Zaterdag 10 september 2022

Uit onze enquête bleek dat de grote vakbewegingen FNV en CNV slecht scoren onder de chauffeurs. We horen het ook steeds vaker in de media; mensen vragen zich af of de vakbonden überhaupt nog wel verschil maken. Het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) is ontstaan in 1909 en bestaat dus ruim 100 jaar, wat waarschijnlijk de reden zal zijn dat ze nog wat vet op de botten hebben. De afname van leden is een trend en de vakbeweging heeft het tij nog niet kunnen keren; in 2001 had het CNV ruim 355.000 leden en volgens de laatste cijfers zijn dat er nu minder dan 225.000 (bron: CBS).

Wil jij ook zekerheid? Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.

FNV De FNV (Federatie Nederlandse Vakbewegingen) is groter, maar ook die komt er blijkens onze enquête slecht af. De FNV is opgericht in 1976 en bestaat dus ook al erg lang. Deze bond is inmiddels de grootste van het land, en is gaandeweg behoorlijk rijk geworden. Maar ook hier is een leegloop gaande; van de 1,2 miljoen leden in 2001 zijn er volgens het CBS nu nog 916.000 (2021) over.

Nederland telt ruim 9 miljoen werkende mensen, dus dit zijn niet bepaald goede cijfers. Op het moment is nog maar ongeveer 16% van de chauffeurs lid van de FNV en bij het CNV is dit ongeveer 4%. Dit weten we doordat de laatste cao algemeen bindend moest worden verklaard, waardoor de cijfers naar boven kwamen.

738,6 miljoen in kas

Wat vooral opvalt is het enorme aantal personeelsleden dat de vakbewegingen in dienst hebben. De FNV heeft een personeelsbestand van maar liefst ruim 1500 mensen en had in 2020 een totaal eigen vermogen van ca. 738,6 miljoen euro, waarvan 67 miljoen in het weerstandsfonds - zeg maar de stakingskas - zit. Je zou toch mogen verwachten dat er dan ook rendement voor de werknemers in Nederland zichtbaar zou moeten zijn.

We horen de bewegingen vaak als excuus roepen dat het komt door de vergrijzing en omdat jongeren geen lid meer worden. Maar is dat de enige reden, of komt het ook en vooral door het beleid? Wanneer journalisten de bonden om commentaar vragen zijn die zelden bereikbaar of komen ze met een tekst die veel woorden bevat, maar totaal geen inhoud heeft.

Zie ook: Vakbond FNV niet transparant over inkomen eigen bestuurders

Vakbewegingen met zichzelf bezig Wanneer de vakbewegingen hun werk zouden doen, zouden wij niet eens bestaan. Ons hele bureau ligt vol en zelfs de vloer is bezaaid met kwesties waarmee de grote vakbewegingen zich zouden moeten bezighouden, maar waarvan weinig tot geen activiteit valt te bespeuren.

Onlangs nog hebben we met de beste bedoeling een brief met een handreiking geschreven, maar ook die wordt tot op heden totaal genegeerd. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we ons eigenlijk het volgende afvragen: hebben deze vakbewegingen er nog wel baat bij om de mensen te helpen, of zijn ze ordinaire bedrijven geworden?

TransportEffect & Stichting ChauffeursNieuws

Voor ons blijft overeind dat de chauffeurs een stem in de maatschappij moeten hebben, wat dan ook de hoofdreden voor ons ontstaan was. Het klopt dat we geen 50, 100 of meer jaren bestaan, dat we nul euro in kas hebben en dat we alleen maar met vrijwilligers kunnen werken.

Toch hebben wij het gevoel dat we meer zaken oppakken en beter voor jullie welzijn opkomen dan die grote vakbewegingen.

Sinds ons ontstaan zien we ook dat de grootste veranderingen voor de beroepschauffeurs er vooral dankzij onze niet aflatende inzet zijn gekomen en niet vanuit de grote vakbonden.

Nu weten we heus wel dat het niet sjiek is jezelf op de borst te kloppen en anderen de grond in te boren, maar waar waren die grote bonden dan? Uiteindelijk willen wij samen met iedereen jullie toekomst verbeteren en daarom blijft het jammer dat de vakbewegingen zich heer en meester voelen en ervoor kiezen niet in te gaan op handreikingen vanuit het volk, vanaf de werkvloer of vanuit andere organisaties. De arrogantie is onderhand stuitend te noemen en staat haaks op hun oorspronkelijke functie: zich inzetten voor de werknemers. Zoals we eerder al zeiden: Het is de hoogste tijd om wat slapende bonden wakker te maken! We moeten de vakbewegingen er op wijzen waarvoor ze in het leven zijn geroepen.


Antwoorden september 2021


Brief 29-10-2021 - Toen mevrouw Slachter het stokje overnam en voor ons als beroepschauffeur beloofde in te zetten .


Jammer genoeg geen reactie gehad op onze handreiking.

Reactie plaatsen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht