DE SOAP KIWA HOUDT NIET OP

IS DEMOCRATIE ENKEL NOG EEN WOORD? 12 juni 2019

Machtsmisbruik en manipulatie lijkt aan de orde van de dag !

Of komt het tegenwoordig meer naar buiten en is het voelbaarder voor de hele bevolking ?
Vandaag ook weer het DELTA PLAN waar men nu al van roept dat 25 organisaties meer in eigen belangen denken.

Elke organisatie die in opdracht of samenwerkt met de overheid is tegenwoordig verzekerd van bescherming waar bewijze van de koning om moet smeken.

Wat er allemaal niet naar buiten is gekomen over de werkwijze van centraal bureau voor rijbewijzen (CBR).

En nu weer een grote monopolist de KIWA die aangesteld is door de overheid.
De negatieve berichten gaan ver terug in de tijd en nog hebben ze bestaansrecht door waarschijnlijk de overheid.
Dan hebben we het alleen nog maar over de KIWA en het CBR.

Natuurlijk wordt er wel gesproken in de kamer over dit soort praktijken echter kan men dit meer zien als werkverschaffing en enkel de burger te gemoed te komen vinden wij.

Uiteindelijk heeft het verleden bewezen dat er niets aan gedaan wordt.

Bonussen extreem hoge salarissen worden zonder schaamte geïnt door personen die banden hebben met deze organisaties en de bevolking moet alles accepteren.

Is er nog wel democratie in Nederland of is het alleen maar een woord zonder betekenis ?

Waar is de rechtspraak in dit soort gevallen ?

De tweede kamer bestaat uit 150 stoelen en de eerste kamer uit 75 stoelen.

Dit is oké als men niet eigenbelang voorop stelt en echt een volks vertegenwoordiger is in hart en nieren.
Alleen dan kan de beste weg gekozen worden voor het land lijkt ons.

Helaas zien we steeds vaker manipulatie en de democratische wens van het volk genegeerd worden.

Referendums worden compleet genegeerd en de stem van het volk wordt niet gehoord bij petities of andere manieren. 
Vakbonden lijken wel samen te werken met de overheid en de stem van het volk lijkt daar helemaal niet gehoord te worden.

Een voorbeeld is het pensioenakkoord dat op tafel ligt.
Het volk laat volgens ons duidelijk blijken dat men het er niet mee eens is volgens ons. 

Echter de vakorganisatie wil enkel met leden werken en dan is het nog niet eens duidelijk hoeveel stemmen uiteindelijk JA of Nee is.
Men wil met procenten werken zodat echte cijfers geheim blijven vermoeden wij en de stemmen kunnen dus uit 3 of 10 bestaan bij wijze van spreken. 
Vandaag wachten wij in spanning af of de grootste vakbeweging wel naar buiten komt met concrete cijfers omtrent het stemmen.
Wij nooit een onafhankelijke controle op de stemmingen en volgens ons is dat geen overbodige luxe.

Met het mismanagement van het CBR, dat nog steeds aan de gang is, hoorden we deze vakorganisaties zelfs nauwelijks.
Hulp is/was ook ver te zoeken wat wij begrepen uit de berichten en mensen verloren daardoor zelf hun inkomsten.

Wij kregen veel vragen en diverse mensen kunnen helpen in samenwerking met de ombudsman ongeacht of men een lid was.

Nu de KIWA weer !

KIWA zorgt voor wettelijke documenten zoals vergunning voor taxi vervoer maar ook de digitale tachograafkaarten.
Deze organisatie is ook in onze ogen een top 3 schandaal en machtsmisbruik.

En weer zien we geen enkele actie van de vakorganisaties op een melding van het probleem na.

Feiten zijn hier ook al langer bekend.
Toenmalig minister Schultz heeft een deal gesloten dat er maar lief 2 x 20 jaar alleenrecht is op de uitgaven en het beheer van vergunningen en tachograafkaarten en andere kaarten. Zie bijlage……….
Als kers op de taart was haar man direct verbonden met de KIWA organisatie.

40 jaar ! … terwijl men geen 40 jaar minister is. 

Hoe is dit mogelijk ?

De overige Kamerleden waren blijkbaar met hun eigen belangen bezig om dit toe te laten of men had onvoldoende interesse?

De huidige minister Nieuwenhuizen horen we niets van op het moment en als een slak in zijn huisje is het stil.

Feiten zijn wel dat de KIWA de kosten voor de transporteur maar ook andere die wettelijk verplicht zijn tot aanschaf door het plafond heen gooien.
Als we kijken naar andere lidstaten dan mag Nederland zich echt schamen.

Nu is er zelfs een tekort aan nieuwe kaarten en heeft de KIWA onder druk kaarten uit het verenigd koninkrijk gehaald.
En weer gaat de commissie van IenW enkel de situatie bespreken vandaag. (KIWA en CBR)
Natuurlijk gaat KIWA en CBR voor eigenbelang als men alleen recht heeft en de overheid als bescherming heeft.

Of de minister ook wat kan doen tegen deze praktijken van de bv. de KIWA is zeer de vraag na het contract voor 40 jaar wat afgesloten is.

Het is NIET in het belang van elke burger dat dit soort afspraken er zijn en het feit is dat de overheid dit soort organisaties kost wat kost beschermt.

Dit zou ook nooit moeten en mogen kunnen als men in het belang van het volk denkt en de eed die men heeft afgelegd in ere houdt volgens ons.

De burgers ondervinden namelijk alleen maar ernstige hinder en worden juist op extra kosten gejaagd door organisaties die aangesteld zijn door de overheid.

Denk bijvoorbeeld maar aan een taxi rit die wordt duurder en vervoer van uw spullen ook.
Rijbewijzen laten op zich wachten en het is al vaak gemeld wat voor extra kosten ermee gemoeid zijn.
Ook zijn er schrijnende gevallen bekend door het te laat verkrijgen van een geldig rijbewijs waar men wel recht op heeft.

Vakorganisaties zijn juist in het leven geroepen om de balans bij de overheid te behouden.
Helaas zien we al een lange tijd dat men het niet meer als een taak ziet voor de beweging om op te komen voor het gehele volk. (pensioenakkoord)

Wij mogen dan nu nog niet genoeg leden hebben om ons te profileren als een vakbeweging zoals FNV of de CNV, echter komen wij wel op voor de wensen van het volk waarvoor onze vakbeweging in het leven is geroepen. 

Ongeacht het aantal leden, dit is aan de mensen zelf of men ons wil steunen maar wij blijven ons inzetten zoals u kunt zien.

De beroepschauffeur is volgens ons de nummer 1 afspiegeling van de maatschappij en politiek trekt keer op keer aan de touwen in de transport.

Al met al wordt de burger er niet beter op en volgens ons alleen maar slechter als het tij niet wordt gekeerd.

Dus is DE VRAAG dan zo gek of er nog wel DEMOCRATIE is in Nederland ?

Met vriendelijke groet,

Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.