Donderdag 20 mei 2021

We begrijpen België steeds minder… Eerst geeft men aan zich aan te sluiten en nu blijkt dat er problemen zijn bij het innen van kilometerheffing van buitenlandse vrachtwagens. Malta gaf aan naar het Europese Hof van Justitie te gaan om zich te verzetten tegen de cooldown periode van 4 dagen die een vrachtwagen moet houden wanneer die zich in een ander land bevindt dan in het land waarin het voertuig geregistreerd is.

Wil jij ook zekerheid? Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.
Carmen Ryheul Transporteffect
Carmen Ryheul Vlaams Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Kortrijk Vlaams Belang carmen.ryheul@vlaamsparlement.be

Malta Deze regel staat in het Europese mobiliteitspakket en heeft als doel dat werkgevers hun chauffeurs niet kunnen verplichten opeenvolgende maanden in een andere lidstaat hun werkzaamheden te blijven uitvoeren. Hoofddoel: eerlijke concurrentie bewerkstelligen. Omdat Malta al te vaak gebruik maakt van deze oneerlijke vorm van concurrentie, gaat Malta daar tegen in. België gaf aan zich bij Malta aan te sluiten. Ongelooflijk! Wij, met TransportEffect, blijven strijden om ons land te overtuigen van het belang van een eerlijke vrachtmarkt in Europa. Wij vroegen Vlaams volksvertegenwoordiger, Carmen Ryheul (Vlaams Belang), aandacht te besteden aan het onderwerp van de ‘kilometerheffing’. In een schriftelijke vraag aan Vlaams Minister van mobiliteit en openbare werken polste ze enerzijds naar het aantal overtredingen en boetes die niet werden betaald door buitenlandse firma’s met betrekking tot de kilometerheffing en anderzijds naar de opbrengsten.   Eerlijkheidshalve hadden we nooit durven dromen dat de opbrengsten van die boetes van zo’n grootorde zouden zijn. De totale Vlaamse opbrengst van de kilometerheffing in 2020 bedroeg maar liefst, op enkele euro’s na, 475 miljoen euro 475 miljoen euro Wat ons vooral tegen de borst stoot, is dat voornamelijk buitenlanders weigeren of nalaten boetes te betalen. Van Nederland weten we dat België er achteraan gaat als een boete wegens ontduiking van kilometerheffing wordt opgelegd en de druk tot betalen is zeer hoog. We zijn van mening dat dit dan ook voor andere lidstaten zou moeten gelden. Maar 35,1% betaalt de boetes gewoon niet en dit loopt dik in de cijfers. Ruim 11 miljoen euro moet er nog worden geïnd en intussen wordt vrolijk verder gereden. Dit is oneerlijke concurrentie, doordat de eerlijke bedrijven wel hun afdragingen doen. Wat ons ook erg opvalt is dat er van de opbrengst van 475 miljoen euro, 24,5 miljoen euro aan subsidies (voornamelijk voor studies) is verstrekt en dat er slechts 136,5 miljoen euro werd uitgegeven aan de verbetering van de wegen. Nog eens 100 miljoen euro komt jaarlijks het Agentschap Wegen en Verkeer toe. ‘Flankerende maatregelen’, zoals dat wordt genoemd: 4 miljoen euro. Al met al blijft er nog heel veel geld in de pot zitten waarvan we niet weten waar dat naar toe gaat of wat de plannen daarmee zijn. Onze berekening komt uit op ruim 200 miljoen! Tot slot Ook volksvertegenwoordiger, Carmen Ryheul, wil hieromtrent duidelijkheid. Wordt vervolgd dus… Met vriendelijke groet Bron: cijfermateriaal uit het schriftelijk antwoord op de vraag van Carmen Ryheul. Extra informatie: In 2020 werden er in Vlaanderen 31.759 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de verplichte kilometerheffing. Daarvangingen er 7.823 (24,6%) naar een Belgisch voertuig en 23.936 (75,4%) naar een buitenlands voertuig..

Opbrengsten

opbrengsten kilometer heffing

Subsidie

Subsidie kilometerheffing Jaarlijks wordt het grootste deel van dit budget voorzien voor de subsidie ecologisch en veilig transport: het budget voor 2020 was 34.973.000 euro, waarvan 19.128.764,15 euro al begin 2020 uitbetaald werd voor de steunherzieningen 2017 en 2018 en de steunaanvragen 2019 in wachtrij, omdat het budget van 36.000.000 euro in 2019 opgebruikt was. Hierdoor was er nog een resterend budget van iets meer dan 15,8 miljoen euro over voor de aanvragen in 2020. De totale steun voor de 2.225 aanvragen 2020 bedroeg 24.429.636,09 euro. De uitbetaling van het resterend steunbedrag van iets meer dan 8,6 miljoen euro van de aanvragen 2020 in wachtrij werd overgeheveld naar de kredieten van 2021.

Uitgaven

(Niet alles weergegeven op deze deze pagina) Meer bij de Bron: <a href="https://www.vlaamsparlement.be/" target="_blank">https://www.vlaamsparlement.be/</a>

Nieuwe cijfer gepubliceerd op 21-06-2021  Bedrag onbetaalde kilometerheffing-boetes buitenlandse vrachtwagens fors opgelopen

Reactie plaatsen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht