-aandacht bewerkstelligd om druk te leggen op dit beleid.

Resultaat

Het resultaat is voor ons niet bevredigend en wij hebben ons ervoor ingezet dat men onder ogen zou zien dat een algemeen parkeerverbod – ook nog eens zonder alternatieven – in de sprookjesboeken thuis hoort.

Parkeren is nu alleen toegestaan op privéterreinen of bij de bedrijven zelf.

Wat nu?

Wij gaan elk bedrijf in de gemeente aanschrijven en we roepen ook op deze gemeente niet van producten te voorzien.

Deze kettingreactie moet worden gestopt, en wij gaan de juridische mogelijkheden om ook een voorbeeld neer te zetten voor de politiek onderzoeken.

Het afsluiten van parkeerplaatsen, en nu zelfs van hele gebieden, maakt het uitvoeren van de sociale verplichtingen die wij aan de maatschappij hebben onmogelijk.

Transport zorgt voor welvaart en leefbaarheid.

Men voelt in onze ogen steeds vaker dat men de transportsector kan weren en op hetzelfde moment inkomsten kan vergaren door middel van boetes.

Ook zullen wij ons ongenoegen bekendmaken bij het Europese hof voor de mensenrechten en het Europese parlement.

Binnenkort hebben wij een gesprek met het Belgische kabinet en zullen wij het onderwerp daar ook bespreken.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet

Gemeente bericht : https://www.denderleeuw.be/content/3822

Zie ook:


Deel het:

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. PARKEREN VRACHTWAGENS IN RAP TEMPO OVERAL VERBODEN (petitie)
  2. TRANSPORTEFFECT -

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.