STEEDS VAKER MAG EEN CHAUFFEUR NIET MEER BIJ HET LADEN AANWEZIG ZIJN!

Hoe zit dat nu met de verantwoordelijkheid? Een chauffeur leert altijd dat men geheel verantwoordelijk is voor zijn lading.

Maar steeds meer bedrijven willen de chauffeur buiten houden tijdens het laden. Ook wordt dit maar door transportbedrijven geaccepteerd en een chauffeur heeft geen poot om op te staan wanneer hem wordt geweigerd toe te zien op het laden. We weten allemaal dat als illegalen worden aangetroffen bij de lading er grote consequenties zijn voor de chauffeur. Hoge boetes, schade aan de lading en kosten door stilstand zijn het gevolg. Maar ook als er drugs worden aangetroffen heeft een chauffeur een serieus probleem. Het is daardoor onacceptabel dat chauffeurs wordt geweigerd bij laden of lossen aanwezig te zijn. Een vervoeder heeft controleplicht en deze wordt door de afzender ontnomen. In de CMR is deze afzendersaansprakelijkheid niet geregeld. In art. 10 CMR staat slechts dat de afzender aansprakelijk is voor schade als gevolg van gebrekkige verpakking van de goederen. Wat dat betreft bewijst art. 8:1117 BW de vervoerder goede dienst.

Maar die afzendersaansprakelijkheid is er alleen als komt vast te staan dat de vervoerder er ‘echt niks aan kon doen’; de vervoerder kon er ‘niks aan doen’ dat er drugs in de lading zaten verstopt. Of dat er illegalen in de gesloten en vol beladen trailer zaten verstopt. Maar zodra de afzender kan bewijzen dat de vervoerder niet ‘alle in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder te vergen maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen’, blijft de vervoerder met de Zwarte Piet zitten. De chauffeur moet toch wel enige controle kunnen uitoefenen bij de belading van zijn vrachtwagen. Bij een gesloten en verzegelde container is het echter “laden en rijden”.

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor wegvervoerovereenkomsten voor goederenvervoer over de weg en zijn opgesteld door Evofenedex en TLN. Echter, duidelijke richtlijnen over dit onderwerp zijn niet aanwezig. Transporteffect/Chauffeursnieuws zal deze kwestie aankaarten bij de Europese commissie TRAN. Wij pleiten ervoor dat hierin een Europese richtlijn moet komen en dat daar ook op kan worden teruggevallen. Mocht men niet bij de lading aanwezig zijn dan moet de verantwoordelijkheid automatisch vallen op de afzender en schade moet ook kunnen worden verhaald. Nu zijn er verschillende regels per lidstaat en dat is niet meer van deze tijd. Als we naar vliegtuigen en schepen kijken dan is dit wel geregeld, bijvoorbeeld met de FAL Conventie en door de richtlijnen van de IMO. Meer informatie is altijd welkom.

Met vriendelijke groet,

Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.