PENSIOENEN EN HET SPEL VAN DE GROOTSTE VAKBEWEGING EN DE POLITIEK

Moeten we een voorbeeld nemen aan de laatste demonstratie in Hong Kong of moeten we alles blijven accepteren ?

Nederlandse pensioenfondsen hebben een enorm vermogen vergeleken met het buitenland, maar toch krijgen we alleen maar slecht nieuws!

Degenen die van al dat slechte nieuws rijk worden, hebben die dan ongelijk, of niet?

Niemand trekt aan de rem en niemand houdt ze toch tegen?

Waarom zouden ze dan niet rijk worden over de rug van het volk?

Bestuurders en extern personeel harken letterlijk het geld binnen, maar het kan ook en niemand zal ze stoppen.

De onderhandelaars zijn het nu eens over een nieuw pensioenstelsel en een pensioenakkoord.

FNV, neem het voortouw in dezen en spreek namens alle huidige en toekomstige Nederlanders!

Het akkoord wordt op 18 september gepresenteerd en het zou ons verwonderen ons als er een voor de gewone mens positief akkoord op tafel komt.

Ons vermoeden is dat het spel is gespeeld van zeer slecht naar superslecht voor de Nederlanders.

Wij zien vooral dat zelfs de vakbewegingen meegaan in slechte plannen voor de bevolking en dus niet meer staan voor de spaarders c.q. werknemers.

Onze conclusie is dat niet de spaarders meer belangrijk zijn, maar degenen die het pensioenstelsel in de hand houden.

Demonstraties werden door de vakbewegingen genegeerd en de totstandkoming van uitslagen van

peilingen onder de leden werd naar onze mening niet verantwoord.

Natuurlijk zijn rekenmethodes op verschillende manieren toe te passen en men kan dingen toevoegen of juist weg laten.

Ook horen we zo vaak hoe ingewikkeld het stelsel is; altijd van mensen die in de branche werkzaam zijn en er geld aan verdienen.

Evengoed geloven wij wel dat het ingewikkeld is.

Er is een web van structuren omheen gebouwd om mensen te laten geloven dat het nodig is zo veel personeel en bestuurders zulke grote salarissen en bonussen te betalen.

Het zou gewoon een grote spaarpot moeten zijn, zonder alles erom heen. Er komen inkomsten in van de werknemers en er gaan uitgaven uit naar de pensioengerechtigden.

Dit is een makkelijke rekensom en daar zijn geen duizenden mensen wereldwijd voor nodig,

Maar nee, velen moeten er van profiteren en bij velen moet er rijkdom komen. Om die redenen roepen geleerden dat het ingewikkeld is, en noodzakelijk met het geld te spelen. Of je nu speelt en gokt met 100 euro of met miljarden euro’s, het principe blijft gelijk.

Ook de levensverwachting is een schatting en naar onze mening op niets gebaseerd.

Iedereen kan roepen dat we over 10 jaar we allemaal minstens 200 jaar worden. Het eerste dat in je opkomt is dat het onmogelijk is om dat te weten, maar als je dat zegt word je uitgemaakt voor leugenaar.

Maar dit soort speculeren doet het CBS in feite ook. Men gebruikt betere medicijnen en gezonder leven als excuus.

Vallen, ongelukken, nieuwe ziektes, extreem weer, natuurrampen, enzovoort hebben ook invloed op de dood en de gemiddelde levensverwachting.

Men zal straks geen ziektekosten meer kunnen betalen, waardoor voor de meesten veel medicijnen onbereikbaar worden. Dit zal juist de levensverwachting meer naar beneden halen dan nu het geval is.

Toch wil men ons door laten werken tot ons 70ste tegen die tijd. Toename van bedrijfsongevallen zal dan misschien doodsoorzaak nummer 1 gaan worden.

