TRANSPORTEFFECT-CHAUFFEURSNIEUWS START MET KEURINGSSERVICE

VOOR GEZONDHEIDSVERKLARINGEN CBR

Doordat wij het afgelopen jaar veel mensen hebben kunnen helpen met het versnellen van de procedures omtrent rijbewijzen, zijn we ook met diverse keuringsartsen in contact gekomen.

De wereld rondom de wettelijke keuringen is niet vanzelfsprekend en er zitten veel haken en ogen aan. Externe zakelijke verdienmodules zijn geen uitzondering en zelfs misleiding komt voor.

Zoals u weet komen wij op voor de belangen van de bestuurders en wij vinden dat op dit gebied een eerlijk en goed systeem voor iedereen van belang is.

Hierom hebben wij met verschillende keuringsartsen gesproken, maar wij hebben ons ook op de politieke kant en op het CBR zelf gericht.

Wij zijn daarbij in contact gekomen met keuringsarts Alain Marlisa, met wie we meerdere persoonlijke gesprekken hebben gevoerd.
Dr. Marlisa is onder andere bestuurder van de stichting Profor (Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse Koninkrijk) en is actief in de vereniging van rijbewijskeuringsartsen.

Op ons verzoek heeft dr. Marlisa ook het een en ander op papier gezet naar aanleiding van onze vragen in de afgelopen tijd. Lees het hieronder.

Wij hebben gezamelijk een afsprakensysteem ontwikkeld waarbij alle kaarten te allen tijde open liggen.
Dit systeem moet ervoor zorgen dat iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een gelijk bedrag betaalt en van A tot Z wordt begeleid.

Prijsopbouw en alles wat eraan vastzit zijn een open boek, waardoor onnodige verdienmodellen worden uitgesloten.

De komende tijd zullen wij u meer berichten over de ontwikkelingen van onze service voor een soepel en snel verloop.

Voor nu zijn we bezig met de afronding om het systeem in de lucht te krijgen.

Neem alvast een kijkje op https://medische-keuring.com/

Een woord van dr. Marlisa:

(Interview)

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Alain Marlisa ik ben arts en ik doe sinds ongeveer 15 jaar rijbewijs keuringen in deze tijd niet zo heel veel veranderd en ik kan daar uitgebreid over vertellen maar ik zal me focussen op de zaken die op dit moment spelen.


Het CBR is overgeschakeld van papier naar computer en dit heeft nogal wat problemen gegeven.Het grootste probleem is dat er nog oude dossiers zijn die wel gedigitaliseerd zijn maar niet geautomatiseerd in betekent dat handgeschreven dossiers ingescand zijn en bijgevoegd aan de digitale dossiers van de mensen die gekeurd moeten worden.

Als er een dossier gelicht moeten worden en dit gebeurt als je bijvoorbeeld een nieuwe geneeskundige verklaring hebt ingevuld dan moet er eerst een arts naar kijken en dit kost heel veel tijd.


Dit is heel dramatisch als je bijvoorbeeld als je als chauffeur werkt en je je rijbewijs moet verlengen om je werk te kunnen blijven doen of als je een examen wil doen. De 75 plussers hebben nu een coulance regeling en dat betekent dat hun rijbewijs automatisch nog een jaar geldig is alleen in Nederland. Als voorwaarde geldt dat je wel een procedure moet opgestart hebben om je rijbewijs te verlengen.
Bij de chauffeurs die een categorie twee rijbewijs hebben, geld er een andere regeling het besluit wordt hoe dan ook genomen op de laatste dag van het verlopen van je rijbewijs dit betekent dat je maximaal binnen 1 tot 2 dagen een nieuwe rijbewijs kan hebben op moment dat het verloopt.

Als je nog door een specialist gekeurd moet worden heb je dan wel een probleem, want die tijd komt er helaas nog bij. Ook hier geldt weer dat je op tijd moet zijn begonnen met de procedure om je te laten keuren. Wat betreft de keuringen zelf, op dit moment zijn de rijbewijs keuringen, omdat er blijkbaar heel veel geld aan de keuring verdiend kan worden het gebied geworden van gelukzoekers.


Wat ik hiermee bedoel is dat er bedrijven zijn die de mensen die gekeurd moeten worden koppelen aan artsen die keuren.

Deze bedrijven vragen daar veel geld voor soms meer dan 20% van de omzet.
Deze bedragen moeten natuurlijk doorberekend worden aan de klant dit klopt de klant niet ter goede ook bepalen deze bedrijven wie er wel en niet de keuring en krijgt omdat zij alleen toegang hebben tot de populatie mensen die gekeurd moeten worden.

Dit is iets dat ik met Transporteffect/Chauffeursnieuws besproken heb en zij willen hier iets aan doen, omdat ze deze situatie ook onaanvaardbaar vinden.


Hierover zal u later meer horen van Transporteffect.
Wat betreft de keuringen zelf veel mensen weten niet wat de bedoeling van een keuring is beroepschauffeurs hebben vroeger uitgebreide keuring gehad bij arbodiensten deze keuringen zijn komen te vervallen en.

Hiervoor is de 5-jarige keurings-cyclus in de plaats gekomen voor het rijbewijs. Deze keuring is niet een uitgebreide keuring zoals die vroeger plaatsvond maar een screening, een screening op aanwijzingen dat er mogelijk zaken spelen die consequenties hebben voor de rij geschiktheid.


Als dit zo is dan wordt dit genoteerd in het rapport dat naar het CBR gehad en het CBR kan dan besluiten tot nader onderzoek. Hier in schuilen nogal wat problemen, als een arts het formulier niet goed invult dan kan het CBR tot de conclusie komen dat er een medisch probleem speelt en als gevolg daarvan meer formulieren opsturen die ingevuld moeten worden of je kan zelfs doorverwezen worden naar een specialist die allerlei zaken op veld specialistisch niveau moet uitzoeken.

Als dit niet nodig is dan leidt dit tot hoge kosten en een forse vertraging van de verlenging van een rijbewijs.
Om dit te voorkomen zijn we met het CBR in gesprek om te zien hoe we de formulieren zo zuiver mogelijk kunnen invullen zonder dat de medische situatie die er is tekort wordt gedaan maar wel met gevolg dat de klant zo snel mogelijk door het keuring’s proces heen kan komen. Om te zorgen dat we een meer uniforme werkwijze hebben zodat iedereen die gekeurd wordt niet afhankelijk is van de kennis kunde enz van de arts hebben wij een vereniging opgetuigd die houdt zich bezig met de kwaliteit van de keuringen.

Wij denken zelf dat dit een goede zaak is omdat mensen dan zeker weten dat ze overal op dezelfde manier gekeurd zullen worden en zeker weten dat het dossier geen onnodige vertraging oploopt.


Deze vereniging is onze gesprekspartner bij het CBR.


Nog een laatste noot, veel mensen die niks hebben denken dat de keuring niets voorstelt omdat ze binnen 5 minuten klaar zijn, dit klopt in hun geval want als er niks aan de hand is stelt het CBR maar weinig vragen valt er ook weinig in te vullen op het formulier en gaat het alleen op de bloeddruk de ogen en de urine natuurlijk moet u het formulier wel naar waarheid ingevuld te hebben, want als u dit niet doet dan kan de arts ook niets.

Als je wel een aandoening hebt dan komen er meestal meerdere formulieren van het CBR waar veel op ingevuld moeten worden deze keuringen duren veel langer.

Wij hanteren als artsengroep het solidariteitsprincipe, mensen die snel klaar zijn of mensen die heel lang bezig zijn bij ons door ziekte of gebrek betalen voor de keuring zelfde prijs dit betekent dat de gezonde mensen eigenlijk een deel van de keuring betalen van de mensen met een aandoening.

Een andere manier van werken is eigenlijk praktisch onuitvoerbaar omdat we van tevoren een prijs moeten opgeven maar van tevoren niet weten of iemand een ziekte of gebrek heeft nog niet dit hoeveel mensen niet van tevoren te melden. Of de keuring uitgebreid is of niet uitgebreid is dat doet er niet toe als het CBR maar voldoende informatie heeft en op een goede manier.

Als het CBR dit namelijk op een goede manier ontvangt kan de afwerking Heel snel verlopen een dossier kan zelfs binnen 10 minuten afgewerkt zijn bij CBR als het past binnen de voorwaarden van een automatische protocol. Als het dossier niet in automatisch protocol pas dan gaat het lang duren.

Wij kunnen helaas niet voorspellen of een dossier in het protocol past. We kunnen wel samen voor zorgen dat zoveel mogelijk dossiers in dit protocol zullen gaan passen.
Als er een dossier bekend is bij het CBR van een vorige keuring ook al zijn de gegevens niet heel spannend zoals bijvoorbeeld dat hij een bril heeft dan kan het zijn dat het dossier niet binnen het automatisch protocol past helaas.

Als het dossier dan blijft hangen dan nemen wij in spoedgevallen contact op met het CBR en dan wordt het alsnog handmatig afgehandeld.

Ik hoop dat een en ander wat duidelijker is geworden omtrent de keuringen.
Tot ziens op de keuring.

Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.