Reacties gemeenten over laaghangende takken die vrachtwagens beschadigen

Gemeenten verzuimen nogal eens hun bomen te snoeien en dat levert niet alleen schade aan vrachtwagens op, maar er kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan.
Ondanks dat het vaak wel goed gaat, mag dit niet uit het oog worden verloren en mag hierop niet worden bezuinigd.
Zeker met deze donkere dagen is het erg belangrijk dat het risico op schrikreacties zo klein mogelijk blijft, buiten de schades die kunnen ontstaan.

Het voornaamste doel van onze brief was aandacht te vragen voor het onderwerp. Daarnaast hebben we ook gevraagd of er een meldpunt was, zodat we zouden weten dat de brief werd gelezen omdat men ons een terugkoppeling moest geven.
Op dit moment heeft ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland de moeite genomen dit te doen. Welke gemeenten dat zijn is te zien in de lijst hieronder, die zal worden aangevuld wanneer meer reacties binnenkomen.

Aankomende tijd zullen we ons beraden of er meer stappen nodig zijn om te zorgen dat vrachtwagens overal kunnen doorrijden zonder door takken te worden aangevallen.
In tegenstelling tot andere organisaties waarvan je het zou mogen verwachten pakken wij dit soort onderwerpen wel op, omdat wij die ook belangrijk vinden.

Ons eerder artikel over het onderwerp

Laag hangende takken - brief naar 344 gemeenten | TransportEffect

Meer nieuws en artikelen van ons


Hierbij de reacties die we hebben ontvangen. Veel gemeenten hebben niet de moeite genomen om een terugkoppeling te geven.

Naaldwijk

Op de site van de gemeente Westland is het mogelijk om een schade te melden Om de schade te melden, kunt u als burger gebruikmaken van DigiD. Bedrijven of organisaties kunnen dit doen via eHerkenning. Dit is ook de weg om schades door laaghangende takken te melden.

Oost Geldre

Dat er bij jullie in korte tijd 850 klachten zijn binnengekomen over laaghangende takken, dat is niet prettig en wij begrijpen dat dit zorgwekkend is voor uw organisatie. Echter u wijst in uw brief gelijk naar de gemeente dat wij verzuimen om te snoeien. De vraag die wellicht relevanter is in deze: Hoe kan het zijn dat er in korte tijd zoveel klachten bij jullie binnenkomen over laaghangende takken. Het antwoord is misschien deels een stukje snoeien, maar de grootste oorzaak is wellicht onbekend bij u.

De reden dat er afgelopen jaar vrij veel laaghangende takken waren komt door de enorm droge zomer. Bomen verliezen dan hun celspanning in het hout, waardoor takken slapper gaan hangen en dus lager komen te hangen. Dit is een aspect waar wij als boombeheerders en gemeente ook niets aan kunnen veranderen. Dat gebeurd heel geleidelijk. Voor uw beeldvorming, in onze gemeente maken wij 1x per 3 jaar een ronde langs de bomen qua snoeien. Daarbij houden wij de wettelijke doorrijhoogte in de gaten van 4,50 meter. Dit proberen wij zo goed als mogelijk na te komen.

Als een chauffeur schade ondervindt, dan is op onze website al een algemene webpagina ingericht waarin u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor eventueel geleden schade. Daarnaast is het ook mogelijk om digitaal een melding te doen via onze website als een van de chauffeurs een keer een laaghangende tak tegenkomt.

Volgens mij voldoen wij dus hiermee al aan uw vraagstuk betreffende een meldpunt om laaghangende takken te melden en om eventueel indien van toepassing de gemeente aansprakelijk te stellen.

Gemeente Texel

Texel heeft een prima systeem van melden van gevaarlijke situatie.Dit had u eenvoudig kunnen zien door in te loggen op onze website. We hebben ook jaarlijks 2 perioden dat er volop wordt gesnoeid in de bomen die we in onderhoud hebben. Uw algemene brief wordt voor kennisgeving aangenomen

Gemeente Tynaarlo

In reactie op uw brief kunnen wij u melden dat de gemeente Tynaarlo zich houdt aan de richtlijnen zoals die bij wet zijn vastgesteld, dat er een takvrije zone is van 4.80m in het rijprofiel van de weg. Als wij een bestek op de markt zetten staat er ook altijd in vermeld: boven het rijprofiel van de weg 5m opsnoeien. Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

De BUCH gemeenten

Bedankt voor uw bericht. Ik begrijp dat het gaat om de mogelijkheid van melden van zaken. De BUCH gemeentes werken met de applicatie FIXI.nl, hier kunnen alle zaken gemeld worden en door de gemeente opgepakt of beantwoordt.

Gemeente Edam Volendam

Uiteraard proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen dat vrachtwagens binnen onze gemeente last hebben van laaghangende takken. Mocht er wel schade zijn ontstaan dan bestaat de mogelijkheid om ons hiervoor aansprakelijk te stellen. Dit kan via onze website edam-volendam.nl/ schadevergoeding-bij-nalatigheid. Voor het melden van laaghangende takken kan men gebruik maken van de app MijnGemeente. Deze is te downloaden via Google Playstore of de Appstore.

Gemeente Oldebroek

Naar aanleiding van uw bericht over laaghangende takken in het verkeer informeer ik u graag over de situatie in de gemeente Oldebroek:

Eenieder kan in de gemeente Oldebroek eenvoudig een Melding Openbare Ruimte doen, over bijvoorbeeld laaghangende takken, door ons te bellen op ons algemene nummer 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl/melding. Bij ons zijn er momenteel geen meldingen/cijfers bekend over schade aan transportwagens in de gemeente Oldebroek die ontstaan zijn door laaghangende takken.

Mogelijk speelt hierin mee dat de bomen in de gemeente Oldebroek goed worden onderhouden. Zo zijn alle bomen in de gemeente in 2018 en 2019 nog gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Dit betreft de bomen die individueel zijn opgenomen in ons beheersysteem. Sinds 2020 worden, om risico’s te minimaliseren, alle bomen eens per 3 jaar gecontroleerd. Dit wordt gedaan via een zogeheten Visual Tree Assessment (VTA). De bevindingen leggen we digitaal vast en de daaruit volgende veiligheids- en onderhoudsmaatregelen voeren we uit. Zo houden we goed zicht op de gezondheid en vitaliteit van het bomenbestand in onze gemeente. Uit de uitkomsten van de VTA-controle blijkt welke bomen gekapt moeten worden. Daarnaast wordt incidenteel onderhoud uitgevoerd naar aanleiding van meldingen (door bijv. inwoners, bestuurders) of natuurgeweld et cetera. Ook worden alle bomen in de gemeente Oldebroek standaard iedere zes jaar preventief gesnoeid.

Gemeente Beesel

Binnen de gemeente Beesel hebben wij geen apart meldpunt voor het melden van schade door takken. We hebben wel de volgende 2 mogelijkheden:
melden van laaghangende takken kan via onze website www.beesel.nl door een “melding openbare ruimte” te doen of via info@beesel.nl
is er sprake van schade door takken, zie dan ook de info op de website www.beesel.nl, bij “aansprakelijk stellen gemeente” of via info@beesel.nl t.a.v. Facilitaire Zaken

Gemeente Tubbergen

Bedankt voor uw mail/vraag omtrent schade aan vrachtauto's door laaghangende takken.
In de gemeente Tubbergen hebben we wel een plan voor het snoeien van de bomen.
We hebben geen meldpunt waar chauffeurs schade kunnen claimen.
Natuurlijk werken we wel met een zaaksysteem dia via een link op de site te bezoeken is.
Hier kunnen alle meldingen van welke aard ook in gemeld worden. Ook kan men hier de gemeente aansprakelijk stellen voor schades.

Misschien is het ook handig om de buitenbeterapp te downloaden. Hier kunt u allerlei meldingen in zetten, en dit komt dan bij de juiste overheidsinstantie terecht. Hopelijk is uw vraag zo naar tevredenheid beantwoord.

Gemeenten Eemnes, Blaricum en Laren

Onderstaande mail heeft u gestuurd naar de gemeenten Eemnes, Blaricum en Laren. Ik antwoord bij deze voor alle drie de gemeenten. U vraagt ons om een meldpunt in te richten op de gemeentelijke website waar schadeclaims kunnen worden ingediend.U kunt hiervoor gebruik maken van een Melding openbare ruimte (onder inwoners – direct regelen) of het contactformulier op de website invullen. Op deze manier komt uw melding of schadeclaim altijd op de juiste plaats binnen de organisatie terecht.

