Enquête eind 2021 de grootste ooit onder de beroepschauffeurs

Ruim 3850 invullingen. Uitslag van de grootste enquête ooit. Een snelle samenvatting, maar ook het complete verhaal.

De beroepschauffeur spreekt.

Veel van jullie hebben de moeite genomen om onze enquete in te vullen. Met de uitslagen daarvan zijn we naar de media en de politiek gestapt. Het zijn allemaal kleine stapjes maar uiteindelijk wordt er toch aandacht aan besteed en zal het toch een keer tot tastbare resultaten leiden. Wij blijven voor de belangen van de chauffeurs in de bres springen, daarop kunnen jullie vertrouwen.

Uitgewerkte uitslagen

Ruimte op de weg

Minder ruimte is meer risico, wel wordt de vinger snel gewezen naar de beroepschauffeurs als het mis gaat. 88 procent ziet ruimte afnemen

Doorrijden vermoeid

Uit onze enquête die door ruim 3850 chauffeurs is ingevuld blijkt dat vermoeidheid onder de chauffeurs zeker een punt is dat aandacht verdient. Nu horen we mensen al vanaf de zijlijn roepen dat minder uren maken het medicijn is.

Uitslag van de grootste enquête ooit- transporteffect

Ruim 3850 invullingen! Uitslag van de grootste enquete ooit! Een snele samenvatting maar ook het complete verhaal! De beroepschauffeur spreekt

rijtijden transporteffect

Het is wel een gelukje dat de pakkans vrij klein is en dat de meeste controleurs weten dat veel chauffeurs zich onmogelijk altijd aan de rijtijden kunnen houden, maar ...........

tekstborden Transporteffect

Waarom worden er in het huidige internationale verkeer nog altijd tekstborden gebruikt?

hulpmiddelen Transporteffect

waar gaat het nu om? Gaat het om geld verdienen of gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid, zodat iedere weggebruiker er profijt van heeft?