Transport en Logistiek Nederland en Febetra niet blij met het mobiliteitspakket; de aap komt uit de mouwErgens verwondert het ons niet eens heel erg dat Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Febetra met het nieuws komen dat ze niet blij zijn.

Wat wij wel wel vreemd vinden is dat we de afgelopen drie jaar maar weinig van ze gehoord hebben. Kan het zijn dat men ervan uit ging dat de lage-lonenlanden zouden winnen en de regels ten gunste van deze landen zouden uitvallen? Kan het zijn dat ze niet openlijk op voorhand steun wilden betuigen aan deze landen? Wie zal het zeggen?

Maar nu komt de aap uit de mouw: men vindt de cabotageregel niet goed. En de een na de ander noemt zich opeens specialist? Wij vragen ons dan meteen af waarom men zich zo noemt, zeker als men nog nooit zelfs maar een paar jaar in de praktijk heeft meegedraaid. Nu zijn TLN en Febetra organisaties die opkomen voor werkgevers en deze “specialisten” zullen hun informatie wel krijgen van directieleden van bedrijven. Dan is dus onze vraag: wat maakt je specialist?

Werken met buitenlanders

Bedrijven die met buitenlanders werken hebben nu inderdaad wel een dilemma. In Nederland zagen we ook bedrijven die in een lage-lonenland een bedrijf gingen opzetten en daarop personeel aannamen om dit vervolgens aaneengesloten in West-Europa te laten rijden. Ja, die bedrijven zullen nu oplossingen moeten vinden omdat dat personeel toch vaker terug zal moeten naar hun eigen lidstaat.

Ook komt dan zeker de cabotage om de hoek kijken; veel van die bedrijven hebben ook wagens die in andere lidstaten zijn geregistreerd. Die moeten dus nu na 3 x in de 7 dagen in een andere lidstaat vrachten te hebben uitgevoerd even pas op de plaats maken voordat dit weer kan.

Dit vinden die bedrijven zeker niet leuk, omdat men juist veel voordeel had. Premies en afdrachten konden in andere lidstaten worden betaald, waar ze veel lager waren, en ook personeelskosten kon men drukken. De vrachten werden hier gereden door wagens en personeelsleden van daar. Dat is natuurlijk kassa, maar het maakt ook de markt kapot doordat vrachtprijzen zo altijd onder druk blijven staan. Nu wordt dit moeilijker gemaakt en zullen deze structuren onder druk komen te staan.

Dat TLN en Febetra nu tegen de nieuwe cabotageregel ageren geeft volgens ons al aan waar hun belangen liggen. Normaal gesproken zouden ze een gat in de lucht moeten springen dat eerlijke concurrentie deels kan terugkomen.

Met vriendelijke groet,Deel het:

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Weekendrust niet meer doorbrengen in de cabine, waarom deze regel?
  2. Aftellen is begonnen; Nederlandse transportbedrijven met Oostblokkers in dienst krijgen het moeilijk

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.