Rechtszaken tegen het mobiliteitspakket van de EU. Hebben ze een punt?


 

EU-lidstaten Polen, Litouwen, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Cyprus en Malta verzetten zich heftig tegen het mobiliteitspakket en hebben elk een rechtszaak aangespannen tegen de regels van het Europese Hof van Justitie (EHvJ).

Discriminatie

Het is natuurlijk erg opvallend dat juist deze lidstaten zich zo verzetten tegen het mobiliteitspakket. Men roept al het woord ‘discriminatie’ en vindt dat het vrij verrichten van diensten op de Europese interne markt een goed argument moet zijn om dit aan te kaarten.

Ook pakken ze nu het milieu erbij. Omdat het terugbrengen van het aantal onnodige vrachtwagens drie miljoen ton co2 extra per jaar uit het vrachtvervoer over de weg zou opleveren. Met de zogenaamde “Green Deal” streeft de EU het doel na de co2-uitstoot in de EU de komende jaren en decennia drastisch te verminderen. Dus men denkt hier een goed punt te hebben.

Trein

Het is wel een beetje vreemd om dit punt naar voren te halen, want men geeft hiermee juist toe dat de vrachtwagens buiten hun eigen land worden ingezet. Daarbij kunnen voertuigen ook met een trein worden teruggehaald als men dan zogenaamd geen vrachten zou hebben.

Ook een punt dat men als verweer aanvoert is dat de bevoorrading van bedrijven in gevaar kan komen, en dan met name midden- en kleinbedrijven. Dit begrijpen we niet zo. Men gaat ervan uit dat goederen dus niet kunnen worden aangeleverd als men de regels van het mobiliteitspakket moet volgen.

Ministers

Deze punten zijn nu door de ministers van de bovenstaande landen op tafel gelegd in de hoop daarmee de regels om te buigen. Men valt vooral over het punt dat voertuigen terug moeten naar de eigen lidstaat en daar zetten ze nu voornamelijk op in. Dit willen ze natuurlijk niet, omdat het voor een land alleen maar voordelen oplevert als de vrachtwagen elders rijdt. Inkomsten komen immers op de rekening van de lidstaat, maar de lasten zijn voor elders.

27 lidstaten

Gelukkig zijn er 27 lidstaten en praten we nog steeds over een minderheid die bezwaren heeft. Natuurlijk denkt elke lidstaat aan zijn eigen belang en geeft dit juist weer welke lidstaten het meest gebruik hebben gemaakt van de eerdere situatie. Ook in Nederland zien we de commentaren enkel bij transportbedrijven die ook bv’s in deze landen hebben. Het is juist het doel van het mobiliteitspakket om op een eerlijke manier handel te drijven en niet om gebruikt te maken van constructies waarvoor niet iedereen de mogelijkheden heeft.

TLN

Transport en Logistiek Nederland heeft ook veel bedrijven onder haar leden die met deze constructies werken. TLN zelf hielp eraan mee om bedrijven in deze landen op te zetten, zodat Nederlandse bedrijven vrachtwagens konden aanschaffen en personeel konden aantrekken in de lidstaten waar arbeids- en gebruikskosten laag waren.

In 2017 hebben wij mede aan de tekentafel gestaan om juist natuurlijke concurrentie in Europa juist terug te krijgen. Als bedrijven in Nederland een goede boterham kunnen verdienen dan kunnen ze ook goed voor het personeel zijn, is onze gedachtegang.

PVDA

Vera Tax (PVDA) heeft het stokje vanaf 2019 overgenomen en heeft ook hard gevochten voor een goed mobiliteitspakket, waarbij welzijn van bedrijven en personeel voorop stond. Nog steeds spreken wij regelmatig met Vera Tax en ze blijft een luisterend oor hebben voor de kwesties en oplossingen die wij aangeven. Overigens reikt ons netwerk steeds verder en worden de contacten steeds hechter, waardoor we meer thema’s op de kaart krijgen in Nederland, België en de Europese Unie.

Wij wachten de ontwikkelingen en gevolgen van het protest van deze landen met spanning af.

Met vriendelijke groet

 

Deel het:

1 Trackback / Pingback

  1. Denemarken voert een minimumloon voor beroepschauffeurs in

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.