Het seizoen is weer begonnen; het is weer oppassen geblazen voor de elektrische fietsen

Hierover hebben wij vorig jaar al een artikel gepubliceerd en het gevolg was dat er cursussen werden gegeven om veilig met een elektrische fiets over de weg te kunnen. Het is niet verplicht, en iedereen denkt al snel dat ze er goed mee kunnen omgaan. Natuurlijk zullen de jongeren onder ons er makkelijker mee kunnen omgaan dan de ouderen. Toch moeten we de elektrische fiets en het gevaar ervan niet onderschatten. Het reactievermogen word gewoon minder als men ouder wordt, en vooral deze groep gaat vaak aan de elektrische fiets. Het aantal doden stijgt ook elk jaar. Ruim de helft van alle slachtoffers van dodelijke fietsongevallen is zeventig jaar of ouder, wat onder meer komt doordat zij met de e-bike langer kunnen blijven fietsen.

e-bike transporteffect Cursus De kans op een dodelijk verkeersongeluk met een elektrische fiets is driemaal groter dan met een gewone fiets. Dit becijferden deskundigen van verzekeraar Allianz op basis van ongevals- en mobiliteitsstatistieken van het Duitse ministerie van Verkeer. In 2020 kwamen maar liefst 229 fietsers om het leven bij een verkeersongeluk. Dat is het hoogste aantal in 25 jaar tijd, zoals blijkt uit cijfers van het CBS. Wij zijn zeker voorstander van een cursus voor iedereen die een e-bike koopt, krijgt of wint. Verplichten vinden wij niet nodig, maar toch mag men wel worden geconfronteerd met de gevaren die kunnen ontstaan. Met autorijden is het normaal en wij vinden zeker dat ook voor e-bikes die 25 km/h kunnen halen een cursus nuttig zal zijn. Ook mogen mensen zelf in de spiegel kijken en zich afvragen of een cursus geen overbodige luxe zou zijn. Experts Nu zijn er experts die een cursus willen verplichten voor mensen van 65 jaar en ouder. Wij vinden dat daarmee een grote groep mensen in een bepaalde hoek wordt gedrukt, terwijl een aanzienlijk aantal daarvan niet in die hoek thuishoort. Het is eigenlijk net als met alles. Kijk bijvoorbeeld naar autorijden; ook daar heb je jongeren die beroerd rijden en perfecte chauffeurs van in de 80, en andersom. Een cursus zou zeker nuttig zijn, maar expliciet vanaf een bepaalde leeftijd verplichten gaat ons te ver. Voor een auto moet tenslotte ook iedereen een rijbewijs hebben, en niet alleen ouderen. Daarbij blijven mensen mensen, en is de een nu eenmaal eigenwijzer dan de ander. Wat best effectief zou kunnen zijn is iedereen die een e-bike koopt (of krijgt/wint) een gratis cursus aan te bieden, in samenwerking met bijvoorbeeld VVN, ANWB, helm- en accessoiresfabrikanten en dergelijke. Vrachtwagens en ander verkeer Voor de vrachtwagenchauffeur zijn de e-bikes een doorn in het oog. In één oogopslag moet men de snelheid van een fietser kunnen inschatten om te berekenen wanneer deze een kruising zal oversteken.

Bij de e-bike is dit aanzienlijk sneller dan bij een gewone fiets, maar het herkennen van een e-bike is niet makkelijk. Het is moeilijk te onderscheiden of het een e-bike is of een ander elektrisch aangedreven vervoermiddel. Een vrachtwagen heeft dan ook nog eens te maken met veel dode hoeken en bij een rotonde wordt het zichtveld weggenomen door de oplegger. Een fietser die 25 km/h rijdt is erg snel bij je. De wet geeft de fietser vaak voorrang, waardoor het voor de vrachtwagenchauffeur een gevaarlijk spel aan het worden is. Wij pleiten voor bewustwording en we dringen er bij de minister op aan maatregelen te nemen. Elk jaar worden er weer meer elektrische fietsen verkocht, wat dus inhoudt dat de verkeersminister niet langer kan blijven stilzitten. Men roept vaak maar al te snel dat fietsers meer voorrang moeten krijgen, maar wij durven het aan dit tegen te spreken. Mensen die hiervan voorstander zijn zouden eerst maar eens met een vrachtwagen moeten meerijden, zodat ze zelf kunnen zien dat voorrang voor fietsers in veel gevallen grote gevaren kan opleveren. Voor nu willen wij alle weggebruikers vragen extra op te letten in het fietsseizoen en laten we hopen dat het allemaal goed blijft gaan!

U kunt hier een online test uitvoeren. Succes!

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht