Chauffeurstekort en imago - we zijn nu 3 jaar verder, wat wordt eraan gedaan?

We staan ervan versteld dat de gevestigde organisaties nog steeds bar weinig actie vertonen om het chauffeurstekort aan te pakken, zeker als we bedenken dat er in de toekomst veel meer chauffeurs nodig zullen zijn.

chauffeurstekort1313

Transitie

Bij de verplichte transitie naar een duurzaam wagenpark wordt vooralsnog ingezet op elektrisch rijden. Doordat het opladen een stuk langer duurt dan je tank volgooien met gasolie zullen vrachtwagens per dag minder kilometers kunnen rijden en zal er worden gepland op bereik. Een wagen zal minder kunnen vervoeren, maar omdat de vrachten toch moeten worden vervoerd zal er per wagen een halve wagen extra nodig zijn. Als je nu twee wagens hebt rijden moet je er dus een wagen bij hebben, waarop uiteraard ook een chauffeur zal moeten zitten. Daarnaast zal er minder vraag zijn naar buitenlandse chauffeurs, doordat zij in hun eigen land even veel als hier zullen kunnen verdienen. Volgens de cijfers wordt tweederde van de ritten nu nog door buitenlandse chauffeurs uitgevoerd, maar omdat dit in de toekomst zeker zal afnemen moeten we hiervoor Nederlandse chauffeurs hebben klaarstaan.

 

Wat opvalt is dat men amper lering uit het verleden trekt.
Er is de laatste decennia weinig tot niets gedaan om het chauffeursvak op de kaart te zetten; er was immers een groot aanbod uit de lagelonenlanden en men maakte daar gretig gebruik van.

Sector

We weten allemaal dat daardoor de lonen en de vrachtprijzen niet met de economie zijn meegegroeid en de problemen die dit meebracht zijn nu duidelijk zichtbaar.

Het is verbazingwekkend dat er vanuit de sector nog steeds geen noemenswaardige actie valt te bespeuren, terwijl we nota bene de landelijke media op onze hand hadden.
Van ons uit is toch wel veel in de media gekomen over het chauffeurstekort en over de noodzaak hierop te ageren.
Zo hebben we een grote enquête gehouden zijn we een paar keer op de radio en zelfs op tv geweest.
Er zijn tientallen gesprekken in de sector gevoerd, waarbij we erop aandrongen in actie te komen in plaats van achterover te blijven leunen.
Af en toe werden berichten overgenomen en zo nu en dan kwamen bedrijven met een actie, maar alles bloedde vervolgens weer vrij snel dood.

Geen actie

Het baart ons zorgen dat de organisaties nog altijd nauwelijks in actie komen, waardoor ook de landelijke media niets krijgen aangereikt om het vak op de kaart te kunnen zetten.
Wij hebben steeds aangegeven dat er moet worden samengewerkt om het imago van het vak te verbeteren. Dit zal een lieve duit kosten en wij vinden dat de rijke organisaties nu eindelijk de hand eens van de knip moeten halen.
Als voorbeeld geven wij altijd de werving van defensie: gelikte spotjes die veelvuldig te zien zijn en waardoor je bij wijze van spreken liever vandaag dan morgen in het leger zou willen
.
De komende maand hebben we weer een gesprek en gaan we er toch voor de zoveelste keer op aandringen dat er echt iets moet gebeuren om in de behoefte van het volk te kunnen blijven voorzien.
Een goed imago en dito beloningen en arbeidsvoorwaarden zijn in een notendop het belangrijkst om het vak aantrekkelijk te krijgen.
Als het zo doorgaat als nu en de organisaties in het transport met hun kop in het zand blijven zitten zal de enorme laksheid van de afgelopen jaren alleen maar harder worden afgestraft, tot het zo drastisch wordt dat Nederland zijn onafhankelijkheid zal kwijtraken.
Het kan toch niet zo zijn dat transporten alleen nog maar worden uitgevoerd door chauffeurs uit andere landen doordat er geen Nederlandse chauffeurs meer te krijgen zijn?
Wanneer er niets gebeurt hebben we dit te danken aan de sector zelf en met name aan de organisaties die zeggen hiervoor te bestaan. Deze organisaties worden door de sector dik betaald, waardoor wij het dan ook als hun plicht zien om de koppen eindelijk eens uit het zand te trekken.

Lidmaatschap wordt uitgegeven door Transporteffect B.V.  KVK: 82836426

Toen ik de Mercedes Actros kreeg met camera’s als spiegels riep ik meteen: "Wat een onzin!"

Sinds de uitbraak van het conflict op 24 februari 2022 zijn wij actief om uit naam van de Nederlandse chauffeurs voedsel en hulp te geven aan de Oekraïense chauffeurs.

Dode hoek vrachtwagens blijft een probleem We hebben er al eerder over geschreven: de dode hoek bij de vrachtwagen. (link) Welke oplossingen …

We horen het vaak: je mag maximaal 4 meter hoog zijn, dus als je te hoog bent is het altijd de fout van het materieel of van jou, de chauffeur.

Chauffeurs krijgen regelmatig de schuld. Maar hoe vaak is het de schuld van gemeenten en andere instanties die parkeerplaatsen of industriegebieden onder hun beheer hebben?

Je mag me niet inhuren als chauffeur. Enorme chauffeurstekort maar toch willen ze het niet makkelijk maken