PENSIOENDRAAIBOEK FNV: 104 LEDEN STEMMEN OVER 9 MILJOEN WERKENDEN, WAT VINDT U?Toen we hoorden dat de Nederlandse vakbeweging FNV met 104 mensen over het lot van miljoenen mensen beslist, waren we wel verbaasd.

Ledenparlement?

Men heeft het over een ledenparlement.
Dit is wat het woord parlement betekent:
“Een parlement zijn de volksvertegenwoordigers die door de burgers van een democratische rechtsstaat gekozen zijn en samen met de regering het land besturen. Een parlement wordt daarom ook wel een volksvertegenwoordiging genoemd. Het woord is afgeleid van het Franse ‘parler’ wat ‘praten’ betekent.”

In onze ogen is het vreemd dat een steeds kleiner wordende vakbeweging zelf ook een parlement opricht.
Waarom kan het niet zo dat men gewoon alle leden om hun stem vraagt en dan de voor- en tegenstemmers niet in procenten, maar in getallen openbaar maakt?

Toelatingscommissie

Als we de digitale kanalen terugkijken kunnen we niet anders dan concluderen dat er intern niet veel vertrouwen is en dat een en ander niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen.
Men geeft aan dat het ledenparlement is gekozen door de leden van de FNV en dit handjevol mensen mag nu dus over de werkenden van Nederland beslissen. Maar als je kandidaat wilt worden, wordt door een toelatingscommissie getoetst of je wel de kwaliteiten hebt die in het plaatje van de FNV passen.
Daarna wordt aan de leden gevraagd te stemmen op voor hen vaak onbekende personen.

Dit is wel heel anders dan hoe het bij de tweede kamer gaat. Hier wordt erg gekeken naar de persoon zelf en deze wordt ook voorgesteld aan het publiek.
Door de gang van zaken bij de FNV vragen wij ons dan ook af of dit ledenparlement wel eerlijk zal zijn en of de juiste mensen daarin wel zitting kunnen nemen.

Personen

Als we naar het ledenparlement vervoer kijken zitten daar 5 mensen in; één voor iedere vervoerscategorie.
https://www.fnv.nl/over-de-fnv/wie-we-zijn/ledenparlement/vervoer
Arnold van Gestel is voor het beroepsgoederenvervoer. Als je google raadpleegt komt over deze ons totaal onbekende meneer niets naar boven waaruit blijkt dat hij een band met het vak heeft (zou dit toeval zijn?).

Wij vragen ons erg af of mensen de achtergrond van deze personen kennen en of het wel normaal is dat deze mensen over zo veel anderen kunnen beslissen.

Men roept wel dat dit de stem van de leden is, maar waarom moet er dan gestemd worden met maar 104 mensen?
Als de leden hun stem hadden ingezonden en er bijvoorbeeld 200.000 ja-stemmers en 250.000 nee-stemmers waren, dan is dat toch duidelijk?
Waarom is gekozen voor deze manier van stemmen, waarop het beleid voor alle werkenden wordt afgestemd, is ons een compleet raadsel.

Taak vakbeweging

Wij vragen ons ook af of dit wel een taak is voor een enkele vakbeweging?
Moet er niet gewoon een landelijke stemming worden georganiseerd?
Via DigiD is dat zeer eenvoudig te realiseren en met de huidige technieken is het makelijk geregeld.
Of is men bang voor de uitslag en wil men de bevolking sturen inplaats van naar ze te luisteren?

De glazen bol

Voor het pensioenstelsel heeft de vakbeweging enorm veel tijd gebruikt en ook daarbij rijzen wel vragen.
Het is bijna vanzelfsprekend dat het geld dat in de pot zit door vele handen gaat en er wordt veel geld ingezet op andere vlakken dan op het uitbetalen van pensioenen; dit onder de noemer dat men met het geld meer geld probeert te verdienen.
Toch moeten we er allemaal aan geloven. De glazen bol zegt dat we steeds ouder zullen worden en dat men de pensioenen dan niet meer zal kunnen uitbetalen.

Op ons komt dit alles nogal vreemd over, maar het ziet ernaar uit dat de bevolking dit soort structuren wederom accepteert.
Dat voor velen het pensioen nog ver in de toekomst ligt is iets dat wellicht zal meespelen, evenwel is het een feit dat we er allemaal ermee te maken krijgen als we zo oud mogen worden.

Met vriendelijke groet,

Deel het:

1 Trackback / Pingback

  1. Transporteffect | Onze toponderwerpen van 2020 waarop we met gepaste trots terugkijken

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.