Donderdag 8 september 2022

Uit onze enquête afgelopen jaar blijkt dat velen het gevoel hebben dat de ruimte op de weg is afgenomen en dit heeft dagelijks gevolgen voor het rijden met een vrachtwagen.
De algemene verkeersveiligheid loopt hierdoor meer risico, maar wanneer er iets gebeurt zien we dat er al snel met het beschuldigende vingertje naar de vrachtwagenchauffeur wordt gewezen.
Door de uitslag van de enquête kunnen wij zeker zeggen dat men voorzichtig moet zijn met aannames wanneer zich een ongeval voordoet.

Wil jij ook zekerheid? Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.

Vooral in steden en dorpen zien we steeds minder ruimte voor vrachtwagens.
Het komt natuurlijk niet alleen door de ruimte op de weg zelf dat het af en toe moeilijk manoeuvreren is, maar ook door fietsers, geparkeerde auto’s en andere blokkades.
We zien ook dat gemeenten voertuigen graag in een bepaalde richting willen dwingen en voor dat doel paaltjes en obstakels plaatsen, maar daarbij helaas vaak geen rekening houden met winkels en bedrijven die moeten worden bevoorraad.
Door het internationale verkeer komt daar nog bij dat veel chauffeurs de omgeving niet kennen en/of een ander opleidingsniveau hebben dan we in Nederland gewend zijn.

Bedrijven

Bedrijven die producten bestellen kennen de omgeving en zijn op de hoogte van de situatie en de verkeersdrukte in de steden en dorpen.
Zij hebben dus de taak deze informatie door te spelen naar de transporteur, maar dat gebeurt tot op heden zelden.
Het risico op verkeersongelukken kan sterk afnemen wanneer bedrijven hieraan zouden meewerken.
Waar we ook naartoe moeten is het vermijden van groot verkeer in steden en dorpen.
Het zou goed zijn verzamelpunten aan de rand van die gebieden in te richten en van daaruit de producten met bv. elektrische voertuigen het laatste stukje te laten afleggen.

Industrieterreinen

Gemeenten kunnen hun grond goed en duur verkopen en elke meter is van belang.
Dit gaat op industrieterreinen vaak ten koste van de wegen, die alsmaar smaller worden.
De opzet hierachter is vrachtwagens te beletten er te overnachten of zelfs maar 15 minuten pauze te maken, maar de wegen zijn tegenwoordig soms zo smal dat je je spiegels moet inklappen om elkaar te kunnen passeren.
Een logisch gevolg hiervan is schade aan bermen en wegranden, maar daarvoor kunnen ze dan weer met hun vingertjes naar de vrachtwagenchauffeurs wijzen.

Rotondes

Ook hier zie je vaak schade aan de randen, omdat het zo smal is dat het allemaal maar net past.
Voor de chauffeurs die uitzonderlijkvervoer rijden is het altijd goed te verkennen waar ze wel en waar ze vooral beter niet kunnen rijden.

Gevolgen

Als chauffeur mag je tegenwoordig je concentratie om bochten te kunnen halen en daarbij rekening te houden met het overige verkeer geen microseconde verliezen, wat het risico op dodehoekongevallen enorm vergroot.
Het is uitermate belangrijk dat hiermee echt rekening wordt gehouden en dat men voor oplossingen gaat zorgen.
Zie ons artikel: dode hoek

Uiteraard zijn wij in overleg met verschillende partijen om aan te geven dat niet meteen de chauffeur als schuldige moet worden aangewezen, maar dat meer moet worden uitgezocht waarom een ongeval plaatsvindt en wat eraan kan worden gedaan.
Goede oplossingen zijn vaak voorhanden, maar er moet wel een wil zijn om risico's en ongevallen te verminderen.
Het mag natuurlijk niet zo zijn dat er net als in België een hele lijst van zeer gevaarlijke kruispunten is, maar dat het jaren duurt voordat er eens iets aan wordt gedaan.

Reactie plaatsen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht