Panteia komt met resultaat stijging kosten transport. Maar waarom verdient een chauffeur ver onder het gemiddelde?

Elk onderzoek is er een en elk onderzoek belicht kwesties, maar Panteia kijkt voor de chauffeur blijkbaar alleen naar dit moment en niet naar de toekomst. We horen elke keer weer dat de loonkosten volgens de cao omhoog gaan en dan komen er meteen rekensommen. 

Panteia schrijft: “De lonen zijn per 1-7-2021 met 3,5 procent verhoogd en worden per 1-1-2022 met 3,25 procent verhoogd conform de cao beroepsgoederenvervoer. In 2021 zijn de gemiddelde loonkosten (brutoloon inclusief sociale lasten stijgt enkel in het laatste halfjaar 2021) ten opzichte van 2020 met 0,9 procent gestegen. De gemiddelde loonkostenstijging in 2022 ten opzichte van dit jaar bedraagt 6,3 procent. Een vergelijking van de situatie per peildatum 1-1-2021 met 1-1-2022 resulteert in een loonkostenstijging van 7,17 procent.”  klik hier voor het hele artikel.

Dit bevreemdt ons nogal, want als we een gemiddelde pakken van het chauffeursloon komt dit uit onder of gelijk aan de inflatie in Nederland. De verhoging in de afgelopen cao zet ook geen zoden aan de dijk. Men heeft het over een verhoging van 3,5% + 3,25% = 6,75%, maar dit moet men wel berekenen vanaf de laatste cao tot het einde van de huidige cao (2020-2023). Het gemiddelde over deze 3 jaar komt dan uit op een verhoging van 2,25% per jaar. Ter vergelijking: de afgelopen maand was enkel de inflatie al 2,7%. Net als het kwartje van Kok Wij weten niet in hoeverre men in het onderzoek een toekomstverwachting neerzet, maar we kunnen wel vertellen dat de beloningen voor een vrachtwagenchauffeur ver onder het gemiddelde liggen en dat men met enkel een basissalaris al moeite heeft om met een gezin te kunnen rondkomen.

Rond 2005 zijn vakbewegingen ermee akkoord gegaan chauffeursbeloningen tijdens de crisisjaren een complete schaal omlaag te zetten.  En net als bij het kwartje van Kok zal ook dit nooit aan de chauffeurs worden teruggegeven. Zelfs nu er een chauffeurstekort is denkt men er niet aan een chauffeur beter te gaan betalen. Er worden wat speldenprikken uitgedeeld en acties opgezet om chauffeurs te lokken, maar dit is tijdelijk en zet geen zoden aan de dijk. Loonschalen Vanaf 2020 bedraagt het uurloon in een E-schaal met tenminste 7 jaar ervaring maar maximaal € 17,90 en in een D-schaal met tenninste 6 jaar ervaring maximaal € 16,41, terwijl het gemiddelde uurloon in Nederland in 2020 € 24 was.

Als we kijken naar de cijfers van het CBS zien we dat de beloningen voor alle vergelijkbare beroepen veel hoger liggen dan wat een beroepschauffeur wordt betaald. Het sociale vangnet dat we met ons allen hebben opgebouwd, zoals WW en ziektegeld, zal door het lage uurloon nooit voldoende zijn om te kunnen rondkomen. Dit is zorgelijk, waardoor wij vinden dat in 2023 grote stappen moeten worden gemaakt. Een chauffeur werkt vele uren om aan een normaal salaris te komen, wat het tweeverdienende huishoudens moeilijk maakt wanneer men kinderen heeft die ook zorg en aandacht nodig hebben. Veel chauffeurs trekken de onkostenvergoeding bij het salaris. Wanneer men een week onderweg is kan dit oplopen tot een "extraatje" van tussen de 250-350 euro belastingvrij. Men vergeet echter dat dit niet bij het salaris kan worden gerekend; als u in de ziektewet of in de WW terechtkomt heeft u er geen recht op. Ook zijn deze vergoedingen bedoeld voor onderweg en heeft u er zeker weten te weinig aan wanneer u in plaats van zelf te koken drie maaltijden per dag zou kopen. Daarbij hebben steeds meer transportbedrijven een policy om de wagen zo veel mogelijk terug te halen en meteen weer te laten vertrekken, waardoor men de chauffeur aanzienlijk minder aan onkostenvergoeding hoeft te betalen.

Al met al moet er beslist iets aan de beloningen worden gedaan en we zien dus dat Panteia zeker gelijk heeft qua verhoogde kostenontwikkeling in het goederenvervoer als we alleen al naar de toekomst kijken. Uiteraard hebben meerdere punten hier invloed op, maar wij hebben op het moment alleen dit punt even uitgelicht. De vrachtmarkt staat al jaren onder druk en prijzen zijn decennialang extreem laag geweest. Daarom moet een inhaalslag worden gemaakt en moet men ervoor zorgen dat het vak aantrekkelijk blijft en dat men van dit werk normaal kan leven. Het huidige chauffeurstekort was ook te verwachten; de goedkopere vrachtprijzen waarvoor Oost-Europese landen de vrachten wegreden waren van tijdelijke aard en daaraan is nu een einde gekomen. Geef dus boter bij de vis zullen we maar zeggen, waardoor de economie in stand zal blijven. 

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht