Vanaf 2 februari een lastige maatregel voor de chauffeur, maar wel nodig

Ingaande 2 februari moet je de landcode invoeren bij een grensovergang. Velen zullen het niet leuk vinden en we zien de files al ontstaan. Daarbij kost elke keer stoppen bij een grens tijd en is het natuurlijk ook niet goed voor het milieu.

Waarom toch deze maatregel?

Deze maatregel is bedoel om cabotage tegen te gaan en dat is nodig ook. Het is slecht voor de transporteurs van een lidstaat als vrachten enkel door transporteurs uit andere lidstaten worden verplaatst. Veel bedrijven klagen de laatste jaren ook dat de markt kapot is en dat vrachtprijzen worden gedrukt door andere lidstaten waar de kosten chauffeur+wagen aanzienlijk lager zijn, waardoor veel minder per kilometer kan worden gerekend. Ook hebben we gezien dat veel transporteurs over de grenzen van hun eigen land bedrijven met chauffeurs opzetten om te kunnen meeconcurreren met de goedkopere lidstaten. Omdat dit niet voor elke transporteur is weggelegd ontstond veel scheve concurrentie.

Het mobiliteitspakket is ontwikkeld om natuurlijke concurrentie terug te krijgen en daar horen nu eenmaal maatregelen bij die als lastig gezien kunnen worden. Je hebt altijd twee partijen: de ene heeft baat bij oneerlijke concurrentie doordat hij kan meedoen, maar de andere loopt keer op keer tegen muren op en kan zodoende geen kapitaal opbouwen. Het is niet moeilijk te bedenken dat een bedrijf alleen goed voor zijn personeel kan zorgen wanneer het voldoende kapitaalkracht heeft.

cabotageritten

Natuurlijk zou men met het invoeren van de regel kunnen wachten op de tweede generatie smarttachograaf, omdat het dan automatisch gaat. Maar de tweede generatie smarttachograaf kan pas vanaf 21 augustus 2023 op elke nieuw geregistreerde wagen worden gezet, en dan ben je met de overgang van oude naar nieuwe wagens al een paar jaar verder voordat het merendeel met een tachograaf rijdt waar de grenspassages automatisch worden geregistreerd. Iedereen roept ook dat het 1 voor twaalf is en dat het niet nog jaren moet doorgaan zoals het nu in het transport gaat. Daarom kiest men ervoor om vanaf 2 februari 2022 hoe dan ook de grenspassages registreren. Dit moet om cabotageritten te kunnen controleren, maar ook om te controleren waar een chauffeur overnacht of dat de regel terugkeer naar eigen lidstaat wordt uitgevoerd. Volgens de nieuwe Europese wetgeving moeten alle vrachtwagens vanaf 21 februari 2022 eens in de acht weken verplicht terug naar het land waar het voertuig staat ingeschreven.

Gunnen

Wij gunnen iedereen een gelijkwaardige beloning en daarom staan wij ook achter het mobiliteitspakket. Voor nu betekent het helaas stoppen en landcode invoeren, maar bedenk wel dat het voor een goede zaak is en dat controles nu wel wettelijk kunnen worden uitgevoerd. Het doel is om een eerlijke vrachtmarkt in Europa te krijgen, zodat iedereen een goed belegde boterham op de tafel kan hebben.

Op 2 februari gaat overigens ook in dat op de tachograafkaart per week niet meer dan 60 uur mag staan. (Werktijd + Rijtijd)

Extra nieuwe fucties tweede generatie smarttachograaf:


* De grenspassages worden automatisch;
* Een nieuwe functie voor registratie van het laden/lossen van het voertuig: bij het selecteren van de nieuwe functie laden/lossen volgt automatisch de registratie van de positie van het voertuig ~ GPS;
* Bij de selectie van begin en einde land zal automatisch het land waar het voertuig zich bevindt worden weergegeven ~ GPS;
* Het GNSS-signaal wordt extra beveiligd;
* Er is een extra bewegingssignaal aanwezig;
* De DSRC-gegevens worden uitgebreid met de maximale rijtijd, die op afstand zal kunnen worden uitgelezen.

Op 21 februari gaan de regels in omtrent Cabotage en Gecombineerd vervoer. Ook hier aan zullen we aandacht besteden.

tvm enquete
transporteffect we bewijzen ons wel
Klik de afbeelding

18 januari was voor deze organisatie blijkbaar de dag om eens van leer te trekken; het invoeren van grenspassages. Maar hebben ze een punt?

Girteka, toch wel de grootste transportondernemer van Europa, moet zich nu voor de rechter gaan verantwoorden wegens illegale cabotage

Begrijpt men niet dat veel chauffeurs graag bij hun wagen blijven en zeker geen 49 euro per nacht willen betalen voor een slaapplaats in een container?

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het de laatste jaren niet bepaald soepel gelopen qua ministers

Met ingang van 2 februari 2022 is het voor een chauffeur verplicht elke grenspassage in te voeren. Vanaf 21 februari 2022 meer regels actief

Overzicht ingang regels Mobiliteitspakket Mobiliteitspakket wanneer gaan de regels in. Wat houden de regels eigenlijk in. https://transporteffect.com/wp-content/uploads/2022/01/Mobiliteitspakket-met-muziek-1.mp4 Subtitel