Gemeente Meierijstad 

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 november jl. stuurde u ons een mail betreffende een meldpunt voor transporteurs waar zij een schadeclaim kunnen indien wanneer een wagen door een laaghangende tak is beschadigd. Onze gemeente heeft een dergelijke mogelijkheid, deze is te vinden op https://www.meierijstad.nl/Con...aansprakelijkstellen.

Gemeente Kampen

Als Gemeente met een eigen afvalinzameldienst en groot materieel zouden we veel last hebben van laaghangende takken als deze niet regelmatig worden gesnoeid. Mochten er chauffeurs zijn die toch last hebben van niet gesnoeide takken, dat kan standaard online gemeld worden bij onze gemeente via https://www.kampen.nl/overlast-van-bomen-en-struiken-melden. Dat geldt ook voor schade. Zie: https://www.kampen.nl/gemeente-aansprakelijk-stellen

Gemeente Noordenveld 

We hebben uw mail van 1 november 2022 in goede orde ontvangen. De gemeente Noordenveld heeft de volgende voorzieningen op de website getroffen: Er kan melding gemaakt worden van laaghangende takken via onderstaande link:

Overlast van bomen en ander groen | Gemeente Noordenveld

Voor het melden van schade kunt u op onze website terecht via onderstaande link:

Aansprakelijkheid bij schade | Gemeente Noordenveld

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Gemeente Kerkrade 

Hartelijk dank voor uw schrijven betreffende uw verzoek voor een meldpunt voor schadeclaims laaghangende takken op de website van de gemeente Kerkrade. Graag informeer ik u over onze situatie. De gemeente Kerkrade is verantwoordelijk voor zowel de aanleg als het onderhoud het openbaar groen in de openbare ruimte.

Het onderhoud, waaronder ook het snoeien van bomen en struiken, vindt plaats op basis van een planning. Deze planning is onder meer gebaseerd op regelmatige controles van de bomen. Bomen worden daarbij opgekroond (verwijderen laaghangende takken), zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid en om mogelijke schade aan gevels te voorkomen. De gemeente Kerkrade houdt op deze wijze aan haar zorgplicht.

Burgers en bedrijven kunnen via de website van gemeente Kerkrade, de Buitenbeter-app of telefonisch een melding doorgeven over het onderhoud of kwaliteit van de openbare ruimte. Laaghangende takken behoren daar uiteraard ook toe. Deze meldingen worden in behandeling genomen door de betrokken afdeling. Een extra meldpunt op de gemeentelijke website achten wij om die reden niet nodi

Gemeente Amstelveen

Wij streven er naar om onze zorgplicht zo goed mogelijk na te komen. Wij worden hierbij ook geholpen door ons meldingensysteem Fixi. Iedereen kan en mag hier een melding doen over het beheer in openbare ruimte. Ik durf eigenlijk wel te stellen dat overlast door laaghangende takken tot een verleden behoort.

Gemeente Nieuwegein 

Wij hebben een meldpunt via de website van de gemeente Nieuwegein of bellen met 14-030.

Gemeente Haaksbergen

We ontvingen onderstaande informerende email van u, die u heeft gericht aan alle gemeenten in Nederland. Ik begrijp dat het niet nodig is om hier rechtstreeks op te reageren, maar de volgende informatie is voor u relevant en misschien deels geruststellend;

Voor het melden van problemen in de openbare ruimte zoals laaghangende takken heeft iedere gemeente wel een systeem en / of werkwijze. Dit kan verschillen per gemeente, maar is dus al wel geregeld
Schades claimen kan bij iedere gemeente, waarna de claim beoordeeld zal worden.
In Haaksbergen worden de gemeentelijke bomen worden tijdig gesnoeid en geïnspecteerd. Voor zover bekend is dit bij de meeste gemeenten zo georganiseerd.
Het overgrote deel van laaghangende takken is particulier eigendom, schades dienen in die gevallen geclaimd te worden bij de eigenaar van de tak / boom.
Het is niet in alle gevallen zo dat de eigenaar van de tak direct verantwoordelijk is voor (alle) schade als iemand er tegenaan rijdt. Dat kan per geval verschillen en zal per geval worden beoordeeld.

Gemeente Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen 

Op 1 november 2022 hebben wij uw brief ontvangen. U vraagt naar een meldpunt waar u klachten met betrekking tot laaghangende takken in het verkeer kan melden. Gemeente Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen zijn reeds in het bezit van een dergelijk meldpunt. Een ieder kan een melding digitaal indienen via een app. Voor de drie gemeenten is dit de fixi-app www.fixi.nl Binnen dit systeem wordt elke melding geregistreerd en ontvangt een terugkoppeling.

Ook kan er via de gemeente website de melding gemaakt worden of telefonisch.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gemeente Schagen

Onlangs ontvingen wij uw verzoek aan gemeenten een meldpunt te maken waar chauffeurs een claim kunnen indienen bij schade door laaghangende takken.

Iedere gemeente heeft een meldpunt voor schades. Deze is te vinden op de site van de betreffende gemeente. Vul bij zoekopdracht "schade" in. Dan word je naar een schadeformulier geleid waar tevens documenten, foto's e.d. aan toegevoegd kunnen worden. Iedere claim wordt opgepakt en serieus behandeld.

Gemeente Nederweert

Wij hebben inderdaad een dergelijke meldpunt op onze website, via Fixi en via een schadeformulier dat online ingevuld kan worden.

Gemeente Hardenberg

Als organisatie zet u zich in om kwesties in de transportsector op te pakken. 1 van de kwesties is schade aan vrachtauto's door laag hangende takken. U vraagt daarom of er bij de gemeente een digitaal meldsysteem is of kan komen om schade te melden. Hieronder ga ik in op uw vraag.Gemeente Hardenberg heeft een meldsysteem voor schades. U kunt die vinden op https://www.hardenberg.nl/inwoners/inwoners-vervolg/parkeren-en-verkeer/schade-melden. Mocht een chauffeur andere relevante meldingen voor gemeente Hardenberg hebben dan kan hij dat melden via https://www.hardenberg.nl/inwoners/wonen/melding-maken/meldpunt-openbare-ruimte.Gemeente Hardenberg werkt volgens een snoeiplanning waardoor alle bomen gesnoeid worden. Hiermee dragen we zorg voor onze bomen. Mochten er tussen de snoeironden calamiteiten of onveilige situaties voor doen dan pakken we dat per incident op.

Gemeente Ommen

Als organisatie zet u zich in om kwesties in de transportsector op te pakken. 1 van de kwesties is schade aan vrachtauto's door laag hangende takken. U vraagt daarom of er bij de gemeente een digitaal meldsysteem is of kan komen om schade te melden. Hieronder ga ik in op uw vraag.

Gemeente Ommen heeft een meldsysteem voor schades. U kunt die vinden op https://www.ommen.nl/direct-re.... Mocht een chauffeur andere relevante meldingen voor gemeente Ommen hebben dan kan hij dat melden via https://www.ommen.nl/contact/.

Gemeente Ommen werkt volgens een snoeiplanning waardoor alle bomen gesnoeid worden. Hiermee dragen we zorg voor onze bomen. Mochten er tussen de snoeironden calamiteiten of onveilige situaties voor doen dan pakken we dat per incident op.

Ik hoop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

Gemeente West Betuwe 

In november heeft u een brief gestuurd om aandacht te vragen voor veilige wegen voor vrachtwagenchauffeurs en uw organisatie informatie te verstrekken over een meldpunt schade.

Meldpunt schade

Bij schade veroorzaakt door slecht onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, wegen, pleinen of openbaar groen kunt u de gemeente aansprakelijk stellen via het meldpunt op onze website.

Dit kan via de link: Aansprakelijkheid bij schade | Gemeente West Betuwe

Zorgplicht Bomen

Gemeente West Betuwe borgt haar zorgplicht door het uitvoeren van boomveiligheidscontroles en het uitvoeren cyclisch boombeheer.

Bij de boomveiligheidscontrole wordt onder andere  de opkroonhoogte opgenomen. Hierbij hanteren wij de vereiste (wettelijke) vrije doorgang van een rijweg of fiets- en voetpad zoals hieronder weergegeven. 

Wij zijn ons er van bewust dat er tijdens het groeiseizoen toch een tak van een struik of boom te dicht langs de weg groeit. Als mensen hiervan een melding maken zorgen wij ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost.

Gemeente Peel en Maas 

Gemeente Peel en Maas kan via de algemene gemeentepagina aansprakelijk gesteld worden voor diverse schades. https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/melden-bij-de-gemeente/aansprakelijk-stellen-gemeente

Gemeente Midden-Groningen

Wij hebben uw email ontvangen.
Wij hebben hieraan zaaknummer 1000174 toegekend.

