Petitie zeer goed ontvangen en respect voor chauffeurs gegroeid

18 mei was het dan zover, Chauffeursnieuws/Transporteffect was in Den Haag!

Het doel was de petitie aan te bieden aan de nieuwe Kamerleden met transport in hun portefeuille.

We waren niet alleen; we hadden ondersteuning van niemand minder Europarlementariër Vera Tax.

Wegens corona hadden wij ons opgesteld voor de deur van de Tweede Kamer en hadden het geluk dat de zon ons een glimlach gaf.

Het was niet voor niets!

 

transporteffect 500 18 mei

Interesse

 

Kamerleden kwamen naar buiten en hoorden uw stem, door ons weergegeven. Met name Caroline van der Plas en Habtamu de Hoop toonden zeer veel interesse en onderwierpen ons ook aan vragen.

Natuurlijk waren onze woorden voor alle Kamerleden die zich bezig houden met transport, en dit hebben we ook overgedragen.

 

Vera Tax heeft ook een korte toespraak gehouden, wat het plaatje deze dag compleet maakte. We hebben bundels afgegeven en daarbij heeft Vera Tax de beelden van de gesprekken die zij op 11 mei heeft gevoerd met beroepschauffeurs bij wegrestaurant Malden overhandigd.

Er moet aandacht zijn voor de beroepschauffeur!

Het welzijn van de bevolking, maar ook gezondheid en voedsel, hangt af van transport.

De beroepschauffeur is daarbij van essentieel belang voor een leefbare maatschappij.

Het tonen van disrespect door het niet openstellen van restaurants waarvan een beroepschauffeur afhankelijk is of het doorverwijzen naar onhygiënische mobiele toiletten terwijl op 50 meter afstand een degelijk toilet is, laat zien dat wij als mens en als beroepschauffeur niet worden gewaardeerd.

Dit moet stoppen, onze petitie en onze woorden op 18 mei hebben dit punt op de kaart gezet.

Er is toegezegd dat er een nieuwe motie zal komen waarvoor mevrouw van der Plas het initiatief neemt, daarbij gesteund door haar collega’s.

De PvdA

De PvdA zal het punt ook verder onder de aandacht brengen en we merkten dat een gezonde samenwerking op dit punt is geboren.

Langs deze weg wil Chauffeursnieuws/Transporteffect alle ondertekenaars van de petitie bedanken en benadrukken dat uw ondertekening waarde heeft.

Ook danken wij Vera Tax voor de hulp die zij ons vrijwillig heeft aangeboden om zich hard te maken voor het welzijn van de beroepschauffeurs

 

Met vriendelijke groet en we blijven ons inzetten

Vd plas en de hoop transporteffect
transporteffect 18 mei petitie

Copyright PvdA Nederland

Transporteffect Vera tax