Mededeling: Samen sterk met HZC

De spreekwoordelijke knoop is doorgehakt, een beslissing die mede door de invloed van onze leden is genomen. De afgelopen jaren waren we op zoek naar een partij die net als wij vooral het verbeteren van het welzijn van de beroepschauffeurs voor ogen had. De zoektocht ging niet vanzelf en heeft de nodige tijd gekost. Onze hoofdregel is dat we er moeten staan voor de beroepschauffeurs en dat andere belangen op een lagere plaats komen. Passie voor en zich kunnen verplaatsen in het vak van beroepschauffeur zijn noodzakelijk om het welzijn te kunnen bewaken en verbeteren.

Aschwin Cannoo | Chris van Veldhuizen

Uiteraard kent iedereen de partijen die aan de cao-tafel zitten en hun starre vasthouden aan de bestaande situatie. Onze mening is dat je met de tijd mee moet gaan als je wilt dat er iets verandert en dat je ook inziet wat beter kan en moet. Het is belangrijk dat er een partij aan de tafel komt die dit kan bewerkstelligen en die dezelfde inzichten heeft als wij, om samen met ons het welzijn van de chauffeur te kunnen verbeteren. Op eigen kracht zijn we al ver gekomen en we zijn nog lang niet klaar. Maar we moeten ook geen oogkleppen ophebben en we willen niet in de file komen waardoor het eeuwig gaat duren eer we grote stappen kunnen maken. Daarom stonden we altijd open voor bestaande vakbewegingen die ook inzien dat we de beroepschauffeurs niet moeten vergeten en hen juist moeten respecteren in de maatschappij. Vanaf de eerste ontmoeting met de mensen van HZC merkten we al dat het een vakbeweging is die zich met passie en vanuit het hart inzet.

HZC is een vakbeweging die veel specialisten herbergt en die zich vanaf de oorsprong sterk maakt voor machinisten in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan machinegebonden personeel in de sectoren bouw, grond-, weg- en waterbouw, railinfra, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore. De vakbeweging is opgericht in 1946 en heeft dus ruim 75 jaar ervaring in het opkomen voor werknemers.

Er zijn ook beroepschauffeurs lid van de bond, maar landelijk gezien is deze vakbeweging minder bekend bij de beroepsgroep. Onder de leden bevinden zich wel veel kraanmachinisten die werken in het verticaal transport op vaste, mobiele en autolaadkranen, waarmee HZC al een belangrijke positie in dat deel van het beroepsgoederenvervoer heeft. Daarom zijn we erg blij dat de klik met HZC er is en kijken we er erg naar uit om samen te werken, zodat we onze beider kennis optimaal kunnen benutten om de beroepschauffeur te kunnen vertegenwoordigen. We verwachten zeker dat we mee kunnen praten bij cao-onderhandelingen en ook dat de huidige partijen ons welkom zullen heten in het belang van jullie als beroepschauffeurs en van de gehele transportsector.

In de afgelopen 2 jaar hebben we veel dilemma’s van leden kunnen oplossen en dit willen we graag blijven doen, maar het is gebleken dat het inmiddels zo veel werk is dat we het niet meer alleen aankunnen. Daarnaast konden de kosten niet meer worden gedekt met de bescheiden ledenbijdrage van 30 euro per jaar, waardoor we met ons eigen geld moesten bijspringen. Nu de samenwerking met HZC een feit is zal TransportEffect dan ook geen leden meer aannemen.

Omdat een vakbeweging erg belangrijk is voor jouw toekomst en die van je gezin, is het het overwegen waard je aan te sluiten bij HZC. Het lidmaatschap kost € 18 per maand, en voor jongeren onder de 21 jaar geldt een aangepast tarief van € 9,50 per maand. We begrijpen dat dit pittige bedragen zijn, maar daarvoor krijg je een ruggensteun met een vrachtwagenlading aan expertise terug van een vakbeweging die wél doet wat die belooft. Je kunt overigens via de belasting tot wel 40% van de contributie terugkrijgen.

Wanneer je al lid bent van TransportEffect mag je gebruik maken van alle services van HZC en TransportEffect tot het lidmaatschap afloopt, waarna je ervoor kunt kiezen je al dan niet bij HZC aan te sluiten.

Zoals gezegd zijn we erg blij met HZC als partner en we hebben er enorm veel zin in deze combinatie in een hogere versnelling te zetten, op weg naar een gezonde transportsector met een mooie toekomst voor alle chauffeurs!

Samen sterk in sector Beroepsgoederenvervoer/Verticaal Transport

(Artikel van Vakvereniging HZC)

HZC gaat een unieke samenwerkingsovereenkomst aan met Aschwin Cannoo van chauffeursvereniging Transporteffect en het social media platform Chauffeursnieuws.

Lees verderVragen?

ledenservice@transporteffect.nl


Over HZC

Magazine


Contributie

Contributiebedragen per 1 januari 2023 in Euro's per maand

Normale contributie (21 jaar e.o.) 18,00 
15- en 16-jarigen  5,50 
17-en 18-jarigen  7,50 
19- en 20-jarigen  9,50 
Langdurig uitkeringsgerechtigden  9,00 
Partnerleden  9,00
AOW-leden  5,50


Filters
Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht