TLN OFFICIEEL OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE PETITIE

Een formele brief naar TLN 22-02-2020


Update 26-02-2020;

Op 26-02-’20

heeft TLN ons formeel laten weten dat uw petitie door het bestuur serieus zal worden besproken. Wij verwachten u in een later stadium meer hierover te kunnen berichten. Het verheugde ons de mededeling van TLN te mogen ontvangen. Deze materie is belangrijk, ook om transportbedrijven kapitaalkrachtig te houden om zo hun personeel goed te doen.Kale tekst

Transporteffect/Chauffeursnieuws is een platform voor voornamelijk de werknemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Wij zijn ontstaan doordat bij ons het vermoeden is gerezen dat politieke invloeden en financiële belangen zeer diep zijn doorgedrongen in de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Uitspraken en gedachtegangen die wij in het openbaar van de grote organisaties vernemen, missen volgens ons een daadwerkelijke schets over hoe het er in het transport aan toe gaat.

Daarom hebben wij in het afgelopen jaar zowel in Nederland als in België meerdere ontmoetingen op Europees en landelijk niveau gerealiseerd om onze visies aan te kaarten.

Het doel was niet om de huidige vakbewegingen te passeren, maar om samen te werken.

Bij onze ontmoetingen bleek echter dat de politiek, na jarenlang gebrekkig geïnformeerd te zijn, veel beter moest worden geïnformeerd.

Dit kunnen wij de politiek niet verwijten, omdat die het beleid afstemt op hetgeen aan informatie door de werknemer/werkgever wordt aangereikt.

Het bevreemdde ons dat de huidige vakbewegingen zeer matig in beeld kwamen bij de politieke gesprekken, waardoor wij de keuze hebben gemaakt onze energie, tijd en middelen in een inhaalslag te steken.

Door dit gegeven vonden wij het wel noodzakelijk onze achterban te vragen naar hun mening, waarvoor we een kortlopende petitie hebben opgesteld.

De uitslag van deze petitie geeft aan dat onze organisatie zeer nodig is voor de toekomst van het transport.

De petitie is te vinden op: Herstel het vertrouwen in Transport Logistiek Nederland (TLN)

Om de waarde van de petitie te verhogen hebben wij er een tekst aan toegevoegd, zodat men bij het ondertekenen meer informatie tot zijn beschikking had en ook wist waarvoor men tekende.

De titel was bedoeld om desastreuze negatieve tijd te voorkomen. Men moest doorklikken alvorens de tekst zichtbaar werd; wij hopen op uw begrip hiervoor.

Het aantal van ruim 1900 ondertekeningen geeft volgens ons aan dat deze boodschap zeer serieus moet worden genomen.

Transporteffect hoopt dan ook dat u de petitie zult evalueren.

Ons enige doel is dat de beroepschauffeur in zijn huidige of betere hoedanigheid in de toekomst kan blijven bestaan en dat we het vak niet aan andere lidstaten moeten overdragen.

Mocht u praktijkkennis over bepaalde onderwerpen willen ontvangen, verzoeken wij u dit per mail aan te geven, waarna wij onze visies en gedachtegangen kenbaar zullen maken.

Omdat wij een petitie hebben georganiseerd plaatsen we dit schrijven openbaar, zodat onze lezers op de hoogte zijn.

Alle eventuele verdere correspondentie zal onder onze discretiepolicy vallen en wordt alleen met toestemming of op speciaal verzoek openbaar gemaakt.

Tot slot willen wij benadrukken dat wij er alles aan doen om het Nederlandse en Belgische transport niet over te dragen aan andere lidstaten. Wij willen elke burger de kans geven het mooie vak uit te oefenen en daarmee ook een gezin te kunnen onderhouden.

Wij willen ook bedrijven die zich jarenlang inzetten om burgers werk te bieden zodat er brood op de plank is, helpen om het vol te houden.

Wij hopen ook dat u inziet dat mensen moeten samenwerken om dit überhaupt te kunnen realiseren. Dit houdt in dat men niet slechts kan denken binnen de muren van de eigen organisatie.

Met vriendelijke groet,

Lid worden en ons steunen


Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.