WEKELIJKSE ZWARE ONGEVALLEN IN BELGIË ZIJN NIET MEER OP 1 HAND TE TELLEN

04-06-20 19.00 uurOngeloof bij zulke uitspraken

Bekende Verkeersexpert in België (klik voor het hele artikel)

In België vallen de slachtoffers bij bosjes, en wij hebben al regelmatig aangegeven hoe dit kan worden voorkomen.
In ons thema “Europese verkeersveiligheid” op www.transporteffect.com is hierover veel informatie te vinden.

Het schijnt dat het plaatsen van één of meerdere artikelen niet altijd genoeg is om de ernst van de zaak te laten doordringen bij degenen die aan de touwtjes trekken.
Nu er in een paar dagen tijd veel ongevallen met dodelijke afloop zijn gebeurd, moet men toch gaan inzien dat het belang extreem hoog is.

Wat ons opvalt is dat organisaties die jarenlang beweren zich in te zetten voor de verkeersveiligheid geen enkel geluid laten horen wanneer zoveel ongelukken plaatsvinden.
Ook die organisaties hebben wij regelmatig aangeschreven met punten die moeten worden verbeterd op het gebied van de verkeersveiligheid.
Maar ook hier hadden wij het gevoel dat men meer financiële dan maatschappelijke belangen voor ogen had.

Onderstaande kwesties hebben wij al eerder aangekaart:


– Bewegwijzering en duidelijkheid bij wegwerkzaamheden.

Europa heeft geen grenzen meer en iedereen weet dat er een dominantie van buitenlandse bestuurders op de wegen is.
Een van de ernstige problemen die dit met zich meebrengt is dat geschreven teksten niet worden begrepen.
Hierdoor gaat men twijfelen en maakt men fouten die ongevallen kunnen veroorzaken.
Bij twijfel gaat men remmen, wat tot onverwachte situaties leidt.
Een onmiddellijk gevolg hiervan is het harmonica-effect.

De oplossing hiervoor is het overdragen van informatie middels symbolen die in heel Europa identiek zijn.


Afstand houden en het belang hiervan

De oorzaak van kop-staartaanrijdingen wordt door “experts” veel te gemakkelijk toegeschreven aan afleiding door mobiele telefoons of andere technische apparaten.

Naar onze mening is dit zeer kort door de bocht en komt men tot deze conclusie omdat men geen andere oorzaak kan bedenken.

Wij zien vooral het oncontroleerbare harmonica-effect als oorzaak van kop-staartbotsingen.
Het houden van afstand tussen voertuigen wordt zelden gecontroleerd en ook de pakkans voor afsnijden is nihil te noemen.
Vooral bij inhaalverboden is het een trend geworden dat grote voertuigen elkaar toch even snel inhalen, om vervolgens slechts enkele meters voor het ingehaalde voertuig weer in te voegen.

Maar ook bestuurders van kleinere voertuigen zien we met grote regelmaat de ruimte tussen twee vrachtwagens opvullen.
Wanneer men de snelheid dan niet drastisch vermindert is het houden van afstand niet meer mogelijk, waardoor het harmonica-effect weer optreedt.
In het verkeer is het van essentieel belang vooruit te kunnen kijken, wat onmogelijk is wanneer een vrachtwagen zich op minder dan 30 meter in het gezichtsveld bevindt.
Hierdoor worden gevaren te laat opgemerkt, wat zeer ernstige gevolgen kan hebben.
Volgens berekeningen heeft een mens 2 à 3 seconden reactietijd nodig. Dit is in optimale situaties, bijvoorbeeld wanneer men erg alert en niet vermoeid is.
In geval van een harmonica-effect krijgt men dus altijd ergens een te late reactie en heeft men niet genoeg tijd om af te remmen, zeker wanneer de afstanden keer op keer door andere voertuigen worden opgevuld.
Men moet de verschillen in remweg niet onderschatten; lege en zwaar beladen grote voertuigen hebben een lange tot zeer lange remweg, in tegenstelling tot de korte remweg van een klein voertuig.


De oplossingen:


Cameracontrole op afstand over een traject van een aantal kilometers (hoe meer hoe beter).
Hiermee is er 100% garantie dat boetes ook door bestuurders uit andere lidstaten worden betaald.

Aanpassing van de rijopleidingen, en via simulatie het verschil tussen vrachtwagens en personenwagens duidelijk maken.

Naar onze mening moet het wegnemen van twijfel en het houden van afstand met de grootste prioriteit worden aangepakt als we ons met ons allen veiliger van a naar b willen verplaatsen.

Dit is een taak voor de Europese politiek, maar de landelijke politiek zal eraan moeten meewerken.

Omdat dit in België nu erg belangrijk is hebben wij contact gezocht met mevrouw Carmen Ryheul (parlementslid Vlaams Belang), die meteen klaarstond om hiermee aan de slag te gaan. (https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/carmen-ryheul )

De politieke aanpak zal zijn deze desastreuze ongelukken breder onder de publieke aandacht te brengen en daardoor een beter bewustzijn te bereiken.


Transporteffect/Chauffeursnieuws

Uiteraard gaan wij meer lobby’s uitvoeren en eisen wij dat ook bij ernstige verkeersongevallen altijd de onderste steen boven zal komen, zoals dat bij vliegtuigongelukken al gebruikelijk is.

Een database met daarin de veroorzakers (met hun lidstaat van afkomst) en de totstandkoming van ernstige ongevallen moet worden gebruikt om rijopleidingen te verbeteren en om lessen voor de toekomst te leren.

Wij voorzien dat het aantal verkeersslachtoffers drastisch naar beneden kan, als er maar een politieke wil is.

Ook roepen wij de organisaties die zich met verkeersveiligheid bezig houden op uit hun winterslaap te komen en te doen waarvoor men hen steunt.

Met vriendelijke groet,


Thema : Europese verkeersveiligheid

Deel het:

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. DE BELGISCHE COMMISSIE HEEFT VERGADERD OVER DE VELE ZWARE ONGEVALLEN OP DE E17
  2. 180 ongelukken op de E17 in korte tijd. Valt dit minister Lydia Peeters te verwijten?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.