Niemand heeft een glazen bol, maar als we de milieu-experts moeten geloven haalt niemand straks

meer de leeftijd van 50 of 55 jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is nog altijd een rijksinstelling en laat dit nu het orakel zijn dat de voorspellingen doet waar de geleerden hun cijfers op baseren.

Voor ons blijft het allemaal manipulatie en sturing van het volk. Maar het kan ook zijn dat we de plank misslaan en dat het allemaal klopt. Wie weet worden we met ons allen wel 90 jaar en de oudste mens misschien 130 in plaats van 113 …

Wat ons wel erg bevreemdt is dat de vakorganisaties hieraan meedoen en zelfs uitspraken die

gebaseerd zijn op gebakken lucht steunen.

Ook blijven we ons verbazen dat die organisaties maar niet willen uitleggen waarom zij zich er niet voor willen inzetten dat mensen na zoveel dienstjaren mogen stoppen met werken, maar in plaats daarvan tot de dood moeten doorwerken.

Maar ook het volk zelf is zo mak als een lammetje en ligt lekker te slapen.

Niemand gaat ertegenin dat pensioenen jaar op jaar worden gekort.

Men gaat zeker meer premie betalen!

Veel minder mensen kunnen er gebruik van maken!

En als je straks wat krijgt toegestopt ben je te oud om er iets mee te doen!

Er is wel wat gesputter, maar dat mag geen naam hebben.

Vakbewegingen hebben als taak deze kwalijke ontwikkeling in te zien, maar wij hebben het idee dat zij in plaats van te vechten voor het volk er voor kiezen om mee te profiteren.

Het zou toch echt beter zijn voor ons en onze nazaten om zelf voor de oude dag te kunnen zorgen en niet deze profiteurs enorme salarissen en bonussen te gunnen.

Tot slot:

Pensioenfondsen in de EU-landen moeten voldoen aan Europese regels voor bestuur en communicatie.

Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen (IORP).

De EU-richtlijn geldt voor het aanvullend pensioen in alle lidstaten.

Het aanvullend pensioen is het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen naast de AOW.

Er zijn geen uitzonderingen voor lidstaten, dus wij krijgen de zelfde regels opgelegd als lidstaten met een slecht pensioenstelsel.

Men roept wel dat landen zelf hun eigen aanvullend pensioen mogen regelen, maar in hoeverre legt

Europa druk op onze pot?

Het is merkwaardig dat we keer op keer slecht nieuws van de pensioenfondsen te horen krijgen na dat deze EU maatregel is genomen …

Het is merkwaardig nu dat er veel in de pot zit dat men roept dat het te weinig is …

Jaar na jaar worden verliezen gemeld, terwijl door inleg in de pot en uitgaven aan pensioengerechtigden nooit zulke bedragen kunnen verdampen.

Uiteraard is men pas later begonnen met speculeren op de beurzen en met bonussen van vele miljoenen als cadeautjes weg te geven.

In de jaren 60, 70 en 80 was daarvan geen sprake; het begon pas eind jaren 90 meer en meer een punt te worden.

De Europese Unie werd gevormd en Nederland begon te bloeien voor bepaalde groepen mensen.

Met de komst van internet was het hek van de dam en men kon wereldwijd gaan gokken op beurzen.

Zolang het volk alles blijft accepteren en de Vakbewegingen niets doen dan zal er geen licht zijn aan het einde van de tunnel.

Kleine groepen zoals wij kunnen ook niet met een hand een olietanker tegenhouden.

Tegenwerking zal ook blijven gebeuren zolang er zo veel mensen met invloed rijk van worden.

Dus het ziet er nu naar uit dat, als u eerder wilt stoppen met werken en nog tijd wilt hebben voor het leven na het beroepschauffeur zijn of na andere werkzaamheden, toch weer de oude sok gevuld zal moeten gaan worden.

We hopen dat we het mis hebben en dat de FNV die de onderhandelingen naar zich toe heeft

getrokken daadwerkelijk in het belang van de werknemers denkt!

Met vriendelijke groet,

Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.