WAT MET DE TRANSPORTSECTOR NA DE CORONA?

corona transport


Bij het begin van de uitbraak van corona (covid-19) veranderde er weinig voor de transportsector. Maar nadat de lockdown een feit was en er verschillende financiële maatregels afgekondigd werden zagen we een verschuiving bij onze Vlaamse chauffeurs.

Meer en meer van onze eigen beroepschauffeurs belande in tijdelijke werkloosheid . Deze gingen van 100% naar 70% inkomsten, reden ? Goedkope Oost-Europese chauffeurs begonnen onze supermarkten te bevoorraden.  Vakbonden , en federaties bleven monddood. Regering kon het blijkbaar bitter weinig schelen !

Feiten , door deze praktijken werden er bepaalde regels overtreden. Overtreding van detacheringsrichtlijnen. Overtreding van cabotage wetgeving. Misbruik van onze sociale zekerheid en overtreding van een buitenlander bij gesloten grenzen.

Via het Vlaams Belang hebben we als beroepschauffeur ons ongenoegen geuit . Zij hebben dan onze problematiek voorgelegd in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement .  Minister van werkgelegenheid Crevits (CD&V)  die moet toezien op de detacheringswetgeving gaf de fakkel door naar Minister van mobiliteit Peeters (Open VLD ) bevoegd voor de controle van cabotage wetgeving . Zij speelde op haar beurt dan weer de bal door alsof het een Europees probleem zou zijn !  Beiden hebben hun verantwoordelijkheid nooit opgenomen in deze problematiek .

Hier het verslag van 8 April

De vaststelling van Parlementair Deckmyn aan Minister Crevits .

Minister, in de transportsector worden duidelijke overtredingen gemeld, maar niet gesanctioneerd. Het betreft onder meer overtredingen met betrekking tot de cabotagerichtlijn. In Zeebrugge omzeilt men de regelgeving door zich te verschuilen achter het feit dat het doorvoeren van containertrafieken onder intermodaal transport valt, en dat wordt niet gevat door de cabotageregelgeving. Dat wordt dan nog eens gecombineerd met de overtreding van detacheringsrichtlijnen met Oost-Europeanen in voornamelijk Zeebrugge en Antwerpen, en er is nauwelijks controle. Dan zijn er echter nog overtredingen die wel onder cabotage vallen.

Zo wordt gesignaleerd dat diverse transporten, onder meer voor Carrefour, worden verzorgd door Oost-Europese chauffeurs, dit allemaal terwijl onze eigen chauffeurs thuis technisch werkloos zijn. Vele chauffeurs pikken dat niet meer en eisen dat er wordt opgetreden. Vlaanderen treedt nu, terecht, streng op tegen de eigen burgers, met hoge boetes. Men zou dan toch verwachten dat er ook streng wordt opgetreden tegen misbruiken die nu worden begaan door buitenlanders in de transportsector. Welke initiatieven nam de regering al ten opzichte van die mistoestanden?

Oost-Europese chauffeurs en cabotage-overtredingen tijdens Coronacrisis

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) in Vlaams Parlement: "Er wordt gesignaleerd dat diverse transporten, voor onder meer Carrefour, verzorgd worden door Oost-Europese chauffeurs. Terwijl onze eigen chauffeurs technisch werkloos zijn. Vele chauffeurs pikken dit niet meer en eisen dat er wordt opgetreden"

Geplaatst door Johan Deckmyn op Woensdag 8 april 2020

Deze problematiek met de Goedkope Oost-Europeanen in onze sector .is niet van gisteren. Toen Crevits nog Minister van mobiliteit was liet ze het ook al op zijn beloop . Nooit heeft ze opgekomen om onze sector en onze sociale zekerheid te beschermen!  Nu ondernam ze weer niets.

De put van onze staatskas is blijkbaar nog niet diep genoeg?

lockdown

Nu we terug uit de lockdown zijn en het sociale leven en onze economie stilletjes aan terug op gang zal komen merken we dat er op de snelwegen waar er wegenwerken zijn weer dagelijks zware ongevallen met vrachtwagens gebeuren. Jan modaal in de straat die ons paar weken terug nog prees als helden tijdens corona schildert ons nu terug af als doodrijders en cowboys. Steeds zijn we de kop van jut.

Men moet er in het medialandschap wel eens de nationaliteit van de voertuigen bij vermelden. 85% zijn het wel steeds buitenlanders die onze wegen tot een autokerkhof herleiden . Ze negeren de verkeersregels , kennen ons wegennet en zijn addertjes onder het gras niet . Laat staan dat ze signalisatie kunnen of willen lezen. België is dan ook nog eens een transit land dat stilaan verzadigd geraakt.

Nu dat we als Belgisch transporteur terug alles op de rails moeten krijgen waarom laat de regering het afweten? We zijn het kloppende hart van onze economie die nu zoveel klappen heeft gekregen. Waarom zorgt men dan niet dat diegenen die nu de boel moeten rechthouden geholpen worden dit ook te kunnen doen!?

Laat de buitenlander meer tolheffing betalen en breng de onze naar beneden. Doe iets aan de btw op professionele diesel . hanteer de Europese wetgeving om onze sector te beschermen met verordening 1072/2009 art 10 de vrijwaringsprocedure!

VERORDENING (EG) nr. 1072/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD


van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg

Artikel 10 Vrijwaringsprocedure
1. In geval van ernstige verstoring van de nationale vervoersmarkt in een bepaalde geografische zone, veroorzaakt door de cabotageactiviteit of hierdoor verergerd, kunnen de lidstaten de kwestie bij de Commissie aanhangig maken zodat vrijwaringsmaatregelen kunnen worden genomen. De lidstaten verstrekken de Commissie daartoe de nodige gegevens en delen haar mee welke maatregelen zij overwegen ten aanzien van de op hun grondgebied gevestigde vervoerders.

2. In lid 1 wordt verstaan onder:
• ‘ernstige verstoring van de nationale vervoersmarkt in een bepaalde geografische zone’: het aan de
dag treden van specifieke problemen op deze markt die kunnen leiden tot een ernstig en mogelijk langdurig overaanbod dat een ernstige bedreiging vormt voor het financiële evenwicht en het voortbestaan van een aan­ zienlijk aantal vervoerders;
• ‘geografische zone”: een zone die een deel of het geheel van het grondgebied van een lidstaat omvat of zich uitstrekt tot een deel of het geheel van het grondgebied van andere lidstaten’.

Ministers , bescherm onze transportsector en geef ons wat meer respect. Als men via de regering niets zal ondernemen om deze te beschermen en ook onze sociale zekerheid te beschermen zal dit uitdraaien op een bloedbad van faillissementen.

Geschreven door Dirk Segers van Owner Drivers United zet zich al sinds 2011 in tegen wanpraktijken.Deel het:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.