Gemeente Tholen 

Bedankt voor uw e-mail over het volgende onderwerp: Klachten laaghangende takken in het verkeer..Uw vraag of mededeling is op dit moment in behandeling bij Openbare werken en is geregistreerd onder zaaknummer 562698. In geval van correspondentie verzoeken wij u dit zaaknummer te gebruiken zodat wij u snel kunnen helpen.Wij proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Als wij aanvullende informatie van u nodig hebben, zullen wij tussentijds contact met u opnemen. Om te zorgen voor een correcte afhandeling, verwerken wij uw e-mail met uw persoonsgegevens in een geautomatiseerd systeem.Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0166 of per e-mail via gemeente@tholen.nl. 

Gemeente Zaltbommel

Geachte heer/mevrouw,

Dit soort zaken kan via onze site (https://mijn.zaltbommel.nl/aanvragen/135/onbekend/melding-openbare-ruimte-mor-zaltbommel) gemeld worden, maar ik zou chauffeurs eerder aanraden om de BuitenBeter app te installeren en te gebruiken. De app stuurt een melding direct naar de gemeente in kwestie, ongeacht waar in Nederland de chauffeur staat, op basis van de GPS-locatie. Met deze ene app kunnen chauffeurs dus alles melden, dus ook verkeersborden of andere zaken die defect zijn. Let wel, de app staat het niet toe om achteraf foto's toe te voegen. De foto moet genomen worden tijdens het maken van de melding in de app. NB wij zijn niet de eigenaar van de app, alle zaken rond het gebruik van de app horen bij de makers thuis.

Gemeente Rheden

De gemeente Rheden heeft het onderhoud van bomen en daarmee de zorgplicht hoog in het vaandel staan. Wij snoeien onze bomen conform het Handboek bomen 2022, hierin staat ook de wettelijke doorrijhoogte van 4,5 meter vermeld. Wij controleren en snoeien onze bomen in een cyclus van drie jaar. Mocht er onverhoopt toch een locatie zijn die niet voldoet en een chauffeur merkt dit kan hij dit doorgeven via 026 49 76 911

Gemeente Rucphen

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr heeft kennis genomen van uw mail waarin u aandacht vraagt voor de overlast van laaghangende takken in het verkeer. Gelet op de portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders, heeft zij de verantwoordelijk wethouder gevraagd hier eveneens kennis van te nemen.

Gemeente Doesburg

Dank voor uw bericht. We nemen de normen serieus voor het snoeien van bomen. Deze normen zijn bekend bij onze aannemer die daar rekening mee houdt bij het snoeien. Eventuele meldingen hierover in het geval iets toch niet klopt, kan gedaan worden via ons meldingsysteem, hetzij te vinden op onze site (waar doorverwezen wordt naar meldingensite fixi.nl), hetzij via de fixi app.

Gemeente Losser

In de gemeente Losser zijn twee meldpunten:

Onze bomenploeg is momenteel druk bezig met het snoeien en onderhouden van al onze bomen. Daar waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan gaan we eerder aan de slag.

Gemeente Kapelle

Meldingen over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen via onze website ingediend worden. Zie ook de link op onze website; Melding doen | Gemeente Kapelle

Dit platform is niet bedoeld voor het indienen van schadeclaims of het melden van aanrijdschade. In die situaties kan contact gezocht worden via de overige reguliere kanalen, zie Afspraak maken en contact | Gemeente Kapelle

Gemeente Zandvoort, gemeente Haarlem

in antwoord op uw vraag berichten wij dat indien er schade is ontstaan u een schadeformulier kunt downloaden.

Verzoek tot schadevergoeding | Gemeente Haarlem

meldingen overlast laaghangende takken openbare weg:

Overlast van bomen en ander groen | Gemeente Haarlem

Hopend u hiermee van dienst te zijn  geweest,

Succes met uw initiatief.

Gemeente Wageningen

Als gemeente Wageningen voldoen wij aan onze zorgplicht en is de minimale doorrijhoogte onderdeel van aandacht omdat wij onderhoud plegen volgens de richtlijnen van Handboek Bomen (HBB 2022) van het Norminstituut Bomen. https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/handboek-bomen/

De gemeente Wageningen besteedt zorg aan een takvrij rijprofiel.

Daarnaast hebben wij een via de website bereikbaar Meldpunt openbare ruimte: https://www.wageningen.nl/direct-regelen/melding-klacht-of-bezwaar/melding/melding-doen/

Heeft een weggebruiker schade ondervonden dn kan deze link uitkomst bieden: https://www.wageningen.nl/direct-regelen/melding-klacht-of-bezwaar/klacht-of-bezwaar/schadevergoeding-aanvragen/

Voor de laatstgenoemde weblink merk ik op dat schadeclaims rechtstreeks aan de gemeente Wageningen mbt tot schade aan voertuigen waarbij de schade mogelijk is veroorzaakt door vallend hout, of zoals nu gesteld door takken in het rijprofiel, afgewezen worden en we de benadeelde doorverwijzen naar de verzekeraar van het voertuig (zie onderstaand).

Waar ik even aandacht voor wil hebben is het volgende punten:

  • Vrachtwagens worden niet geraakt door laaghangende takken, maar laaghangende takken worden geraakt door vrachtwagens. De chauffeur heeft hier ook een rol in.
  • Verzekeringstechnisch is het zo dat wanneer een chauffeur met de vrachtwagen tegen een tak aanrijd en daarbij schade oploopt aan het voertuig, deze schade opgegeven moet worden bij de verzekeraar van het voertuig.Van belang is dat de chauffeur duidelijke foto's maakt van de betreffende boom zodat deze terug te herleiden is in de openbare ruimte en een digitaal boombeheersysteem van de gemeente waarin het voorval plaats vond.De verzekeraar zal met het verhaal van de chauffeur, de meegeleverde informatie en het schaderapport contact opnemen met de betreffende gemeente. De verzekeraar zal vragen of de gemeente aantoonbaar inspectie en onderhoud heeft uitgevoerd aan de betreffende boom.Vervolgens zal de gemeente checken of het daadwerkelijk om een boom in eigendom en beheer gaat en of de aanrijding binnen of buiten het rijprofiel plats heeft gevonden. Beheer en eigendom informatie is te herleiden uit een digitaal boombeheersysteem waarin dit bijgehouden wordt, evenals inspectiedata en onderhoudsdata. Schade binnen of buiten het rijprofiel wordt buiten gecontroleerd.Kan de gemeente aantonen dat het regelmatig inspectie en onderhoud uitvoert, of dat de aanrijding buiten het rijprofiel plaats vond, dan wijst zij een schadeclaim af en is er sprake van overmacht of ligt de oorzaak mogelijk zelfs bij de chauffeur. Kan de gemeente niet aantonen dat regelmatig inspectie en onderhoud is uitgevoerd en is de schade binnen het rijprofiel ontstaan zonder dat de chauffeur daarbij verwijtbare handelingen heeft verricht, dan is een schadeclaim naar de gemeente terecht en zullen zij via de verzekeraar uitkeren aan de eigenaar van het voertuig.

Een ander ding dat ik wil noemen is het volgende:

  • Afgelopen jaar hebben wij in onze gemeente gezien dat bomen die goed onderhouden zijn en volgens de richtlijnen van het HBB2022 geen gebreken ten aanzien van veiligheid hebben door de droogte verder door hingen  dan gebruikelijk. Datzelfde is ook gebeurt door sterke vruchtdracht bij eiken, waardoor takken zich mogelijk tijdelijk in het rijprofiel bevonden. Iets wat niet altijd te voorzien is omdat we ook met natuur te maken hebben.

Tenslotte:

  • De gemeente Wageningen neemt zijn zorgplicht serieus en het boomonderhoud is goed geregeld met periodieke inspectie en onderhoud volgens de landelijke norm van eens per drie jaar en volgens de richtlijnen van HBB2022.
  • Een aanvullende pagina op de website waar chauffeurs hun aanrijschade van bomen kunnen melden is in de gemeente Wageningen overbodig.

Gemeente Middelburg

Schade wat de gemeente als wegbeheerder kan worden aangerekend kan bij de gemeente via brief, mail of schadeformulier worden gemeld. Als de schade een gevolg is van achterstallig onderhoud volgt er een schadevergoeding. De mail en adres gegevens van de gemeente staan vermeld op de gemeentelijke website.

