Petitie: Steeds meer werktijd “onbetaald” bij chauffeurs

1 oktober 2020


Teken de petitie wanneer u ook het gevoel heeft dat het de waarheid is.

Bij noemenswaardige ondertekeningen van de petitie gaan we ermee aan de slag.

“Chauffeurs en hun welzijn”

Volle artikel 30 oktober 2020


Werkgevers zeer veel moeite kerk in het midden te houden over de rug van chauffeurs

Artikel 30 Augustus 2020


petitie cn-te.

 

Wij eisen van de cao-partijen dat er een protocol komt waardoor manipulatie van de boordcomputer niet is toegestaan.

Een werkgever kan tot veel dagen terugkijken in de boordcomputer van de vrachtwagen. Daarnaast kan de werkgever deze op afstand manipuleren

Het protocol over het gebruik van de boordcomputer is momenteel erg summier in de cao beroepsgoederenvervoer opgenomen. In 2017, bij de start van de laatste cao-onderhandelingen, is dit al door ons aangegeven. De cao-partijen hebben hiervan echter geen notitie genomen, waardoor niets is veranderd.

Werkgevers, maar ook planners, kunnen vaak zonder medeweten van de werknemer achteraf onbetaalde tijd invoeren. Hietdoor worden sommige gewerkte uren niet uitbetaald.

Chauffeurs moeten een dubbele boekhouding gaan voeren om hier achter te komen en dan nog het gevecht met de werkgever aangaan.

Dit is de omgekeerde wereld.

Werkgevers zetten steeds vaker een limiet op tijden voor laden en lossen en op wachttijden, maar ook op de tijd die men besteedt aan zaken als tanken en grensformaliteiten. De chauffeur is in alle gevallen met zijn werk bezig. Het punt is dus dat men niet meer voor alle werkzaamheden betaalt. Dit moet worden verboden in de cao.

Dan is het ook nog zo dat planners steeds meer druk op de chauffeurs leggen, waardoor men zo lang mogelijk moet doorrijden. Als men dan vanwege overvolle parkeerplaatsen niet volgens de wet op tijd kan stilstaan, komen boetes voor rekening van de chauffeurs. Dit kan in de honderden euro’s lopen.

Ook moet steeds vaker het parkeergeld, wat vaak ook tot honderden euro’s kan oplopen, door de werknemer worden betaald.

We horen zelfs dat schadegevallen bij chauffeurs op het bord worden gelegd.

Door bovenstaande wordt sterk de indruk gewekt dat kosten en bedrijfsrisco’s steeds vaker op de chauffeurs worden afgewenteld.

Dit vinden wij een zeer kwalijke ontwikkeling, en wij eisen een degelijk protocol waardoor dit soort praktijken onmogelijk wordt gemaakt.

Cao-partijen moeten de afspraak maken dat elke handmatige verandering in het registratiesysteem eerst door de werknemer moet worden bevestigd.

Teken de petitie.

 

urenlijst
Deel het: