PETITIE TRANSPORT LOGISTIEK NEDERLAND IS NIET DOODGEBLOEDVeel collega’s hebben de petitie ingevuld, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

De petitie

De petitie was door ons opgezet om eens met TLN om de tafel te kunnen zitten. Wij hebben sterk de indruk dat TLN voornamelijk een spreekbuis voor de wensen van de politiek is; onderling hebben we het vaak over het cadeaupapiertje om de regels die de mensen door de strot worden geduwd.

Draaiboek

Niet alleen voor ons is het moeilijk met TLN een vriendelijk gesprek te kunnen voeren; ook andere media lopen hiertegenaan. Wij blijven ons verbazen als we naar het personeel kijken. Velen hadden in het verleden geen enkele band met het transport en de ex-voorzitter stroomt door naar de functie van commissaris van de Koning. Ook hebben wij de indruk dat veel uitspraken die openbaar worden gedaan niet zijn ontstaan uit kennis, maar meer uit een draaiboek om onpopulaire regels uit te vaardigen.

Dit is de reden waarom wij deze petitie hebben opgezet; om uw steun te krijgen om daadwerkelijk op hoog niveau met TLN in gesprek te kunnen gaan.

Wij hebben de uitslag van de petitie aangereikt en we kregen een formeel antwoord dat men het 6 weken later in een vergadering zou behandelen. Dit riep bij ons wel vraagtekens op. Hoe kan het bijvoorbeeld dat men een dergelijk belangrijk signaal niet meteen behandelt. Ook vroegen we ons gelijk af waar het bestuur van TLN eigenlijk staat en of men wel 100% actief is in het transport.

Voor ons is de geruime tijd die men neemt voor belangrijke kwesties in het transport een bevestiging dat het transport niet op de eerste plaats staat.

Brief

In april kregen wij weer een brief van deze organisatie. Men had het besproken en wilde graag met ons om de tafel. Een kanttekening was dat het bestuur zich niet in onze kritiek herkende. Het bevreemdde ons wel dat dit al op voorhand werd gemeld en het geeft ook aan dat men in bijna 2000 handtekeningen geen grond ziet het beleid aan te passen.

Helaas kregen wij ook te horen dat het door corona nog niet mogelijk was om de tafel te zitten.

U kunt erop rekenen dat uw stem niet verloren zal gaan. Wij blijven voor dit punt waken, en gaan ervan uit dat we bij TLN kunnen aanschuiven zodra corona niet meer als excuus kan worden gebruikt.

Met vriendelijke groethttps://petities.nl/petitions/herstel-het-vertrouwen-in-transport-logistiek-nederland-tln?locale=nl


Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.