WEINIG INTERESSE VOOR DE CAO-ONDERHANDELINGEN

BEROEPSGOEDERENVERVOER 20-02-20Wij kunnen naar de oorzaak slechts gissen, maar de interesse onder de beroepschauffeurs voor onze toekomst en beloning voor de werkzaamheden is maar laag.

In de wandelgangen praten mensen er wel over, maar het draait er altijd weer op uit dat er geen invloed van de beroepschauffeurs mogelijk is.

Dat vinden wij een slechte zaak. Daarom proberen we voldoende officiële leden te werven zodat de invloed niet alleen kan komen van de huidige vakbewegingen die al jaren ons loon bepalen.

Zoals u weet hebben wij veel werk op ons bureau liggen en het blijft ons keer op keer verbazen dat we de vakorganisaties nooit zien of horen bij de kwesties die spelen in het transport.

Als men goede regels en verandering wil om het transport gezond te krijgen moet men toch echt bij de politiek op het hoogste niveau zijn!

Een bedrijf moet kapitaalkrachtig zijn om zijn personeel naar behoren te kunnen betalen.

In ronde 4 zien we vooral dat de werkgeversorganisaties geen water bij de wijn willen doen en dat wij na ruim 2 decennia nog steeds achterblijven vergeleken met andere sectoren in Nederland.De voorstellen van TLN en VVT zijn:

• Werkgevers willen de ORT voor 100% dichttimmeren.

Men wil lagere afspraken voor nieuwe ziektegevallen.

• 40 uur per week wijzigen naar 160 uur per 4 weken.

• Bij vooraf aangeven kan men niet worden verplicht meer dan 200 uur per 4 weken te werken.

• Pakketdienstensector: 

Werkgevers willen nog steeds een verlaging van de loonschalen voor koeriers.

• Per 1 juli 2020 2,5%, per 1 juli 2021 2,5% en per 1 juli 2022 2,5% verhoging van de lonen.

• Loon/18 atv-dagen KNV:

Het aantal atv-dagen van toepassing op werknemers die voorheen onder de KNV-cao vielen wordt met ingang van 1 juli 2020 verlaagd van 18 naar 15.

De hierbij horende discount op de lonen zal per 1 juli 2020 worden verlaagd van 0,75% naar 0,42%

• Eerder stoppen met werken:

Werkgevers willen op dit moment alleen onderzoek doen naar verlofsparen.

Concrete voorstellen waarbij ook werkgevers bijdragen zijn er niet gekomen.

Al met al leiden deze voorstellen tot minder kosten voor bedrijven, maar ook tot minder ruimte om te concurreren met de lage-lonenlanden.

De loonsverhoging is volgens ons niet relevant doordat het zeker niet merkbaar zal zijn in de koopkracht. Wij denken juist dat werkgevers blij zijn dat zij onder de verwachte inflatie uit kunnen komen als deze loonsverhogingen door zouden gaan.

Vanuit het oogpunt van de werkgevers zijn de voorstellen gebaseerd op verlaging van arbeidskosten ten opzichte van wat normaal zou moeten zijn in deze tijdlijn.Hier is het spreekwoordelijke “van een kale kip kan men niet plukken” wel zeer toepasselijk.

Daarom verbaast het ons dat vakbewegingen – die er voor de werknemer zouden moeten zijn – en werkgeversorganisaties de laatste 25 jaar kostenverhogende maatregelen die westerse transportbedrijven wel pijn doen, klakkeloos hebben geaccepteerd.

Tot op heden hebben lage-lonenlanden veel meer speling in hun winstmarges dan hoge-lonenlanden.

De hoogte van de vrachtprijzen zijn voor lage-lonenlanden verrijkend, maar voor de hogere-lonenlanden betekent het kopje onder.

Daarom zijn wij nu op hoog niveau bezig een gezonde balans te krijgen tussen de transporteurs van alle lidstaten.

Helaas kost dit werk, dankzij de jarenlange verwaarlozing door de huidige organisaties (onze mening), veel energie, tijd en begrip.

Vanuit de politiek is er voldoende begrip als men ziet waar wij als werknemer en werkgever tegenaan lopen. Dit blijkt uit onze presentaties, en iedereen is het er over eens dat er iets moet gebeuren.

Onze missie is dat we bij de volgende cao-onderhandelingen wel mogen plaatsnemen aan de tafel (dit kan door middel van genoeg leden), zodat ook de instelling van de huidige vakbewegingen en werkgeversorganisaties ter sprake kan komen.

Wij lopen hier tegen een muur van disrespect en eigenbelangen aan, waardoor we een zware taak voor ons hebben.

Voor nu moeten wij de uitkomst van deze cao-onderhandelingen aannemen en concentreren we ons op de mogelijkheid dat u in de toekomst nog een baan als beroepschauffeur kunt hebben.

Kanttekening is dat wij geen donaties of andere financiële giften kunnen aannemen, omdat onafhankelijkheid een vereiste is in ons werk.

Word daarom lid, zodat wij uw stem kunnen overbrengen en impact kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,Deel het:

1 Comment

  1. Wist u dat oudere werknemers die 18 extra atv dagen gebruiken om minder te werken , om zo makkelijker het pensioen te halen !!!
    nee zeggen ze laten we ze daar ook nog maar in korten

1 Trackback / Pingback

  1. TRANSPORTEFFECT -

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.