Gemeente Noordoostpolder

We ontvingen van u een mailing over het risico van laag hangende takken voor het vrachtverkeer. Uw bericht hebben we onder de aandacht gebracht bij de beheerders van de bomen langs de gemeentelijke wegen. Eventuele meldingen kunt u doen via het gemeentelijke meldpunt voor Meldingen Openbare Ruimte. Via de volgende link is een melding te doen:

Meteen melden | Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Velsen

Naar aanleiding van uw mail d.d. 2 november '22 naar de gemeentes wil ik u het volgende melden. Wij proberen in Gemeente Velsen zo goed mogelijk de bomen op de juiste hoogte te houden. Mocht het ergens niet goed zijn horen wij het graag. Wij zitten ook niet te wachten op schade aan de bomen dus is het voor beide partijen goed om te weten waar de eventuele knelpunten liggen. Helaas kunnen we aan bomen van particulieren niets doen. De grondeigenaar van de boom heeft zelf zorgplicht om de boom te onderhouden. De transporteur zal dan met deze particulier in gesprek moeten als er schade is ontstaan door nalatigheid van de boomverzorging. Meldingen kunnen gedaan worden op Slim melden Velsen. Graag hier foto's bijvoegen. Ik hoop u zo geinformeerd te hebben.

Gemeente Maastricht

Met betrekking tot uw vraag aan de gemeente Maastricht over de mogelijkheid tot het kunnen melden van laaghangende takken in het verkeer, het volgende.
De gemeente Maastricht heeft een meldpunt openbare ruimte waar melding gemaakt kan worden over allerlei zaken met betrekking tot die openbare ruimte, dus ook voor laaghangende takken, het centrale nummer hiervoor is 14043.

Gemeente Gennep

Bedankt voor het onder de aandacht brengen van deze kwestie. Wij als gemeente houden dit nauwlettend in de gaten. Ondanks dit kan het zo zijn dat een tak van een van de vele bomen in onze gemeente ons ontgaat. Via onze meldpagina kan er een melding gemaakt worden over laaghangende takken. Wij zullen dan zo snel mogelijk de takken laten snoeien. 
Een meldpunt over mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente omtrent schade door laaghangende takken hebben wij niet en gaan wij niet apart inrichten. Aansprakelijkheidszaken kunnen via de gebruikelijke weg gemeld worden door te mailen naar gemeente@gennep.nl, waarna onze juridische afdeling deze zaken in behandeling neemt.

Gemeente Terneuzen

Vervelend dat het steeds vaker voor schijnt te komen dat vrachtwagens of ladingen beschadigd worden door laaghangende takken. Wij proberen dit uiteraard te voorkomen door onze bomen langs wegen en straten voldoende op te kronen.Mocht ondanks onze inzet er toch nog te laag hangende takken geconstateerd worden dan kunnen chauffeurs deze melden via een Melding Openbare Ruimte. https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Meldingen_over_de_openbare_ruimte/Melding_over_openbare_ruimte_MORIndien een chauffeur van mening is dat wij aansprakelijk zijn voor een ontstane schade dan kan hij/zij via onderstaande link vinden hoe dat in onze gemeente gaat.https://www.terneuzen.nl/Onze_Organisatie/Gemeentelijke_organisatie/Aansprakelijkstelling_gemeenteIk vertrouw er op uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.Met vriendelijke groet

Gemeente Hellendoorn

Naar aanleiding van uw brief wil ik u meegeven dat wij geen speciaal meldpunt zullen openen voor klachten betreffende de openbare ruimte - als we dit voor alle doelgroepen zullen doen is het einde zoek. Onze burgers en bezoekers van de gemeente kunnen een melding openbare ruimte indienen via https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/product/openbare-ruimte_meldingen-openbare-ruimte

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Gemeente Leusden

Dank voor uw mail aan ons over het welzijn van chauffeurs in relatie tot laaghangende takken boven de weg.


In uw brief doet u grofweg twee oproepen:

Heb oog voor takken die mogelijk een gevaar of risico vormen voor het doorgaande verkeer, in het bijzonder voor vrachtwagenchauffeurs;
Zorg dat chauffeurs en anderen gemakkelijk deze gevallen bij de gemeente kunnen melden..

Het weghalen van gevaarlijke en mogelijke schadelijke takken is één van de opdrachten die wij aan de uitvoerder van groenbeheer (Florijn) meegeven. Daarnaast hebben wij meerdere collega's in dienst die toezicht houden en waar nodig een extra ingreep doen. Dit doen zijn op basis van hun expertise en ervaring, maar ook op basis van meldingen die bij ons binnenkomen.

De beste manier om als chauffeur dit soort meldingen bij ons te doen is via ons 'Meldingen Openbare Ruimte (MOR) formulier' via https://www.leusden.nl/melden. Hierbij kan er gekozen worden voor anoniem melden of melden op naam. Wanneer iemand of een bedrijf contactgegevens achterlaat kunnen we een terugkoppeling geven van wat er met de melding gedaan wordt of zal worden.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort neemt haar zorgplicht betreffende het onderhoud van de weg en het groenbeheer zeer serieus. Mocht er desondanks toch schade ontstaan waarvoor één van uw leden de gemeente Amersfoort aansprakelijk acht, verwijs ik u graag door naar het online formulier Schadevergoeding | Gemeente Amersfoort. Voor het melden van overlast van bijvoorbeeld laaghangende takken zonder schade kunnen uw leden het formulier Melding doen | Gemeente Amersfoort gebruiken. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gemeente Zeewolde

Wij hebben onlangs van u een brief ontvangen waarin u wijst op de risico's van laaghangende takken voor vrachtwagens en ons vraagt een meldpunt in te richten voor vrachtwagenchauffeurs die schade  aan hun vrachtwagen, als gevolg van laaghangende takken, willen melden of claimen. 
Het is goed dat u aandacht vraagt voor het probleem dat vrachtwagenchauffeurs ervaren. Ik zal dit aanstippen bij de partijen die bomen snoeien. Wij zullen echter geen apart meldpunt inrichten. Schademeldingen kunnen op de "normale" manier worden ingediend bij de gemeente Zeewolde (via e-mail of via een gewone brief). Wij vinden het niet nodig om alleen voor deze schade een aparte procedure op te starten. Daarbij laten we meewegen dat er in Zeewolde, voor zover wij dat kunnen inschatten, (nagenoeg) geen meldingen zijn van schade aan vrachtwagens of bomen door laag hangende takken. 
Ik zie overigens nog wel eens een grote (lange en/of hoge) vrachtauto door smalle woonstraatjes rijden om iets af te leveren (vaak bouwmaterialen). Ik heb respect voor de mannen en vrouwen die hier al manoeuvrerend in en weer uit weten te komen. Vaak gaat dat goed maar zo af en toe neemt een chauffeur de stoep mee. Die moet dan over een lengte van enkele meter hersteld worden. Deze schade wordt eigenlijk nooit gemeld bij ons. 
In dergelijke woon straatjes staan meestal ook kleine boompjes. Grote bomen passen hier niet omdat er zowel boven- als ondergronds onvoldoende ruimte is. Die boompjes kun je niet zo hoog opsnoeien omdat je dan geen boom overhoudt. Wellicht is het verstandig om in dit soort woonstraatje kleinere vrachtwagens in te zetten. Op die manier kan schade aan boom en vrachtwagen beter voorkomen worden. 

Gemeente Ouder-amstel

Naar aanleiding van uw verzoek om een meldpunt in te richten voor schade door laaghangende takken, kunnen wij u verwijzen naar de pagina "Gemeente aansprakelijk stellen" op de website van de gemeente Ouder-Amstel (Gemeente aansprakelijk stellen - Gemeente Ouder-Amstel ). Via deze weg kan ook schade door laaghangende takken worden gemeld.

Gemeente Uithoorn

Naar aanleiding van uw verzoek om een meldpunt in te richten voor schade door laaghangende takken, kunnen wij u verwijzen naar de pagina "Gemeente aansprakelijk stellen" op de website van de gemeente Uithoorn (Gemeente aansprakelijk stellen - Gemeente Uithoorn). Via deze weg kan ook schade door laaghangende takken worden gemeld.

Gemeente Nissewaard 

De gemeente Nissewaard ontvangt meldingen openbare ruimte graag via de website : https://www.nissewaard.nl/contact/contact_to/iets-melden-1.htm

Onder meldingen openbare ruimte verstaan wij niet alleen defecten van objecten of bestrating maar ook iets wat gesignaleerd wordt in de openbare ruimte wat mogelijk gevaar of hinder kan geven.

Begin volgend jaar gaat de gemeente Nissewaard over naar een nieuw meldingsysteem waar nog meer servicepunten voor bewoners / melders zijn ingebouwd. Op een iets later moment zal het ook mogelijk worden om meldingen openbare ruimte ook via een app te kunnen gaan melden.

In de plaatselijke media zal hier nog verder aandacht besteedt worden.


Filters
Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht