Verklaring vrijwillig meerdere weken aaneengesloten rijden niet geldig

22 september 2020


Onlangs trok de Belgische vakbond aan de bel over pogingen de terugkeerplicht van buitenlandse chauffeurs te omzeilen. Een eigen verklaring werd hierbij genoemd.

Bedrijven proberen dit te doen door hen documenten (verklaring) te laten tekenen. Hierin verklaart de chauffeur dat hij niet wenst terug te keren naar zijn eigen woonplaats of de thuisbasis van de werkgever.

Terug keren

Nu is het zo dat buitenlandse chauffeurs om de 3 of 4 weken naar de eigen lidstaat moeten terugkeren om daar hun lange rust te gaan houden.
De vrachtwagens zelf moeten om de 8 weken terug, om te voorkomen dat bedrijven hun wagenpark aaneengesloten in andere dan de eigen lidstaten laten rondrijden.


Maar veel bedrijven, waaronder ook Nederlandse en Belgische, hebben er jarenlang gebruik van gemaakt.

Chauffeurs uit lagelonenlanden maanden van huis konden blijven en daarbij ook nog eens een stuk goedkoper waren dan de collega’s uit het eigen land.

Nieuwe mobiliteitspakket

Het nieuwe mobiliteitspakket wil eerlijke concurrentie terugwinnen, waarbij vrachtprijzen kunnen meestijgen met de maatschappij.
Normale vrachtprijzen zijn voor iedereen belangrijk, zowel voor een chauffeur als voor een transportbedrijf.
Het welzijn van de chauffeur hangt natuurlijk erg af van de vraag of een bedrijf financieel gezond is en niet elk dubbeltje moet omdraaien om de kosten te kunnen betalen.


Toch probeert men er onderuit te komen de chauffeurs om de zoveel tijd naar hun eigen lidstaat te laten terugkeren. (dit doormiddel van een verklaring)
Bedrijven die dat proberen werken wederom oneerlijke concurrentie in de hand. Ze proberen zo onder de normale vrachtprijzen te duiken en de concurrentie buitenspel te zetten.
Maar legaal is het niet.
Als men tot iets wordt verplicht kan men niet zomaar een eigen verklaring op tafel leggen dat men vrijwillig van die verplichting afziet.


Je zou het kunnen vergelijken met de verplichting 2 weken in quarantaine te gaan; dan kan men ook geen briefje maken dat men dit niet wil.
Wij dringen er bij de bedrijven dan ook op aan gewoon de regels te volgen. Dan kunnen de vrachtprijzen pas omhoog kunnen gaan.

Markt weggegeven

Transportbedrijven hebben veel markt weggegeven aan de lagelonenlanden door vrachten door te verkopen, en wij denken dat het nu tijd is om het klagen over lage vrachtprijzen aan de kant te zetten en meer aan oplossingen te denken.

Met vriendelijke groet,

26 september Vianen Drive-In medische arbo keuringen

De Stichting Chauffeursnieuws verzorgt ook medische keuringen.
Dit doen wij in samenwerking met het medisch team van Voor-keur.nl en medische-keuringen.com.
Wij hebben in de coronatijd al meer dan 300 vrachtwagenchauffeurs kunnen keuren.
Omdat een keuring een jaar geldig is en de meesten voor september 2021 moeten worden gekeurd, kunnen we dit jaar veel keuringen doen.

Transportbedrijven hebben ons inmiddels ook gevonden.
Wij kunnen iedereen snel keuren op één dag, doordat we met 4 of 5 keuringartsen op het bedrijf aanwezig kunnen zijn.

Interesse?
Stuur een WhatsAppbericht naar +31 6396 10 780
Keuring kan op alle dagen van de week, we hebben dit special voor chauffeurs in het leven geroepen.

Zie www.medische-keuring.com of www.voor-keur.nl voor meer info.
Wij begeleiden de keuring van A tot Z waardoor binnen een week alles is geregeld.


Deelnemen aan onze adviesraad en word adviseur klik hier.

Zie ook onze laatste berichten op onze hoofdpagina

Laatste artikelen

Chauffeurs hebben steeds meer moeite persoonlijke dingen te regelen

PostNL maakt iedereen het leven zuur; eerst personeel, nu onderaannemers in het nieuws

logo keurmerk

Op 15 september 2020 is onze gerespecteerde organisatie Chauffeursnieuws omgezet naar een stichting.

Wij werkten al geheel non-profit waardoor deze stap voor ons logisch was. 

Bovendien wilde we meer en daardoor hebben we deze grote stap gezet

Waarom een stichting 

De stichting heeft als eerste doel het verbeteren van het welzijn van de beroepschauffeurs.

Het tweede doel is de verbetering van de verkeersveiligheid in heel Europa, wat in het belang is voor elke verkeersdeelnemer. 

Chauffeursnieuws ziet de transportsector als de motor van de gehele economie. Wij zijn van mening dat we hier moeten beginnen met verbeteren.

Politiek begeleiden

De stichting zal de politiek gaan begeleiden met het opzetten van campagnes en zal adviezen en onderzoeken uitbrengen waardoor politici een bredere kennis zullen verkrijgen om hun besluitvorming op te baseren.

De stichting Chauffeursnieuws heeft een keurmerk ontwikkeld, dat wordt uitgegeven aan transportbedrijven die hun bedrijfsstructuren afstemmen op de menselijke factor. Bovendien vinden wij het milieu en het volgen van wettelijke bepalingen belangrijk.

Menselijke factor 

De menselijke factor wil zeggen dat men naar de langere termijn kijkt en niet slechts de financiële verdiensten in het oog houdt. Hierbij is te denken aan milieu, werkmateriaal en welzijn, maar ook beïnvloedbare werkomstandigheden spelen een rol.

Opdrachtgevers 

Als een transportbedrijf een keurmerk heeft bemachtigd moeten opdrachtgevers erop kunnen bouwen dat dit bedrijf op een goede manier zaken doet. 

Meer informatie

 www.keurmerktransport.nl

Deel het:

1 Comment

1 Trackback / Pingback

  1. Inspectie SZW treft chauffeurs aan die maanden in hun cabine leven

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.