RESPECT VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEIT ONDER DE BEVOLKING

13 maart 2020 16.00 uur

Na jarenlang imagoschade te hebben ondervonden zien de beroepschauffeurs nu dat het respect weer toeneemt.

Overheden zijn huiverig het transport te noemen in de berichtgeving over het coronavirus.

Dit is ook logisch denken wij, omdat overheden maar al te goed weten wat de gevolgen zijn als het transport zou stilvallen.

Voeding en medicijnen etc., maar ook het openbaar vervoer en taxidiensten kunnen niet stil komen te vallen.

Men wil koste wat het kost oorlogssituaties voorkomen.

In België en Nederland ging gisteren op de sociale media rond dat supermarkten waarschijnlijk geen leveringen meer zouden krijgen en meteen sloegen mensen aan het inslaan, met lange rijen als gevolg (zie foto).

De supermarktbranche heeft direct het bericht laten uitgaan dat chauffeurs blijven rijden en leveringen doorgaan.

De bevolking wordt met de neus op de feiten gedrukt en beseft hoe belangrijk transport voor een land is.

Dit is voor chauffeurs goed nieuws, maar het betekent ook dat chauffeurs als laatste zullen worden stilgelegd.
Voor een chauffeur is contact met mensen is onvermijdelijk. Alleen al om deze reden zou men meer respect voor de beroepschauffeurs moeten hebben.

Doordat er nu een onbekende vijand is (het coronavirus), gaan mensen in de overlevingsmodus.

Het is niet nodig om voedsel in te slaan, Nederland heeft zeer grote voorraden en we exporteren nog 5 x zoveel naar het buitenland.

Veel dingen vallen uit, maar het transport zal zo lang mogelijk moeten doorgaan.

Transporteffect heeft op 8 maart dialogen met de politiek gevoerd, waarbij vooral is gekeken naar de toekomst op langere termijn van deze pandemie.

Wij vinden dat de eerste maatregel voor het transport moet zijn dit binnen de grenzen te houden met alleen vervoerders van het land zelf als de uitbraak nog ernstiger wordt.

Dit houdt in dat vervoerders uit andere lidstaten alleen in hun eigen landen zouden moeten opereren en het land moeten verlaten.

Het kan niet zo zijn dat bv 80% van het vervoer wordt uitgevoerd door buitenlandse vervoerders, met alle risico’s die daaraan vastzitten.

Wij denken dat er nu een mogelijkheid is om zoveel mogelijk te werken met hubs bij de grenzen en dat de sector gezond gemaakt kan worden.

Uiteraard zijn er zijn er altijd uitzonderingen, maar het aantal zou veel minder zijn dan nu het geval is.

Ook is alles dan makkelijker te controleren en in kaart te brengen.

Internationale chauffeurs zouden tijdelijk vooral Nederland rijden, maar dat is nog altijd beter dan op de bank te zitten omdat andere lidstaten het werk doen.

Wij vinden ook dat het transport in het algemeen door deze methode goed in kaart kan worden gebracht, wat in positieve zin kan worden gebruikt voor het transport van de toekomst.

Transport Logistiek Nederland heeft aangegeven het rijtijdenbesluit tijdelijk te willen opschorten.

Wij zien hier geen enkel voordeel in.

Naar onze mening zal dit niets bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het virus, maar zal deze juist worden vergroot.

Uiteraard heeft Transport Logistiek Nederland er alle belang bij om juist beroepsverkeer van andere lidstaten in Nederland te behouden.

Het is ons idee dat hun bedrijfsstructuur hiervan afhangt en dat hun  toekomstplannen hierop zijn gebaseerd.

De grote vakbewegingen hebben volgens ons dezelfde belangen en zullen de methode waarbij buitenlandse vervoerders worden geweerd ook niet steunen.

Vandaar dat wij op Europees en landelijke niveau voor de toekomst en het behoud van ons vak bezig zijn.

Het is ook onze opzet de transporteurs van Nederland een goede toekomst te bieden, zodat er kapitaal vrijkomt om hun personeel naar behoren te kunnen belonen.

Dat morgen alles normaal zal zijn en het coronavirus is verdwenen is nu niet aan de orde.

Coronavirus:

Dit is een ziekte die zich manifesteert in de longen van de mens.

Zo weinig mogelijk verspreiding van geïnfecteerde is belangrijk voor de capaciteit van ziekenhuizen.

Vaak zijn het toedienen van zuurstof en ziekenhuisopname noodzakelijk om een overlevingskans te hebben.

Lees meer op de link:

Zonder transport kunnen oorlogssituaties en in het ergste geval hongersnood ontstaan.

Respect voor de beroepschauffeur!

Met vriendelijke groet,Kanttekening is:  dat in het containervervoer veel minder containers beschikbaar zijn, doordat die in China nog staan. Ook dit heeft gevolgen voor het containervervoer


NIET NODIG

Onze brief op 8 maart 2020 naar politiek en andere belangehebbende.

lid worden
Lid worden – klik


Deel het:

2 Comments

  1. Het corona virus komt wel erg slecht uit voor de cao onderhandelingen.
    Werkgevers zullen wel weer zeggen dat er weinig ruimte is voor verbeteringen.

  2. Beste.ik ben chauffeur gls enschede .sinds gisteren pas hebben wij opdracht gekregen om de bestelde pakketten niet meer te laten aftekenen maar gewoon een kruisje te zetten waar normaal door de klant getekend moest worden.allemaal leuk en aardig maar de chef die deze opdracht gaf kon mij niet zeggen of dit wel dan niet gerechtigd was en of de klant achteraf niet kon gaan claimen dat hij het pakket niet ontvangen zou hebben,en dat je dus zelf voor de claim zou opdraaien bij vermissing .daarbij wil ik vermelden dat een handscanner een heel groot risico is om het virus te verspreiden als ik op een dag 150 klanten aandoe reken dan maar maar uit wat ik Nederland kan aandoen en mijn overige collega.s ook . Succes met het goede werk blijf vechten voor ons het wordt gewaardeerd …

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.