Roemenië is boos en zegt 200.000 banen in het transport te verliezen


 

Het nieuwe mobiliteitspakket zorgt ervoor dat Roemenië rond de 200.000 banen kan schrappen. Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) heeft dit verkondigd en probeert hiermee aandacht te krijgen.

Klacht

Een veel gehoorde klacht onder de Westerse transportbedrijven die met Oost-Europeanen werken is dat men geen chauffeurs in eigen land kan vinden. Nu de Europese Unie heeft vastgelegd dat een beroepschauffeur om de 3 of 4 weken terug moet naar het land van herkomst en daarbij de vrachtwagen zelf om de 8 weken, past dit niet meer in de bedrijfsstructuren. Het is een feit dat veel chauffeurs een werkterrein hebben buiten hun land van herkomst en daarbij vaak maandenlang hun eigen lidstaat niet aandoen. Het is juist de opzet van het mobiliteitspakket om een meer menselijke benadering toe te passen en ook deze werknemers te beschermen.

Een keuze

Door de jaren heen zijn er genoeg voorbeelden te geven van onmenselijke situaties, waarbij het welzijn van Oost-Europese werknemers (ook de chauffeurs uit Roemenië) in het transport ver te zoeken was. Bestuurders van bedrijven zaten wel bij moeders aan de keukentafel, terwijl de werknemers onderweg waren om het geld te verdienen.

Wat veel wordt gehoord is dat het een keuze is van de Oost-Europese chauffeurs, en het kan natuurlijk zo zijn dat een chauffeur graag meer wil verdienen dan wanneer men vaker op de thuisbasis komt. Maar het prijskaartje als men lange tijd weg is van gezinssituaties is hoog. Zo zijn vereenzaming, alcoholisme en persoonlijke verzorging grote problemen gebleken.

Beschermen van burgers

Is het niet aan de EU om zijn Europese burgers ook te beschermen? De klachten over de regels van het nieuwe mobiliteitspakket komen alleen maar uit de hoek van bedrijven en landen. Dat landen klagen is zeker te begrijpen: zij hebben nu de lusten, maar niet de lasten. Werknemers in het transport dragen financieel wel dik bij aan het land van herkomst, maar ze zijn er niet met al hun problemen. Ook dat het wagenpark van een land in een ander land zijn uitstoot heeft en daar een parkeerplaats moet zoeken is natuurlijk geen probleem, zolang de financiële afdragingen maar in het land van herkomst worden gedaan.

Polen, Bulgarije en Roemenië trekken nu dus aan de bel en beginnen de nadelen van hun oogpunt te zien. Men is bang dat men nu weer voor hun eigen landgenoten moet zorgen. Natuurlijk geeft dit ook aan dat er door de jaren heen veel werk is gedaan dat door westerse landen werd gecreëerd, maar dat niet door westerse landen werd uitgevoerd. Ook het op grote schaal omzeilen van regels is een feit, waardoor in onze ogen de prijzen in de vrachtmarkt niet konden meegroeien met de gehele economie.

Mobiliteitspakket

Het nieuwe mobiliteitspakket is in onze ogen een kleine stap richting het terugwinnen van natuurlijke concurrentie in Europa. Polen en Bulgarije hebben nu wel besloten de regels aan te vechten bij het Europese Hof van Justitie, maar van de 27 lidstaten hebben weinig landen last van de menselijke regels in het mobiliteitspakket.

Het argument van niet duurzaam rijden, zoals dat men leeg gaat rijden om de regels op te volgen, geeft juist aan waar de markt ligt die we met ons allen hebben opgebouwd. Als het milieu-aspect een probleem zou worden, denk er dan eens over om lege voertuigen met de trein naar het land van herkomst terug te laten keren.

Wij blijven erbij dat daar waar goederen te vervoeren zijn ook banen ontstaan, maar dat dit best wat tijd nodig heeft. Is dit nu zo erg? Of is dit normaal?

Met vriendelijke groet

Bron Camion Pro/UNTRR
keurmerktransport
U kunt zich in de maatschappij onderscheiden door de juiste service te bieden en te blijven kijken naar de toekomst. Ons keurmerk geeft aan dat uw bedrijf hierop inzet.
Deel het: