Stoppen en helpen bij een ongeval heeft altijd nut, zeker als je de eerste bent!

Exclusief

hulp ongeval Mathijs
Oorkonde

 

A10 Ring Amsterdam, maandag 23 november. De 26-jarige vrachtwagenchauffeur Mathijs helpt bij een ongeval waarbij hijzelf niet rechtsreeks betrokken was, maar dat zich net had voorgedaan.

Het was een dag als alle andere. Mathijs Bosscher, vrachtwagenchauffeur bij het transportbedrijf TransMission, was deze dag met zijn vrachtwagen op weg op de A10, ringweg Noord Amsterdam.

Ernstig ongeval

Bij het knooppunt De Nieuwe Meer zag hij plots dat een ernstig ongeval had plaatsgevonden; de brokstukken lagen verspreid over diverse rijstroken. Er stond ook al een aantal auto’s stil en één rood kruis was net gaan branden boven één van de rijstroken.

Maar Mathijs zag dat dit een heel gevaarlijke situatie was. De brokstukken lagen ook op diverse andere rijstroken en het verkeer reed er nog met behoorlijke snelheden langsheen, waarbij diverse bestuurders zeer raar en gevaarlijk rijgedrag vertoonden. Omdat de hulpdiensten er nog niet waren en de slachtoffers nog ter plaatse van het ongeval waren, besloot hij onmiddellijk zijn vrachtwagen dwars op de weg over de diverse rijstroken heen te zetten.

Hij had daarbij natuurlijk eerst voor zichzelf en anderen gekeken of het een veilige en verantwoorde actie zou zijn.

De Hulpdiensten en Rijkswaterstaat

Eerst kwam de ambulance en deze kon vrijwel meteen door naar de slachtoffers. Als tweede kwam de politie aangereden. Ze waren er allemaal vrij snel en inmiddels brandden er ook al meerdere rode kruizen boven de rijvakken. Mathijs vroeg de politie of hij zo goed stond, waarop de agent zei: ‘Ja hoor, of kun jij hem nog iets verder over de weg zetten?’, waarop hij dit deed. “Vrij snel daarna arriveerden ook de mensen van Rijkswaterstaat, die meteen begonnen de weg ook met pylonen veilig te stellen. Ze waren allemaal heel erg vriendelijk tegen mij. Toen alles door de politie en Rijkswaterstaat was veiliggesteld, kwamen ze terug naar mij  om me te bedanken voor mijn hulp en gaven me een compliment: ‘Goed gedaan, chauffeur. Je mag je weg nu vervolgen, hoor; we helpen je even te vertrekken. Hartelijk dank hoor, en een fijne dag.’ 

Dit stond echter in schril contrast met wat zich voorheen en tussendoor afspeelde”, aldus Mathijs.

De reacties van autobestuurders

“Toen ik mijn vrachtwagen over de verschillende rijstroken zette en ook toen ik er al stond kreeg ik allerlei vreselijke opmerkingen en gebaren naar mijn hoofd geslingerd, en het waren er best veel. Ik voelde me er echt niet goed bij; ik deed toch enkel maar mijn best om die mensen te helpen en erger te voorkomen? Waarom deze reacties? vroeg ik me af. Wat bezielt deze mensen? Ik was er nogal van aangeslagen. Ok, als chauffeur maak je best wel wat mee, maar dit hakte er toch in op dat moment.”

Chauffeursnieuws / Transporteffect

Op onze redactie kregen we heel snel na het voorval het bericht en een foto van dit verhaal binnen. Onze eerste reactie was: dit gaan we plaatsen. Het kan toch niet zo zijn dat een vrachtwagenchauffeur die een goede daad verricht zo wordt behandeld?

Na publicatie op onze pagina kwamen er enorm veel positieve reacties, het bericht werd ontzettend vaak gedeeld en de ene na de andere steunbetuiging kwam binnen. Mathijs voelde zich al een heel stuk beter. Het deed hem deugd dit te lezen en het gaf hem een gerust gevoel. Natuurlijk is hij gelukkig niet de enige beroepschauffeur die een goede daad heeft gedaan; er zijn er hem al heel wat voorgegaan. Velen komen nooit in de media of je hoort er nooit wat van, maar omdat Mathijs zoveel naar zijn hoofd geslingerd kreeg vonden wij dat we als Chauffeursnieuws/Transporteffect niet anders konden dan hem een hart onder de riem steken. Als onderdeel van de media hebben wij ook een verantwoordelijkheid, zeker naar de sector die we vertegenwoordigen.

Een beroepschauffeur die stopt om te helpen in nood krijgt van Chauffeursnieuws /Transporteffect alle respect en steun.

Beroepschauffeurs krijgen een opleiding

Bestuurders moeten eens begrijpen dat bepaalde acties van Vrachtwagen of buschauffeurs met een weloverwogen en bewuste keuze gemaakt worden en dit niet doen om iemand te pesten. Beroepschauffeurs krijgen een opleiding, Code 95. In dit soort opleidingen wordt o.a. aandacht besteed aan wat te doen bij een ongeval. In dit geval had Mathijs dus in zijn lessen gezien hoe hij het beste kan reageren bij een ongeval dat al heeft plaatsgevonden. En ook al verloopt een genomen actie niet honderd procent zoals in de boeken staat, het is beter iets te doen dan niets. In dit geval konden de hulpdiensten door het handelen van deze chauffeur bijna onmiddellijk beginnen aan de taak waarvoor men was opgeroepen: slachtoffers helpen.

Hierbij telt iedere minuut. Bij aankomst van ambulancediensten wordt eerst gekeken of het werkveld waarin men terecht komt veilig genoeg is voor henzelf en voor omstanders, waarvoor in dit geval al was gezorgd. Een tweede niet onbelangrijk gegeven is dat je als verkeersslachtoffer onmiddellijk het gevoel krijgt: ok, ik krijg hulp er wordt wat ondernomen om het probleem op te lossen. Hoe groot of klein inspanningen van omstanders ook zijn, deze eerste inspanningen geven de slachtoffers al meteen een geruster gevoel. En als derde is door deze actie zeker het risico dat er nog meer slachtoffers zouden vallen vermeden, of in ieder geval verkleind. 

Transportbedrijf Transmission Almere

(Ons contact en de reactie van de werkgever van het transportbedrijf Transmission na het publiceren op onze pagina Chauffeursnieuws)

Na de publicatie kwamen wij in contact met de vestigingsmanager dhr. Dennis Riedeman van transportbedrijf Transmission Almere. Het gesprek verliep zeer positief en Dennis gaf meteen aan dat hij volledig achter de handeling van zijn werknemer stond. Hij vertelde ons: “Ik ben blij dat ik dergelijke chauffeurs in mijn dienstverband werken heb, hier kunnen we als bedrijfsleiding enkel maar respect voor hebben. Bij ons bedrijf zijn tijd en geld natuurlijk belangrijk, maar als iemand in nood verkeert of echte hulp kan gebruiken bij een ongeval vallen tijd en geld in het niets.

Onze bedrijfsfilosofie houdt onder andere in dat je als chauffeur stopt bij een ernstig ongeval en dat is dan ook wat ik van mijn chauffeurs verwacht.” Hieraan voegde hij nog toe dat hij niet kon begrijpen dat zijn chauffeur al deze verwijten naar zijn hoofd geslingerd kreeg

Onze redactie kon eigenlijk alleen maar instemmen met de woorden van deze bedrijfsvoerder. Wij voegden er ook zelf nog aan toe dat we het zeer prettig vonden dat ze zo achter hun chauffeur stonden en dat het fijn is dat ze er zo over denken. Het bewijst ook dat het anders kan en dat werkgever en werknemer elkaar kunnen steunen wanneer dit van toepassing en gewenst is.

Blijk van waardering

Afgelopen vrijdag, 27 november, kreeg  chauffeur Mathijs Bosscher een blijk van waardering van zijn werkgever. Namens de vestigingsmanager  Dennis Riedeman van transportbedrijf TransMission werd hem een mooie bos bloemen overhandigd en werd ook een woord van waardering uitgesproken. Maar ook wij van Chauffeursnieuws/Transporteffect hadden een verassing voor hem: hij kreeg uit naam van onze stichting Chauffeursnieuws een cadeaubon ter waarde van 20 Euro , één jaar gratis lidmaatschap en een oorkonde overhandigd door zijn werkgever. We hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid en wilden dit ook op deze manier bezegelen. Zoals velen helpende handen die jou al voorgegaan zijn ben jij één van die toppers.

Een slotwoord van vrachtwagenchauffeur Mathijs

“Ik ben erg blij met alle steunbetuigingen die ik van iedereen heb mogen ontvangen; het doet mij deugd. Maar ik blijf teleurgesteld in de reacties die ik ter plaatse heb gekregen. Iedereen lijkt zo gestrest en veel mensen hebben zo’n kort lontje. Ze voeren de druk zo op, en waarom? Voor die vier minuten tijdwinst? Ik hoefde die mooie bos bloemen of zelfs die cadeaubon en oorkonde niet, ik hoefde zelfs niet in dit artikel te verschijnen (hoewel ik het wel fijn vind). Was dit er allemaal niet geweest, dan was dit ongeval ook helemaal niet gebeurd en hadden deze slachtoffers gewoon hun weg kunnen vervolgen zoals gepland. Verder hoop ik dat het met de slachtoffers goed gaat of goed komt. Het enige dat ik wens is dat mijn collega’s, andere weggebruikers en ikzelf weer veilig thuis kunnen komen, want bij een ongeval zijn er enkel maar problemen en verliezers. Als laatste zou ik willen zeggen: help elkaar wat vaker op of langs de weg. Het loont zeker de moeite; ik zou het in ieder geval meteen weer doen.”

Stichting Chauffeursnieuws

Veel bedrijven gooien de boel op slot voor chauffeurs en chauffeuses, waardoor men geen stromend water heeft of niet van een goed schoon toilet gebruik kan maken.

Stichting Chauffeursnieuws is hiervan niet gecharmeerd en ziet het als een basisrecht van de mens.

In week 49 van 2020 starten we een campagne om deze traditie bij de bedrijven te breken. Wilt u gewoon naar het toilet kunnen? Wilt u de handen kunnen wassen?

 

Deel het: